Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· u adam kastederek (evden) kmtm. Yolda Ebu Bekre (ra)'ye rastladm. "Ey Ahnef, nereye gidiyorsun?" dedi. "Resulullah (sav)'n amcaoluna yardm etmeyi arzu ediyorum!" dedi. "Dn!" dedi. "Zira ben, Resulullah (sav)'n yle sylediini iittim: "ki Mslman kllaryla birbirlerinin zerine yrrlerse ldren de len de atetedir!" (Bu sz zerine Resul-i Ekrem'e): "Ey Allah'n Resul! Katili anladk ama maktul niye atete?" diye sorulmutu. "nk o da kardeini ldrme hrs tayordu!" cevabn verdi. -Bir baka rivayette ise: "O da kardeini ldrmek istemiti" demitir.-

[ Buhari, Diyat 2, Fiten 10; Mslim, Fiten 14, (2888); Ebu Davud, Fiten 5, (4268); Nesai, Tahrim 29, ( ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/HUDUD BLM/Hadd-i Sirkat

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 1612
Ravi: Aie
Tanım: Resulullah (sav) zamannda, hrszn eli, bir deri kalkann deerinden daha dk bir eya iin kesilmezdi. Kalkan, trs veya hacefe diye iki eitti, ikisinin de belli bir deeri vard."

Kaynak: Buhari, Hudud 13; Mslim, Hudud 5, (1684); Muvatta, Hudud 24, (2, 832); Tirmizi, Hudud 16, (1445); E

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1613
Ravi: bnu mer
Tanım: Resulullah (sav) dirhem kymetindeki bir kalkan alan hrszn elini kesti.

Kaynak: Buhari, Hudud 13; Mslim, Hudud 6, (1684); Muvatta, Hudud 24, (2, 832); Tirmizi, Hudud 16, (1446); E

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1614
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) yle buyurdular: "Allah, bir yumurta alp da eli kesilen, bir ip alp da eli kesilen hrsza lanet etsin." A'me der ki: "Buradaki yumurtadan maksadn demir topa olduu, baz iplerin de ve daha fazla dirhem ettii kanaatinde idiler."

Kaynak: Buhari, Hudud 13, 7; Mslim, Hudud 7, (1687); Nesai, Sarik 1, (7, 65)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1615
Ravi: meyye el-Mahzumi
Tanım: Resulullah (sav)'a bir hrsz getirildi. Suunu itiraf etmiti. Ancak ald eya beraberinde bulunmad. Resulullah (sav), (hadden kurtarmak maksadyla): "Senin aldn zannetmiyorum" dedi. Hrsz: "Hayr aldm" diye te'yid etti. (Resulullah) szlerini ayn ekilde iki veya kere tekrar etti. Sonunda, elinin kesilmesini emretti ve kesildi. Sonra hrsz Resulullah (sav)'a getirildi. Efendimiz: "Allah'a tevbe ve istifarda bulun!" diye nasihat etti. Adamcaz: "Allah'a tevbe ediyor, O'ndan mafiret diliyorum" dedi. Bunun zerine Resulullah (sav) da: "Allahm, onu mafiret et!" diyerek kere duada bulundu."

Kaynak: Ebu Davud, Hudud 8, (4380); Nesai, Sarik 3, (8, 67)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1616
Ravi: Aie
Tanım: Hrszlk yapan Mahzumlu kadnn durumu Kureylileri fazlasyla zd. "Bu kadn hakknda Resulullah (sav) nezdinde kim messir bir efaatte bulunabilir?" diye adam aradlar. "Bu ie, sadece Resulullah (sav)'n ok sevdii same bnu Zeyd (ra) cr'et edebilir" dediler. same (huzura karak), Resulullah (sav)'a efaat talebinde bulundu. Efendimiz: "Allah'n hududundan bir hadd hususunda efaat mi taleb ediyorsun?" diye kt. Sonra kalkp cemaate u hitabede bulundu: "Sizden ncekileri helak eden ey udur: lerinden erefli birisi hrszlk yapt m onu terkedip (ceza vermezlerdi). Aralarnda kimsesiz zayf birisi hrszlk yapnca derhal ona hadd tatbik ederlerdi. Allah'a yemin olsun! Muhammed'in kz Fatma hrszlk yapm olsa mutlaka onun da elini keserdim." (Ebu Davud ve Nesai'nin, bnu mer (ra)'den kaydettikleri bir rivayette yle denmitir: "Mahzum kabilesinden bir kadn, mal istiare ederdi." Nesai'de u ziyade mevcuttur: "Mahzumlu kadn (tannm komularnn) diliyle baz mallar ariyet olarak almt.")

