Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Ey Allah'n Rasl, dedim, arkadalarmdan her birisinin bir knyesi var, (benim yok). Dedi ki: "Olum Abdullah bnu Zbeyr ile knyelen." (Aie, "mm Abdillah (Abdullah'n annesi)" diye knye almt) (Rezin merhum: "Teyze anne gibidir" ilavesini kaydetmitir)

[ Ebu Davud, Edeb 78, (4970) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/HLAFET VE MAMETLE LGL BLM/mamlar Kurey'tendir

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 1693
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) buyurdu ki: "nsanlar hayrda da erde de Kurey'e tabidir."

Kaynak: Mslim, maret 3, (1819)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1694
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "nsanlar bu ite Kurey'e tabidirler. Mslmanlar Mslman olanlarna, kafirleri kafir olanlarna tabidirler, insanlar madenler gibidir. Cahiliyede hayrl olanlar fkh renirlerse slam'da da hayrldrlar. Bu ie en ok nefret edenleri insanlarn en hayrls bulacaksn. Onlar (rzalar hilafna) iine dmedike buna talib olmazlar"

Kaynak: Buhari, Menakib 1; Mslim, maret 2, (1818)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1695
Ravi: bnu mer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu i (emirlik) insanlardan iki kii baki kaldka Kurey'te olmaya devam edecektir."

Kaynak: Buhari, Menakb 2, Ahkam 2, Enbiya 1; Mslim, maret 4, (1820)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1696
Ravi: Sefine
Tanım: Resulullah (sav) buyurdu ki: "Hilafet, mmetim arasnda otuz yl srecektir. Bundan sonra saltanat gelecektir." Said bnu Cumhan dedi ki: "Sonral ilave etti: "Hz. Eb Bekir (ra)'in hilafetine Hz. mer'in hilafetini, Hz.Osman'n hilafetine Hz. Ali'nin hilafetini (ra) ekle (parmaklarnla say) bak!" dedi. Bunlar (saynca hakikaten) otuz yl bulduk." Sefine'ye: "Emeviler, hilafetin kendilerinde (devam ettiini) zannederler denmiti, u cevab verdi: "Beni'z-Zerka yalan sylyor. Onlar krallardr, hem de en kt krallar."

Kaynak: Ebu Davud, Snnet 9 (4648, 4647); Tirmizi, Fiten, 48 (2227)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1697
Ravi: Cabir bnu Semre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: Bu din, hepsi Kurey'ten gelecek olan on iki halifeye kadar aziz ve gl olacaktr." Resullullah (sav)'a soruldu: "Sonra ne olacak?" "Sonra herc (fitne ve kargaa) gelecek!" diye cevap verdi." (Buhari, Mslim ve Tirmizi, hadisin "Kureyten" kelimesine kadar ksmn, Ebu Davud da tamamn tahric etmitir.)

Kaynak: Buhari, Ahkam 51; Mslim, maret 5-9 (1821); Tirmizi, Fiten 46, (2224); Ebu Davud Medhi 1, (4279), 4

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]