Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Nafi'nin anlattna gre, Eslem Mevla mer'in, bnu mer (ra)'e yle sylediini iitmitir: "mer (ra), Hz. Talha (ra)'nn zerinde, ihraml iken boyal bir giysi grmt. "(Ey Talha) bu boyal giysi de ne?" diye sordu. (Talha cevaben): "Ey m'minlerin emiri, bu kzl toprakla boyanmtr!" dedi. mer (ra): "Ey azizler, sizler halkn imamlarsnz, halk sizlere uymaktadr. Eer cahil biri bu elbiseyi grse: "Talha bnu Ubeydillah, ihramda boyal elbise giymi" diyecek. Ey azizler, bu boyal elbiselerden hibirini giymeyin!" dedi"

[ Muvatta, Hac 10, (1, 326) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/HUDUD BLM/Zina Haddi

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 1577
Ravi: bnu Abbas
Tanım: Hz. mer (ra)'i hutbe verirken dinledim. yle demiti: "Allah Teala hazretleri Muhammed (sav)'a hak (din ile) gnderdi ve O'na Kitaba indirdi. Bu indirilenler arasnda recm ayeti de vard! Biz bu ayeti okuduk ve ezberledik. Ayrca, Resulullah (sav) zina yapana recm cezasn tatbik etti, ondan sonra da biz tatbik ettik. Ben u endieyi tayorum: Aradan uzun zaman geince, bazlar kp: "Biz Kitabullah'da recm cezasn grmyoruz (deyip inkara sapabilecek ve) Allah'n kitabnda indirdii bir farz terkederek dalalete debilecektir. Bilesiniz, recm, kadn ve erkekten muhsan olanlarn zinalar, -delil veya hamilelik veya itiraf yoluyla- sbt bulduu takdirde, onlara tatbik edilmesi gereken Kitabullah'da mevcut bir haktr. Allah'a kasemle sylyorum, eer insanlar: "mer Allah Teala' nn kitabna ilavede bulundu" demeyecek olsalar, recm ayetini (Kitabullah'a) yazardm."

Kaynak: Buhari, Hudud 31, 30, Mezalim 19, Menakibu'l-Ensar 46, Megazi 21, 'tisam, 16; Mslim, Hudud 15. (16

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1578
Ravi: bnu Abbas
Tanım: Allahu Teala Kur'an- Kerim'inde: "Kadnlarnzdan fuhu irtikab edenlere kar iinizden drt ahid getirin. Eer ehadet ederlerse -onlar lm alp gtrnceye, yahud Allah onlara bir yol ancaya kadar- kendilerini evlerde alkoyun (insanlarla ihtilaftan menedin)" buyurdu. (Nisa 15). Cenab- Hakk, bu ayette (zina meselesinde) nce kadn zikrettikten sonra, erkei kadnla birlikte ele alarak yle demitir: "Sizlerden fuhu irtikab edenlerin her ikisini de (knayarak) eziyete koun. Eer tevbe edip (nefislerini) slah ederlerse artk onlara (eziyetten) vazgein. nk Allah tvbeleri ok kabul eden, en ok esirgeyendir" (Nisa 16). Cenab- Hakk bu ayeti, celde ayetiyle neshederek yle buyurdu: "Zina eden kadnla zina eden erkekten her birine yzer deynek vurun. Eer Allah'a ve ahiret gnne inanyorsanz bunlara, Allah'n dinini tatbik hususunda, acyacanz tutmasn. M'minlerden bir zmre de bunlarn azabna (bu cezalarna) ahid olsun" (Nur 2). Sonra Nur sresinde recm ayeti nazil oldu. nceki (celdeyi emreden) vahiy, bekar (zani) iindi. Sonra recm ayeti tilavetten kaldrld, ancak hkm baki kald." (Bu rivayetin "...yzer deynek vurun" ibaresine kadar olan ksm Ebu Davud'a aittir, mtebakisini Rezin ilave etmitir.)

Kaynak: Ebu Davud, Hudud 23, (4413)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1579
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Sa'd bnu Ubade (ra): "Ey Allah'n Resul, ne buyurursunuz, zevcemi bir erkekle yakalarsam drt ahid getirmek iin bekleyecek miyim?" diye sordu. Resulullah (sav): "Evet bekleyeceksin!" dedi. (Mslim ve Ebu Davud'un bir dier rivayetinde: "Bir adam, karsnn yannda bir yabanc yakalasa onu ldrebilir mi ne dersiniz?" diye sorar, Resulullah (sav): "Hayr!" deyince, Sa'd: "Bilakis evet! Seni hak dinle ereflendiren Allah'a yemin ederim, frsat yakalarsam ondan nce klncm iletirim" der. Resulullah (sav): "Efendinizin ne sylediine bakn!" buyurur.)

Kaynak: Mslim, Lian 14, (1498); Muvatta, Hudud 7, (2, 823); Ebu Davud, Diyat 12, (4532, 4533)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1580
Ravi: Ebu Hreyre ve Zeyd bnu Halid
Tanım: Resulullah (sav)'a, muhsan olmayan cariye zina yaparsa ne gerekir? diye sorulmutu, yle cevap verdi: "Cariye zina yaparsa ona celde uygulayn, yine zina yaparsa yine celde uygulayn, yine zina yaparsa yine celde uygulayn ve sonra onu (kldan mamul adi) bir ipe mukabil de olsa satn gitsin." (Bir rivayette: "(Efendisi) ona celde tatbik etsin, bir de ayplamasn" denmitir.)

