Islamiyet.gen.tr - Hadis Sitesi, Hadis Nedir, Hadisler

Hadis No: 1798
Ravi: İbnu Abbas

Resulullah (sav) teşehhüdden sonra şunu okurdu: "Allahümme inni euzu bike min azabi cehennem ve euzu bike min azabi'l-kabri ve euzu bike min fitneti'd'Deccal ve euzu bike min fitneti'l-mahya ve'l-memat (Allahım, ben cehennem azabıdan sana sığınırım. Kabir azabından da sana sığınırım. Deccal fitnesinden de sana sığınırım, hayat ve ölüm fitnesinden de sana sığınırım)".

Kaynak: Ebu Davud, Salat 184, (984)

Islamiyet.gen.tr - Hadis Sitesi, Hadis Nedir, Hadisler
http://hadis.islamiyet.gen.tr

Hadis'in adresi:
http://hadis.islamiyet.gen.tr/hadisdetay-1798.html