Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Bir kadn Resulullah (sav)'a gelerek sordu: "ki altn bilezik hakknda ne dersiniz, (takaym m?)" "Ateten iki bileziktir, (takmayn!)" deyip cevap verdi. Kadn devamla: "Pekala altn gerdanla (ne dersiniz?)" diye sordu. Resulullah (sav)'dan yine: "Ateten bir gerdanlk!" cevabn ald. O, yine sordu: "Bir ift altn kpeye ne dersiniz?" "Ateten bir ift kpe!" Kadnda bir ift altn bilezik vard. Onlar karp att ve: "(Ey Allah'n Resul), kadn kocas iin sslenmezse, onun yannda kymeti der" dedi. Resulullah (sav): "Sizden birine, gm kpeler taknmasndan, bunlar za'feran veya abir ile sarartmasndan kimse engel olmaz!" cevabn verdi.

[ Nesai, Zinet 39, (8,159) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/HUDUD BLM/Haddlerde efaat Ve Msamaha Hakknda

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 1637
Ravi: Yahya bnu Ebi Raid
Tanım: bnu mer'den naklettiine gre, bnu mer (ra) Resulullah (sav)'n yle sylediini iitmitir: "Kim efaat ederek, Allah'n haddlerinden birinin tatbik edilmesine mani olursa Aziz ve Celil olan Allah'a muhalefet etmi olur. Kim bilerek batl bir davay kazanmaya alrsa ondan vazgeinceye kadar Allah kendisine buzeder. Kim m'mine onda olmayan bir ktl nisbet derse, bundan tevbe edinceye kadar cehennemliklerin vcudlarndan kan irinlerden hasl olan irkefin iine iskan eder. Kim haksz bir davaya yardmc olursa, Allah'n gazabn kazanm olarak dner."

Kaynak: Ebu Davud, Akdiye 14, (3597, 3598)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1638
Ravi: Zbeyr bnu'l-Avvam
Tanım: Anlattna gre, hrsz yakalayp sultana gtrmekte olan bir adama rastlar. Zbeyr adam salvermesi iin lehinde efaatte bulunur. Adam: "Hayr, sultana ulatrncaya kadar onu salmam" der. Zbeyr (ra) u aklamay yapar: "efaat, sultana ulamadan nce caizdir. Sultana ulat m, ondan sonra efaat yapan da, efaati kabul eden de mel'undur."

Kaynak: Muvatta, Hudud 29, (2, 835)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1639
Ravi: Saffan bnu meyye
Tanım: Mescide uyumak zere ridasn yastk yaparak uzanmt. Uyurken bir hrsz gelip ridasn ald. Ama Saffan (uyanarak) hrsz yakalad, doru Hz. Peygamber (sav)'e gtrd. Resulullah (sav) derhal elinin kesilmesini emretti. Saffan: "Ey Allah'n Resul, ben bunu istememitim, ridam ona sadaka olsun!" dedi. Resulullah (sav): "Onu bana getirmezden nce niye yapmadn?" diyerek, teklifi reddetti."

Kaynak: Ebu Davud, Hudud 14, (4394); Nesai, Sarik 4, (8, 68); Muvatta, Hudud 28, (2, 834)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1640
Ravi: Aie
Tanım: Resulullah (sav) dedi ki: "Elinizden geldike hadd cezalarn Mslmanlardan defedin. (Muteber) bir zr varsa hemen salverin. Zira imamn yanllkla affetmesi yanllkla ceza vermesinden daha hayrldr."

Kaynak: Tirmizi, Hudud 2, (1424)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1641
Ravi: bnu'l-Mseyyeb
Tanım: Elem kabilesinden Hezzal denen bir adam, bir bakasn Resulullah (sav)'a zina isnad ederek ikayet etti. Bu hadise: "Namuslu ve hr kadnlara (zina isnadyla) iftira atan, sonra (bu babda) drt ahit getirmeyen kimselerin her birine de seksen deynek vurun." (Nur 4) ayetinin nzlndan nce idi. Resulullah (sav) adama: "Ey Hezzal, onu ridan ile rtseydin, senin iin daha hayrl idi" dedi."

Kaynak: Muvatta, Hudud 3, (2, 821); Ebu Davud, Hudud 6, (4377)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1642
Ravi: Hani' bnu Niyar
Tanım: Resulullah (sav): "Allah'n haddlerinden bir hadd olmadka hi kimse on krbatan fazla dayaa mahkum edilemez" buyurdu.

Kaynak: Buhari, Hudud 42; Mslim, Hudud 40, (1708); Ebu Davud, Hudud 39, (4491); bnu Mace, Hudud 32, (2601)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1643
Ravi: Hakim bnu Hizam
Tanım: Resulullah (sav) mescidde ksas infazn, iir okunmasn ve haddierin tatbik edilmesini yasaklad.

Kaynak: Ebu Davud, Hudud 38, (4490)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1644
Ravi: Ebu mame bnu Sehl bni Huneyf
Tanım: Resulullah (sav)'n Ensari baz sahabelerinden naklen anlatyor: "Ensar'dan bir adam hastaland ve kt, yleki bir kemik bir deriye dnd. Bir ara Ashab'dan birine ait bir cariye hastann yanna girmiti. Adam, ona mncezib oldu ve temasta bulundu. Bu srada, kavminden kendisine gemi olsun ziyaretine gelenler oldu. Yapt ii onlara haber verdi ve: "Benim iin Resulullah (sav)'a sorun, ben yanma giren bir cariyeye temasta bulundum" dedi. Durumu Hz. Peygamber (sav)'e anlattlar ve ilaveten: "Hi kimsede hastaln bu derece iddetlisini de grmedik. Adam sana getirmeye kalksak kemikleri krlp dalacaktr, bir kemik bir deriden baka bir ey deil!" dediler. Resulullah (sav) "Yz tane hurma ubuu aln, (bunlar tek bir sopa halinde balayp) adama bir kere vurun!" diye emretti.

Kaynak: Ebu Davud, Hudud 34, (4472); Nesai, Hudut 22, (8, 242); bnu Mace, Hudud, 18, (2574)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1645
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir hadd crm iler de, cezas dnyada verilirse, Allah'n adaleti kuluna ahirette ikinci sefer ceza vermeye msaade etmez. Kim de bir hadd crm ilemi, Allah da onun gnahn rtm ve affetmi ise, Allah'n keremi affettii eyden dolay ona dnp ceza vermeye msaade etmez"

Kaynak: Tirmizi, man 11, (2628)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1646
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: " Kalem kiiden kaldrlmtr: Uyanncaya kadar uyuyandan, ihtilam oluncaya kadar ocuktan, akl erinceye kadar mecnundan." [Ebu Davud, dier bir rivayette u ziyadeyi kaydetmitir: "...ya sebebiyle akl fesada urayandan..."]

Kaynak: Ebu Davud, Hudud 16, (4398, 4403); Tirmizi, Hudud 7, (1423); Nesai, Talak 21, (6, 156)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]