Islamiyet.gen.tr - Hadis Sitesi, Hadis Nedir, Hadisler

Hadis No: 2333
Ravi: Ebu Katade

Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: "Şunu bilin ki, uykuda ihmal sözkonusu değildir. İhmal (yani taksir), diğer bir namazın vakti girinceye kadar namazını kılmayan için mevzubahistir."

Kaynak: Ebu Davud, Salat 11, (438, 441); Tirmizi, Salat 130, (177), Tefsir, Ta-ha (3162); Nesai, Mevakit 53,

Islamiyet.gen.tr - Hadis Sitesi, Hadis Nedir, Hadisler
http://hadis.islamiyet.gen.tr

Hadis'in adresi:
http://hadis.islamiyet.gen.tr/hadisdetay-2333.html