Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Resulullah (sav), lm bulunan Osman bnu Maz'un'u, gzlerinden yalar dkerek pt.

[ Tirmizi, Cenaiz 14, (989); Ebu Davud, Cenaiz 40, (3163); bnu Mace, Cenaiz 7, (1456) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/BEY (ALIM-SATIM) BLM/artlar Ve stisna Hakknda

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 0263
Ravi: bnu Mes'ud
Tanım: Ravi, hanmndan bir cariye satn alr. Ancak kar bir art koarak der ki: "ayet cariyeyi satacak olursan, satn aldn fiyatla ben alacam". Bu hususta Hz. mer (ra)'e sordum. Bana: "Cariyeye yaklama. Onda baka birisi iin art var" dedi.

Kaynak: Muvatta, Byu 5, (2, 616)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0264
Ravi: Amr bnu uayb
Tanım: Amr bnu uayb bni Muhammed bni Abdillah bni Amr bn'il-As babas tarikiyle ceddi Abdullah'tan rivayet ettiine gre, "Hz. Peygamber (sav), bey'u'l-urban' yasaklamtr." (mam Malik bey'ul-urban' yle tarifeder: "Kiinin bir kle veya cariyeyi satn alp veya bir hayvan kiralayp, sonra satan veya kiralayan kimseye: "Sana u kadar dirhem veya dinar veriyorum,u artla ki, ben bu mal satn alr veya senden kiraladm hayvana binersem sana vermi olduum para, maln bedelinden veya hayvann kirasndan saylacaktr. ayet mal almaktan, veya hayvan kiralamaktan vazgeersem, sana nceden vermi olduum para senin olsun" der.)

Kaynak: Ebu Davud, Byu 69, (3502); Muvatta, Byu 1, (2, 609); bnu Mace, Ticarat 22, (2192)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0265
Ravi: Abdullah bnu Ebi Bekr
Tanım: Dedesi Muhammed bnu Amr, el-Efrak adndaki bann meyvesini drt bin dirheme satt. Bundan sekiz yz dirheme (tekabl eden) hurmay mstesna kld.

Kaynak: Muvatta, Byu 18, (2, 622)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0266
Ravi:
Tanım: mam Malik (ra)'e ulatna gre, Hz. Peygamber (sav) sat ve selefi yasaklamtr. mam Malik bunu yle aklar: "Bu, bir kimsenin dierine yle demesidir: "Senin maln u u fiyata alyorum ancak bir artla sen de benden unu ve unu selef suretiyle satn alacaksn". Bu eit bir muamele caiz deildir."

Kaynak: Muvatta, Byu 69, (2, 657)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0267
Ravi: Cabir
Tanım: Hz. Peygamber (sav)'la birlikte gazveye katldm. Ben su tamada kullandmz devemizin zerinde giderken Resulullah (sav) bana kavutu. Devem yorgundu ve bu yzden gerilerden yryordu. Durumu grnce Hz. Peygamber (sav) de geride kalarak deveyi srd ve ona dua buyurdu. Bunun zerine btn develerin nnden gitmeye balad. Bana: "Deveni nasl gryorsun?" diye sordu. "ok iyi gryorum, bereketiniz dedi" dedim. "Onu bana satar msn?" buyurdu. Ben utandm, bundan baka su tayan devemiz yoktu. Yine de "evet" dedim ve Medine'ye varncaya kadar srt benim olmak artyla deveyi kendilerine sattm. Ona: "Ey Allah'n Rasl yeni evliyim" diyerek izin istedim. Bana izin verdiler. Bunun zerine, Medine'ye gelince beni daym karlad. Deveden sordu. Deve ile ilgili yaptklarm anlatnca beni ayplad. zin istediim srada Hz. Peygamber (sav): "Bakire ile mi, dulla m evlendin?" diye sormutu. Ben "dul biriyle" dedim. "Niye bakire ile deil, o seninle sen de onunla akalardnz" buyurdu. Ben: "Ey Allah'n Resul, babam vefat etti. Bir ok kz kardeim var, hepsi de kk. Onlarla ayn yata, onlarn terbiyeleriyle megul olamayacak, onlara bakamyacak ok gen biriyle evlenmeyi uygun bulmadm. Bu sebeple onlara bakp terbiyelerini yapacak bir dulla evlendim" dedim. Resulullah (sav) Medine'ye gelince deveyi vermek zere yanlarna gittim. Bana parasn verdi ve deveyi de iade etti.

Kaynak: Buhari, Cihad 49, 113, Vekalet 8, Mesacid 59, Byu 34, stikraz 1, 7, Mezalim 26, Hibe 23, rut 4,

