Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Resulullah (sav), Necranllarla iki bin takm elbise zerine sulh yapt. Yarsn Safer aynda, yarsn da Recep aynda Mslmanlara teslim edeceklerdi. Ayrca gazvede kullanmak zere ariyeten otuz zrh, otuz at, otuz deve ve her eit silahtan otuzar aded vereceklerdi. Mslmanlar, bunlar, Yemenide ihanetli bir harb olduu takdirde Necranllardan alp kullanacaklar, sonra iade edeceklerdi. Buna mukabil Mslmanlar da Hristiyan mabedlerini ykmayacaklar, dini-ilmi reislerine dokunmayacaklar, bir hadise karmayp yahut da faiz yemedikleri mddete dinlerinde rahatsz etmeyeceklerdir.

[ Ebu Davud, Hara 30, (3041) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/HUDUD BLM/Resulullah (sav)'n Hadd Tatbik Ettikleri Kimseler

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 1593
Ravi: Breyde
Tanım: Resulullah (sav)'a, Maiz bnu Malik el-Eslemi (ra) gelerek: "Ey Allah'n Resul, ben nefsime zulmettim, zina fazihasn iledim, beni temizlemeni istiyorum" dedi. Resulullah (sav) onu reddetti (geri evirip meselenin zerine gitmedi). Ancak Maiz ertesi gn tekrar geldi. Yine: "Ey Allah'n Resul, ben zina fazihasn irtikab ettim!" diye ikinci sefer itirafta bulundu. Adam ikinci sefer geri eviren Resulullah (sav) adamn kavmine birisini yollayarak: "Onun aklnda bir noksanlk biliyor musunuz, normal bulmadnz bir davranna rastladnz m?"diye tahkik ettirdi. Ancak hep beraber: "Biz onu grdmz kadaryla, aramzdaki salih kiilere denk akl (ve feraset) sahibi biliyoruz" dediler. Maiz nc sefer mracaatta bulundu. Hz. Peygamber (sav) onlara yine birini gndererek adam hakknda sordurdu. Yine ne kendinde, ne aklnda bir kusur olmadn sylediler. Adam drdnc sefer mracaat edince, ona bir ukur kazdrd. Talanmasn emretti ve taland. Ravi der ki: Gamidiye adnda bir kadn da gelerek: "Ey Allah'n Resul, beni niye reddediyorsun. Gryorum ki, beni de Maiz gibi geri evirmek istiyorsun. Allah'a kasem olsun ben hamileyim de!" dedi. Hz. Peygamber (sav) "yle ise hayr. Sen git ve ocuu dourunca gel" dedi. Kadn gitti, ocuu dourunca, bir beze sarlm olarak ocukla geldi. "te ocuk, dourdum!" dedi. Resulullah (sav): "Git, stten kesinceye kadar emdir, sonra gel!" buyurdu. Kadn gitti, o ocuu stten kesince ocukla birlikte geldi. ocuun elinde bir ekmek paras vard. "Ey Allah'n Resul, ite ocuk, stten kestim, yemek de yedi" dedi. Resulullah (sav) ocuu alp, Mslmanlardan birine teslim etti. Sonra bir ukur kazlmasn emir buyurdu. Gsne kadar derinlikte bir ukur kazld. Bundan sonra halka talamalarn emretti. Herkes talad. Halid bnu Velid (ra) elinde bir ta ilerledi, bana att. Kan yzne fkrmt, kadna kfretti. Resulullah (sav) Halid'in kadna kfrettiini iitince: "Ey Halid ar ol!" dedi ve ilave etti: "Nefsimi kudret elinde tutan Zat- Zlcelal'e kasem olsun, bu kadn yle bir tevbe yapt ki, ayet al-verite sahtekarlk yapanlar ayn tevbe ile tevbe yapsalard, onlarn bile mafiretine yeterdi." Sonra Resulullah (sav) (tekfin) emretti. Kadnn zerine namaz kldrd ve defnedildi."

Kaynak: Mslim, Hudud 22, (1695); Ebu Davud, Hudud 24, 25, (4434, 4441)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1594
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) zina yapm olan bir kimse iin celde ile hadd tatbik edilmesini emretti. Sonra, onun muhsan olduu bildirildi. Bu sefer recmedilmesini emretti ve recmedildi.