Kaynak: Buhari, Hudud 11, 12, 14, ehadat 8, Enbiya 50, Fedailu'l-Ashab 18, Megazi 52; Mslim, Hudud 8, 1688

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1617
Ravi: Abdullah bnu Amr bni'l-As
Tanım: Resulullah (sav)'a dalndaki meyveden sorulmutu. u cevab verdi: "htiya sahibi olmak kaydyla, eteine almakszn, sadece yiyene bir ey gerekmez." (Ebu Davud ve Nesai'de u ziyade mevcuttur: "Kim aatan beraberinde meyve gtrrse, aldnn bedelini iki katyla borlanr ve ayrca ceza da eker. Kim de kurutma yerine getirilmi olan meyveden bir eyler alar ve bunun miktar da bir kalkann deerine ularsa kolunun kesilmesi gerekir. Kim de bu miktardan az alarsa ald miktarn iki misli bor der ve ayrca ceza eker." Nesai'de u ziyade vardr: "Meradan alnan koyun iin el kesilmez. Eer bu hayvan alda idiyse kalkan deerinde olan iin el kesilir.)

Kaynak: Tirmizi, Byu 54, (1289); Ebu Davud, Hudud 12, (4390); Nesai, Sarik 11-12, (8, 84-86)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1618
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hurma z iin, aacn bandaki meyve iin, dada otlayan (ala girmemi) koyun iin, ihanet edilen emanet iin, yamalanlan iin, kapp karlan iin el kesilmez."[Rezin ilavesidir.]

Kaynak: Rezin

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1619
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav)'a bir hrsz getirilmiti. "ldrn onu!" diye emretti. Kendisine: "Ey Allah'n Resul, bu adam sadece ald" denildi. Bunun zerine "yleyse (elini) kesin!" dedi ve derhal eli kesildi. Sonra ayn adam ikinci sefer getirildi. Yine: "ldrn onu!" diye emretti. Kendisine: "Ey Allah'n Resul, bu adam hrszlk yapt" dendi. Bunun zerine "yleyse kesin!" dedi ve derhal (sol aya) kesildi. Sonra nc sefer getirildi ve hrszlk yapt sylendi. Hz. Peygamber: "ldrn onu!" diye emretti. Kendisine: "Ey Allah'n Resul, bu adam hrszlk yapt" denildi. Bunun zerine: "(Sol elini) kesin!" diye emretti. Sonra ayn adam drdnc kere getirdiler. "ldrn onu!" buyurdu. Kendisine: "Ey Allah'n Resul, bu adam hrszlk yapt" dediler. Bunun zerine "(Sa ayan da) kesin!" diye emir buyurdu. Ayn adam beinci sefer getiririldi. Hz. Peygamber (sav): "ldrn onu" diye emretti. Hz. Cabir (ra) der ki: "Adam gtrp ldrdk. Sonra sryerek gtrp bir kuyuya attk. zerini de tala doldurduk."

Kaynak: Ebu Davud, Hudud 20, (4410); Nesai, Sarik 15, (890,91)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1620
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resullah (sav): "Kle hrszlk yaparsa, onu bir mangra da olsa satn gitsin" buyurdular."

Kaynak: Ebu Davud, Hudud 22, (4412); Nesai, Sarik 16, (8,91)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1621
Ravi: Ezher bnu Abdillah el'Harazi
Tanım: (Yemenli) Kela' kabilesinden bir grubun mal alnd. Bunlar, bir ksm dokumaclar itham ettiler. Dokumaclar alarak Hz. Peygamber (sav)'n ashabndan olan Nu'man bnu Beir'e getirdiler. Nu'man onlar bir ka gn hapsetti, sonra salverdi. (ikayetiler), Nu'man'a gelip: "Sen onlar dayaksz, azarsz salverdin, olur mu?" dediler. Nu'man onlara: "Ne istiyorsunuz? Onlar dvmemi istiyorsamz dverim. Malnz karsa alrsnz. Ama dvdm halde malnz kmazsa, onlara vurduum kadar da size vururum" dedi. "Yani hkmn bu mu?" dediler. Nu'man (ra): "(Hayr bu benim deil), Allah ve Resul'nn (sav) hkmdr'" cevabn verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Hudud 10, (4382); Nesai, Sarik 2, (8,66)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]