Kaynak: Buhari, Byu 66, 110,17; Mslim, Hudud 30, (1703); Muvatta, Hudud 14, (826); Tirmizi, Hudud 13, (144

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1581
Ravi: Ebu Abdirrahman es-Slemi
Tanım: Hz.Ali (ra) hutbede yle buyurdu: "Ey insanlar, klelerinize -ister muhsan olsunlar, ister olmasnlar- haddleri tatbik edin. Zira, Hz. Peygamber (sav)'n bir cariyesi zina yapmt, ona celde tatbik etmemi emretti. (Dvmek zere) yanna geldim. Yeni nifas olmutu. Dversem ldrrm diye korktum. Durumu Resulullah'a arzettim. Bana: "yi yapmsn, iyileinceye kadar ona dokunma" dedi."

Kaynak: Mslim, Hudud 34, (1075); Tirmizi, Hudud 13, (1441); Ebu Davud, Hudud 34, (4473)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1582
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) hr kimseye terettp eden haddin blnebilen eidinin yarsn kleye hkmetti. Szgelimi zina yapan bakirenin haddi, iftira (gazf) haddi ve rbu'l-hamr (iki) haddi byledir. (Bunlar blnebilen haddlerdir, kleye hep yars tatbik edilir). [Rezin ilavesidir.]

Kaynak: Rezin

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1583
Ravi: bnu mer
Tanım: Cariyelerinden birine hadd tatbik etmi, bu maksadla ayaklarna ve bacaklarna vurmaya balamt. Bunu gren Salim (rahimehullah) kendisine: "(Sen niye byle yapyorsun?) Cenab- Hakk'n "Bunlara Allah'n dinini tatbik hususunda acyacanz tutmasn." (Nur 2) sz nerede kald?" der. Abdullah bnu mer (ra) de: "Beni ona efkatli davranyor mu buldun? Her halde Cenab- Hakk onu ldrmemi emretmedi" cevabn verir. [Rezin ilavesidir.]

Kaynak: Rezin

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1584
Ravi: Vail bnu Hucr bni Rebia
Tanım: Resulullah (sav)'n salnda, namaz klmak maksadyla bir kadn evinden kmt. Yolda ona bir erkek rastlad. Kadna ullanp ihtiyacn giderdi. Kadn bard, adam ise svt gitti. (l zerine) kadna bir erkek uramt. Ona bandan geeni anlatp, bir adam bana byle byle yapt dedi. Sonra, bir grup muhacire rastlad, bandan geeni onlara da anlatp: "Bir adam bana byle yapt!" dedi. Hep beraber yryp, kadnn kendisine tecavz ettii kimseyi yakalayp kadna getirdiler. Kadn: "Evet bu odur?" dedi. Sonra adam Hz. Peygamber (sav)'in yanna gtrdler. Resulullah adamn recmedilmesini emrettii srada, kadna tecavz etmi olan kimse kalkp: "Ey Allah'n Resul, sulu benim!" diye itirafta bulundu. Resulullah (sav) kadna: "Git. Allah gnahlarn affetti" dedi. Zan altnda kalm olan kimseye de gzel szler syleyip (gnln ald). Mtecavizin recmedilmesini emretti ve recmedildi. Sonra Resulullah unu syledi: "Bu adam yle bir tevbe ile tevbe etti ki, byle bir tvbeyi Medine ahalisi yapsayd kabul edilirdi." (Tirmizi u ziyadede bulunmutur: Vail (ra) Hz. Peygamber (sav)in kadna mehir takdir edip etmediini zikretmedi.")

Kaynak: Tirmizi, Hudud 22, (1452); Ebu Davud, Hudud 7, (4379)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1585
Ravi: bnu Abbas
Tanım: Hz. mer (ra)'e, zina yapm olan deli bir kadn getirildi. (Recm edilip edilemeyecei hususunda) halkla istiare ederek recmedilmesine hkmetti. Kadna Hz. Ali (ra) urad. (Hazrl grnce): "Bunun hali nedir?" diye sordu. Kendisine: "Falanca kabileden deli bir kadndr, zina yapmtr. Hz. mer (ra), recmedilmesine hkmetmitir" dediler. Hz. Ali (ra): "Kadn geri gtrn!" dedi, sonra Hz. mer'e urayp: "Ey mzminlerin emiri! Bilirsin ki, Resulullah (sav): "Kalem kiiden kaldrlmtr (artk onlar yaptklarndan sorumlu deildirler): Bulua erinceye kadar ocuktan, uyanncaya kadar uyuyandan, ifa buluncaya kadar bunamtan." Bu biare kadn falanca kabilenin bunadr. Ona tecavz eden, muhakkak ki akli noksanl srasnda tecavz etmitir" dedi.

Kaynak: Ebu Davud, Hudud 16, (4399, 4400, 4401, 4402)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1586
Ravi: Habib bnu Salim
Tanım: Abdurrahman bnu Huneyn denen bir adam karsnn cariyesine temasta bulundu. Hadise, Kufe emiri Nu'man bnu Beir (ra)'e gtrld. "Ben, dedi, hakknzda, Resulullah (sav)'n hkmyle hkmedeceim: Eer zevcen, cariyeyi sana helal ederse, yz deynek yiyeceksin, helal etmezse recmedileceksin." Sonra (tahkik etti) karsnn cariyeyi adama helal ettiini grnce, emir yz deynek vurdu.

Kaynak: Tirmizi, Hudud 21, (1451); Ebu Davud, Hudud 28, (4458, 4469); Nesai, Nikah 70, (6, 124); bnu Mace,

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]