Kaynak: Ebu Davud, Hudud 24, (4438,4439)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1595
Ravi: mran bnu'l-Husayn
Tanım: Resulullah (sav)'a Cheyneli, zinadan hamile kalm bir kadn geldi ve: "Ey Allah'n Resul! Ben bir hadd crm iledim, cezasn bana tatbik et" dedi. Resulullah (sav) da kadnn velisini arp: "Buna iyi muamelede bulunun. ocuu dourunca kadn bana getirin!" buyurdu. Velisi yle yapt. (Doumdan sonra gelince) Resulullah (sav) kadnn elbisesini zerine balamalarn emretti. Sonra talamalarn syledi ve taland. zerine cenaze namaz kldrd. (Bunu gren) Hz. mer: "Bu zaniye kadna namaz m kldryorsun?" dedi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz: "Bu yle bir tevbe yapt ki, onun tevbesi Medine ahalisinden yetmi kiiye taksim edilseydi onlarn hepsini rahmete bandrrd. Sen Allah iin cann vermekten daha efdal bir amel biliyor musun?" diye cevap verdi.

Kaynak: Mslim, Hudud 24, (1696); Tirmizi, Hudud 9, (1435); Ebu Davud, Hudud 25, (4440, 4441); Nesai, Cenaiz

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1596
Ravi: Ebu Hreyre ve Zeyd bnu Halid el'Cheni
Tanım: Bir bedevi, Hz. Peygamber (sav)'e gelerek: "Ey Allah'n Resul, Allah akna, hakkmda Allah'n kitabyla hkmet!" diye yemin verdi. Bundan daha fakih olan bir dieri de: "Evet aramzda Kitabullah'la hkmet, bana da izin ver!" talebinde bulundu. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz: "Meramn syle! (seni dinliyorum)" dedi. Adam: "Olum bunun yannda ii idi. Karsyla zina yapt. Bana, "Olun iin recm gerekir" dediler. Ben de hemen olum namna yz koyunla bir cariyeyi fidye verdim. Sonra bir de ilim adamlarna sordum. Bana: "Oluna yz deynek ve bir yl srgn cezas gerekir; bu adamn karsna da recm cezas icabeder" dediler" dedi. Resulullah (sav): "Ruhumu kudret elinde tutan Zat'a yemin olsun ikinizin arasn Kitabullah'a uygun ekilde hkme balayacam: Cariye ve koyunlar sana geri verilecek. Oluna yz sopa ve bir yl srgn tatbik edilecek" buyurdu. Sonra, Eslemli bir adama seslendi: "Ey neys! Bu zatn hanmna git, eer zinay itiraf ederse onu recmet gel!" neys, kadna vard. O suunu itiraf etti. Resululluh (sav) emretti, kadn recmedildi.

Kaynak: Buhari, Muharibin 30, 32, 34, 38, 46, Vekalet 13, ehadat 8, Sulh 5, urut 9, Eyman 3, Ahkam 39, Hab

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1597
Ravi:
Tanım: mam Malik diyor ki: "Bana ulatna gre, Hz. Osman (ra)'a evliliinin altnc aynda doum yapan bir kadn getirildi. Derhal recmedilmesini emretti. Ancak Hz. Ali (ra): Cenab- Hakk, Kur'an- Kerim'de "(nsann anne karnnda) tanma ve stten kesilmesi (mddeti) otuz aydr" (Ahkaf 15) buyuruyor. Keza bir baka ayette de: "Anneler ocuklarn iki tam yl emzirirler. (Bu hkm) emmeyi tamam yaptrmak isteyenler iindir..." (Bakara 233) buyurmaktadr. Bu durumda hamilelik mddeti alt aydr." Bu aklama zerine Hz.Osman (ra) kadnn geri gnderilmesini emretmiti, ancak kadn recmedilmi bulundu.

Kaynak: Muvatta, Hudud, 11 (2, 825)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1598
Ravi: Ebu shak e-eybani
Tanım: bnu Ebi Evfa (ra)'ya: "Resulullah (sav) hi recm tatbik etti mi?" diye sordum. Bana: "Evet!" cevabn verdi. Ben tekrar: "Nur sresinin nzlnden nce mi, sonra m?" diye sordum. "Bilmiyorum!" dedi.

Kaynak: Buhari, Hudud, 21, 37; Mslim, Hudud 29, (1702)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1599
Ravi: a'bi
Tanım: Hz. Ali (ra), kadn recmettii zaman onu perembe gn dvd, cuma gn de recmetti. Ve unu syledi: "Ona Kitabullah(n hkm) ile celde, Resulullah (sav)'n snneti ile de recm tatbik ettim."

