Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Resulullah (sav) buyurdular ki: "Al-veri yapanlar, birbirlerinden ayrlmadka (akdi bozmakta) muhayyerdirler. Veya al-veri yapanlardan biri dierine "muhayyersin" demise yine muhayyerdir." Ravi, Resulullah (sav)'n belki de "Al-veri yapanlardan biri "muhayyerlik art zere olsun demise" eklinde buyurmu olacandan phe etmektedir.

[ Buhari, Byu, 42, 43, 44, 46; Mslim, Byu 45, 47, (1531); Tirmizi, Byu 26, (1246); Ebu Davud, Byu ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/HUDUD BLM/rtidad Ve Yol Kesme Haddi

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 1573
Ravi: Zeyd bnu Elem
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Dinini deitirenin boynunu vurun."

Kaynak: Muvatta, Akdiye 15, (2, 736)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1574
Ravi: bnu Abbas
Tanım: Abdullah bnu Sa'd bni Ebi's'Sarh, Hz. Peygamber (sav)'e katiplik yapyordu. eytan ayan kaydrd; adam irtidad ederek kafirlere snd. Resulullah (sav) Fetih gn, onun ldrlmesini emretti. Ancak, Hz. Osman (ra) onu himayesi altna ald. Resulullah da bu himayeyi tand.

Kaynak: Ebu Davud, Hudud 1, (4358); Nesai, Tahrimu'd-Dem 15, (7, 107)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1575
Ravi: Enes
Tanım: Ukl ve Ureyne kabilelerinden bir grup insan Resulullah (sav)'n yanna gelip: "Ey Allah'n Resul! Biz hayvanclkla urap stle beslenen (l) insanlaryz, (ift-ubukla uraan) kyller deiliz" dediler. Bu szleriyle, Medine'nin havasnn kendilerine iyi gelmediini ifade ettiler. Resulullah (sav), onlara (hazineye ait) develerin ve obann (bulunduu yeri) tavsiye etti. Kendilerine oraya gitmelerini, develerin stlerinden ve bevillerinden imelerini syledi. Gittiler, Harra blgesine yarnca, slam'dan irtidad ettiler. Hz. Peygamber (sav)'in obann da ldrp develeri srdler. Haber, Hz. Peygamber (sav)'e ulat. Resulullah (sav), derhal arkadalarndan takipi kard (yakalanp getirildiler). Gzlerinin oyulmasn, ellerinin kesilmesini ve Harra'nn bir kenarna atlmalarn ve o ekilde lme terkedilmelerini emretti.

Kaynak: Buhari, Muharibin 16, 17, 18, Diyat 22, Vudu 66, Zekat 68, Cihad 152, Megazi 36, Tefsir, Maide 6, T

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1576
Ravi: Ebu'z-Zinad
Tanım: Resulullah (sav) develerini alanlarn (el ve ayaklarn) kestii, gzlerini de atele oyduu zaman, Allah zlcelal hazretleri, Hz. Peygamberi itab etti ve mesele zerine u iyeti inzal buyurdu: "Allah ve Resulne harp aanlarn cezas..." (Maide 33).

Kaynak: Ebu Davud, Hudud 3, (4370); Nesai, Tahrimu'd-Dem 7, (7,100)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]