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0268
Ravi: Cabir
Tanım: Bir dier rivayette yle gelmitir: "Resulullah (sav): "Deveyi bana bir okiyye'ye sat" dedi. Ben; "Hayr" dedim. Resulullah (sav) srar ederek: 'Onu bana bir okiyye'ye sat" dedi, ben de sattm fakat evime kavuuncaya kadar binme artn kotum. Medine'ye gelince, teslim etmek zere deveyi Resulullah (sav)'a getirdim. Bana parasn hemen dedi. Ben oradan ayrldm. Arkamdan birini gndererek: "Esasen senin devene mteri deilim, sen deveni geri al artk, o yine senin olsun" dedi. Bir dier rivayette: "Resulullah (sav) hayvann srtn Medine'ye kadar bana iade etti" denir. Bir dier rivayette: "Medineye kadar srt senin" denir. Bir dier rivayette: "...Medine'ye kadar srtn art kld" ifadesi vardr. Buhari der ki: "art klma ifadesi rivayetlerin ounda yer alr. Sahih olan da budur." Bir dier rivayette: "Deveyi, drt dinara (sattm)" denir. Bu, dinarn on dirhem hesabndan bir okiyye yapar. Dier bir rivayette "Bir okiyye altn'a" denir. Dier bir rivayette "ikiyz dirheme" denir. Bir dier rivayette "Drt okiyye'ye" denir. Bir dier rivayette "Yirmi dinara" denir. Bir dier rivayette: "Medine'ye geldiin zaman dikkatli ol hanmn hayzl olabilir" buyurdu. Bu rivayette "Akam vakti Medine'ye geldim. Mescide uradm. Resulullah (sav) orada mescidin kapsnda buldum. Bana "imdi mi geldin?" diye sordu. "Evet!" dedim. Bana: "Deveni brak, ieri gir, iki rek'at namaz kl!" buyurdu. Ben hemen girdim, namaz kldm ve dndm. Hz. Bilal'e emrederek bana bir okiyye tartmasn syledi. Bilal derhal tartt ve biraz da fazla koydu" denir. Bir dier rivayette Cabir (ra) der ki: "(Evimize) girmek iin gittiim zaman, Resulullah (sav) yle uyard: "Biraz ar olun, evlere geceleyin girelim. Bylece, sa ba dank olanlar taranr, gurbette kocas olanlar etek tra olurlar."

Kaynak:

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0269
Ravi: Cabir
Tanım: Mslim'in bir dier rivayetinde yle gelmitir. Resulullah (sav): "Bana u deveyi sat" buyurdu. Ben: "Hayr satmam, size balyorum, deve sizin olsun ey Allah'n Resul" dedim. "Olmaz, ba kabul etmem, sat onu bana" buyurdu. Ben: (yleyse, dedim, bir adama bir okiyye miktarnda altn borcum var, ona mukabil deveyi size sattm" dedim. Resulullah (sav): "Aldm onu, ancak sen ykn Medine'ye kadar onun zerinde gtr" dedi. Medine'ye gelince, Hz. Bilal (ra)'e: "Cabir'e bir okiyye altn ver, biraz da fazla olsun" emretti. Bilal bu sz zerine bir kirat fazla tartt. Kendi kendime: "Resulullah (sav)'n bana verdii fazla miktar yanmdan hi ayrmayacam" dedim. Harra harbinde, amllar tarafndan yama edilinceye kadar, kesemin dibinde duruyordu.

Kaynak:

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0270
Ravi: Cabir
Tanım: Yine Mslim'den gelen bir baka rivayet yledir: Resulullah (sav) "Bana, deveyi u, u bedele sat, Allah da seni mafiret buyursun, olmaz m?" dedi. Ben cevaben: "Elbette, o sizin olsun" dedim. Resulullah (sav) bir taraftan miktar artrmaya devam ediyor bir taraftan da: "Allah Teala sana mafiret buyursun" diyordu. Bu sz kere tekrar etti.

Kaynak:

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0271
Ravi: Cabir
Tanım: Bir dier rivayette yle denir: Resulullah (sav) bana: "Allah'n adyla bin" dedi. Medine'ye geldiimiz zaman Resulullah (sav)'n ashabndan baz gruplarla birlikte mescide girdi. Ben de mescide girip, devemi kapnn yanndaki ta deli ksma baladm. Resulullah (sav)'a "ite deveniz" diye haber verdim. Mescidden kt. Deveye yaklat ve "Deve, devemizdir" buyurdu. Sonra birka okiyye altn gnderip: "Bunu Cabir'e verin" dedi. Sonra bana: "Paray aldn m?" diye sordu. "Evet" dedim. Bunun zerine: "Para da, deve de senindir" buyurdu (ve deveyi de geri verdi.)

Kaynak:

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0272
Ravi: Aie
Tanım: Berire, mukatebe borcunu deme hususunda yardmc olmas iin kendisine (Hz. Aie'ye) uramt. O ana kadar borcundan herhangi bir ey dememi bulunuyordu. Hz. Aie, Berire'ye "Ailene dn, senin mukatebe borcunu dememi istiyorlarsa bir artla yaparm: Senin zerindeki vela hakk bana gemeli" dedi. Berire dnp, ailesine durumu anlatt. Onlar kabul etmediler ve: "Sana bir iyiik yapmak isterse yapsn, karmayz, ancak vela'n bize aittir" dediler. Hz. Aie (ra) bunun zerine, durumu Hz. Peygamber (sav)'e arzetti. Resulullah (sav) ona: "Sen satn al, sonra da azad et. Vela hakk, azad edene aittir" buyurdu. Bunu syledikten sonra Resulullah (sav) ayaa kalkarak u hitabede bulundu: "nsanlara ne oluyor ki, al-verilerinde Kitabullah'ta bulunmayan artlar kouyorlar? Kitabullah'ta olmayan bir art koana bu helal olmaz. Byle biri yz art da koacak olsa, Allah'n art daha doru,daha salamdr."

Kaynak: Buhari, Mesacid 70, Zekat 61, Byu 67, 73, Itk 10, Mekatib 2, 3, 4, 5, Hibe 7, urut 3, 10, 13, 17,

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]