Kaynak: Buhari, Hudud 21

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1600
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Yahudilerden bir kadnla bir erkek zina yaptlar. Birbirlerine: "Bizi u peygambere gtrn. nk bir ksm hafifletmeler getiren bir peygamberdir. Bize recm dnda fetvalar verirse kabul eder, Allah indinde O'nun hkmn kendimize delil klarz ve: "Peygamberlerinden bir peygamberin bize verdii fetvalarda amel ettik, hevamza uymadk" deriz" dediler. Mescidde ashabyla birlikte oturmakta olan Hz. Peygamber (sav)'a gelerek: "Ey Ebu'l-Kasm, zina yapan kadn ve erkek hakknda kanaatin nedir?" dediler. O, onlara tek kelime sylemeden Beyt-i Midraslarna geldi. Kapda durarak: "Hz. Musa (a.s)'ya kitab indiren Allah akna syleyin, muhsan olan birisi zina yapacak olursa bunun Tevrat'taki hkm nedir?" diye sordu. "Yz siyaha boyanr, eek zerine ters bindirilir ve dayak atlr." Hadiste geen tecbiye: Zanileri, enseleri birbirine bakacak ekilde bir eee bindirilip, bu halde sokaklarda dolatrlmasdr. Raivi devamla der ki: "Yahudilerden bir gen (bu cevaba katlmayp) susmutu. Resulullah (sav) onun suskunluunu grnce sualinde srar etti. Bunun zerine gen: "Madem ki sen bize Allah'n adna yemin veriyorsun (gerei syleyeceim): "Biz Tevrat'ta recm emrini gryoruz" dedi. Resulullah (sav): "Allah'n emrini hafifletmenizin balangc nasl oldu?" diye sordu. (Gen) u cevab verdi: "Krallarmzdan birinin bir yakn akrabas zina yapt. Kralmz, recmi ona tatbik etmedi. Sonra halka mensup bir aileden bir erkek zina yapt. Bunu recmetmek istedi. Ancak adamn kavmi buna mani olup: "Sen yaknn getirip recmetmedike biz de adammzn recmedilmesine msaade etmeyeceiz!" dediler. Bunun zerine, aralarnda imdiki cezay vermek zere anlap sulh yaptlar. (Bu aklama zerine) Resulullah (sav): "Ben Tevrat'taki ayetle hkmediyorum!" dedi ve onlarn recmedilmelerini emretti ve recmedildiler. Zhri (rh) der ki: "Bana ulatma gre u ayet bunlar hakknda nazil olmutur: "phesiz ki Tevrat' biz indirdik. Ki onda bir hidayet, bir nur vardr. Kendisini (Allah'a) teslim etmi olan (srail) peygamberleri, Yahudilere ait (davalarda) onunla hkmederlerdi..." (Maide 44). Resulullah (sav) onlardan biri idi."

Kaynak: Ebu Davud, Hudud 26, (4450, 4451)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1601
Ravi: bnu mer
Tanım: Yahudiler, Resulullah (sav)'a gelip, kendilerinden bir erkekle kadnn zina yaptnsylediler. Resulullah (sav) onlara: "Recm hakknda Tevrat'ta ne buluyorsunuz?" diye sordu. Onlar: "Tehir edip rezil ederiz ve dayak atarz" dediler. Abdullah bnu Selam (ra): "Yalan sylyorsunuz. Zinann Tevrat'taki cezas recmdir" dedi. Hemen Tevrat' getirip atlar, ilerinden (Abdullah bnu Surya adnda) biri elini recm ayetinin zerine koydu. Sonra, ayetten nceki ksmlardan okumaya balayp (kapad ksm atlayarak arka ksmn okumaya devam etti. Abdullah bnu Selam (ra) mdahale edip: "Kaldr elini!" dedi. Adam elini ekti, tam orada recm ayeti mevcut idi. Bunun zerine: "Ey Muhammed, Abdullah doru syledi. Tevrat'ta recm ayeti mevcuttur!" dediler. Resulullah (sav) derhal o iki zaninin recmedilmesini emretti ve recmedildiler." bnu mer (ra) der ki: "Erkein, atlan talara kar korumak iin, kadnn zerine eildiini grdm."

Kaynak: Buhari, Hudud 37, 24, Cenaiz 61, Menakb 26, Tefsir, Al-i mran 6, 'tisam 16, Tevhid 51; Mslim, Hu

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]