Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bana, (dnyanzdan) koku ve kadn sevdirildi. Gzmn nuru ise namazda klnd."

[ Nesai, retu'n-Nisa 1, (7, 61) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/BEY (ALIM-SATIM) BLM/htikar Ve Pahalandrmaya Dair Hadisler

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 0363
Ravi: bnu'l-Mseyyeb
Tanım: Ma'mer bnu Ebi Ma'mer - ki bnu Abdillah da denir ve Benu Adiyy bnu Ka'b'dan biridir - dedi ki: "Resulullah (sav) yle buyurdular: "htikar yapan hatakar olmutur." Said bnu'l-Mseyyeb'e: "Ama sen de ihtikar yapyorsun" dendi de: "Bu hadisi rivayet eden Ma'mer de ihtikar yapyordu" diye cevap verdi."

Kaynak: Mslim, Msakat 129, (1605); Ebu Davud, Byu 49, (3447); Tirmizi, Byu 40 (1267)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0364
Ravi: mer
Tanım: mam Malik diyor ki: "Bana ulatna gre Hz. mer (ra) yle demitir: "Bizim armzda ihtikar olamaz. Yanlarnda fazla yiyecek maddesi bulunan bir ksm insanlar, bizim sahamza Allah'n rzkndan inmi olan bir rzka ynelip, onu bize kar saklayamazlar. Ancak kim, yaz, k demeden zahmetlere katlanarak mal getirmi ise o mer'in misafiridir. Allah'n istedii ekilde maln satsn, istedii ekilde de saklasn."

Kaynak: Muvatta, Byu 56, (2,651)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0365
Ravi:
Tanım: mam Malik'e ulatna gre, Hz. Osman (ra) da ihtikar yapmay yasaklamtr.

Kaynak: Muvatta, Byu 56, (2, 651)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0366
Ravi: bnu'l-Mseyyeb
Tanım: Hz. mer (ra), pazara uramt. Orada Hatib bnu Ebi Belte'a'ya urad. Hatib'in (ucuz fiyatla) kuru zm sattn grnce: "Ya fiyat (dierlerinin seviyesine ykseltirsin yahut pazarmzdan eker gidersin" diye ihtar etti."

Kaynak: Muvatta, Byu 57, (2, 651)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0367
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Bir adam gelerek: "Ey Allah'n Resul, bizler iin eyalara fiyat tesbit ediver" diye mracaatta bulundu. Hz. Peygamber (sav): "Hayr, fiyat koymayaym (rzka bolluk vermesi iin) Allah'ma dua edeyim" cevabn verdi. Arkadan bir bakas gelerek: (Ortaklk pahaland, eyalarn) fiyatn bize siz tesbit ediverin" diye talebde bulununca, bu sefer: "Hayr rzk bollatrp, darlatran Allah'tr. Ben hibir kimseye zulmetmemi olarak Allah'a kavumak istiyorum" cevabn verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Byu 51, (3450)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0368
Ravi: Enes
Tanım: Halk Hz. Peygamber (sav)'e mracaatla: "Ey Allah'n Resul, fiyatlar ykseldi, bizim iin fiyatlar siz tesbit edin" dediler. Resulullah (sav) onlara u cevab verdi: "Fiyatlar koyan Allah'tr. Rzk veren, artrp eksilten de O'dur. Ben ise, hi kimse benden ne kan ne de mal hususunda hak talebinde bulunmaz olduu halde Allah'a kavumam diliyorum." (Tirmizi hadisin sahih olduunu sylemitir)

Kaynak: Ebu Davud, Byu 51, (3451); Tirmizi, Byu 73, (1314)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0369
Ravi: bnu mer
Tanım: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: "Pahalanmas iin, kim bir yiyecek maddesini krk gn saklarsa, o, Allah'tan yz evirmitir, Allah da ondan yz evirmitir." Bu hadisi Ahmed bnu Hanbel Mesned'inde (2, 33) zikretmitir. Mecmau'z-Zevaid'de bunun ayrca Eb Ya'lfi el-Mevsli'nin ve Bezzar'n Msned'lerinde, Taberani'nin el-Mu'cemu'l- Evsat'nda tahric edildikleri belirtilir.

Kaynak:

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0370
Ravi: Muaz
Tanım: Hz. Peygamber (sav)'n yle sylediini iittim: "htikar yapan kii ne ktdr. Allah fiyatlar ucuzlatsa zlr, pahalandrrsa sevinir." Bu rivayet mikatu'l-Mesabih'de 2897 numarada Rezin'den olarak kaydedilmi, Beyhaki'nin u'abu'l-man'ndan alnd belirtilmitir.

Kaynak: Rezin

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0371
Ravi: Ebu mame
Tanım: Hz. Peygamber (sav) yle buyurdu: "ehirlerde yaayanlar, Allah yolunda hapsedilmi kimselerdir. Gdalarnda onlara ihtikar yapmayn, onlara fiyatlar ykseltmeyin, zira kim onlara bir gda maddesini krk gn hapsetse, sonra da tamamn tasadduk etse yine de iledii gnah affettiremez." Rezin'in ilavesidir. Mnziri'nin et-Tergib ve't-Terhib'inde kaydedilmitir (3, 27).

Kaynak: Rezin

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 0372
Ravi: Ebu Hreyre ve Hz. Ma'kl bnu Yesar
Tanım: Hz. Peygamber (sav) yle buyurmulardr: "Muhtekirler ve cana kyanlar ayn derecede harolacaklar. Kim Mslmanlarn herhangi bir eydeki fiyatna mdahale ederek pahalandrrsa, kyamet gnnde atein bynde cezalandrlmas Allah'a vacib olmutur." Rezin'in ilavesidir. Mnziri'nin et-Tergib ve't-Terhib'inde kaydedilmitir (3, 27).

Kaynak: Rezin

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]