Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Resulullah (sav)' grdm, sadece alt dudanda yani anfetesinde beyaz grdm.

[ Buhari, Menakb 23; Mslim, Fezail 106, (2342) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/DUA BLM/sm-i Azam Ve Esma-i Hsna Dualar

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 1778
Ravi: Breyde
Tanım: Resulullah (sav), bir adamn yle sylediini iitti: "Allah'm, ehadet ettiim u hususlar sebebiyle senden talep ediyorum: Sen, kendisinden baka ilah olmayan Allah'sn, birsin, samedsin (hibir eye ihtiyacn yok, her ey sana muhta), dourmadn, domadn, bir ein ve benzerin yoktur." Bunun zerine Efendimiz (sav) buyurdular: "Nefsimi kudret dinde tutan Zat'a yemin olsun, bu kimse, Allah'tan sm-i Azam adna talepte bulundu. unu bilin ki, kim sm-i Azamla dua ederse Allah ona icabet eder, kim onunla talepde bulunursa (Allah ona dilediini mutlaka) verir."

Kaynak: Tirmizi, Da'avat 65, (3471); Ebu Davud, Salat 358, (1493)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1779
Ravi: Mihcen bnu'l-Edra
Tanım: Resulullah (sav) bir adamn: "Ey Allah'm, bir ve samed olan, dourmayan ve dourulmayan, ei ve benzeri de olmayan Allah adyla senden istiyorum. Gnahlarm mafiret et, sen Gafursun, Rahimsin!" dediini iitmiti, hemen unu syledi: "O mafiret edildi. O mafiret edildi. O mafiret edildi!"

Kaynak: Ebu Davud, Salat 184, (985); Nesai, Sehv 57, (3, 52)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1780
Ravi: Enes
Tanım: Bir adam yle dua etmitir "Ey Allah'm , hamdlerim sanadr, nimetleri veren sensin, senden baka ilah yoktur. Sen semavat ve arzn celal ve ikram sahibi yaratcssn, Hayy ve Kayyumsun (kainat ayakta tutan hayat sahibisin.) Bu isimlerini efaati yaparak senden istiyorum!" (Bu duay iiten) Resulullah (sav) sordu: "Bu adam neyi vesile klarak dua ediyor, biliyor musunuz?" "Allah ve Resul daha iyi bilir?" "Nefsimi kudret elinde tutan Zat'a yemin ederim ki, o Allah'a, sm-i Azam' ile dua etti. O sm-i Azam ki, onunla dua edilirse Allah icabet eder, onunla istenirse verir."

Kaynak: Tirmizi, Da'avat 109 (3538); Ebu Davud, Salat 368, (1495); Nesai, Sehv 57, (3, 52)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1781
Ravi: Esma Bintu Yezid
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah'n sm'i Azam' u iki ayettedir: 1- lahnz, tek olan ilahdr, ondan baka ilah yoktur, O Rahman ve Rahim'dir." (Bakara 163). 2- Al-i mran sresinin ba ksm: Elif-Lam-Mim. O Allah ki, O'ndan baka ilah yoktur, O Hayy ve Kayyumdur" (Al-i mran 1-3).

Kaynak: Ebu Davud, Salat 358, (1496); Tirmizi, Da'avat 65, (3472)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1782
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resululah (sav) buyurdular ki: "Allah'n doksan dokuz ismi vardr. Kim bunlar ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever." (Bir rivayette: "Kim o isimleri sayarsa cennete girer" buyurmutur. Buhari hadisi bu lafzla tahric etmitir. Mslim'de "tek" kelimesi yoktur) [Tirmizi'nin rivayetinde Resulullah (sav) Allah'n isimlerini yle yazd: ("O Allah ki O'nda baka ilah yoktur. Rahman'dr. Rahim'dir, El-Meliku'l-Kuddusu, es-Selamu, el-M'minu, el-Mheyminu, el-Azizu, el-Cebbaru, el-Mtekebbiru, el-Haliku, el-Bariu, el-Musavviru, el-Gaffaru, el-Kahharu, el-Vehhabu, er-Rezzaku, el-Fettahu, el-Alimu, el-Kabizu, el-Basitu, el-Hafidu, er-Rafiu, el-Muizzu, el-Mzillu, es-Semiu, el-Basiru, el-Hakemu, el-Adlu, el-Latifu, el-Habiru, el-Halimu, el-Azimu, el-Gafuru, e-ekuru, el-Aliyyu, el-Kebiru, el-Hafizu, el-Mukitu, el-Hasibu, el-Celilu, el-Kerimu, er-Rakibu, el-Mucibu, el-Vasiu, el-Hakimu, el-Vedudu, el-Mecidu, el-Baisu, e-ehidu, el-Hakku, el-Vekilu, el-Kaviyyu, el-Metinu, el-Veliyyu, el-Hamidu, el-Muhsi, el-Mubdiu, el-Muidu, el-Muhyi, el-Mmitu, el-Hayyu, el-Kayyumu, el-Vacidu, el-Macidu, el-Vahidu, el-Ahadu, es-Samedu, el-Kadiru, el-Muktediru, el-Muahhiru, el-Evvelu, el-Ahiru, ez-Zdhiru, el-Batinu, el-Vali, el-Mte'ali, el-Berru, et-Tevvabu, el-Mntekimu, el-Afuvvu, er-Raufu, Maliku'l-Mlki, Z'l-Celali ve'l-kram, el-Muksitu, el-Camiu, el-Ganiyyu, el-Muni, el-Mani', ed-Darru, en-Nafiu, en-Nuru, el-Hadi, el-Bediu, el-Baki, el-Varisu, er-Reidu, es-Saburu.") simleri bu ekilde, sadece Tirmizi saymtr.]

Kaynak: Buhari, Da'avat 68; Mslim, Zikr 5, (2677); Tirmizi, Da'avat 87, (3502)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]