Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Resulullah (sav) u duay okurlard: "Allah'm, huu duymaz bir kalbten sana snrm, dinlenmeyen bir duadan sana snrm, doymak bilmeyen bir nefisten, faydas olmayan bir ilimden, bu drt eyden sana snrm."

[ Tirmizi, Da'avat 69, (3478); Nesai, stiaze 2, (8, 255) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/DUA BLM/Rku Ve Secdelerde Okunacak Dualar

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 1789
Ravi: bnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Haberiniz olsun, ben rk ve secde halinde Kuran okumaktan men edildim. yleyse rkda Rabb Teala'y tazim edin, secdede ise dua etmeye gayret edin, (zira secdede iken yaptnz dua) icabet edilmeye layktr."

Kaynak: Mslim, Salat 207 (479); Ebu Davud, Salat 152, (876); Nesai, ftitah 98, (2, 189)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1790
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav), secdelerinde unlar sylerdi: "Allahmmagfirli zenbi kllehu, dkkahu ve cllehu, evvelehu ve ahirehu, srrahu ve alaniyyetehu (Allahm! Byk-kk birinci-sonuncu, gizli-ak, btn gnahlarm mafiret buyur)

Kaynak: Mslim, Salat 216, (483); Ebu Davud, Salat 152, (878)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1791
Ravi: Aie
Tanım: Resullulah (sav) rkusunda ve secdelerinde u duay oka okurdu: "Sbhanekallahumme Rabbena ve bi-hamdike, Allahmmafirli (Allah'm, seni takdis ve tenzih ederim. Rabbimiz! Takdisimiz hamdinledir. Ey Allahm, beni mafiret et.)" Bu duay okumakla Ku'ran'a yani Kur'an'nn: "Rabbini hamd ile tesbih et" (Nasr 3) ayetine uyuyordu. [Mslim, Ebu Davud ve Nesai'de gelen bir rivayette yle denir: "Resullullah (sav) rku ve secdesinde yle derdi: "Subbhun kuddsn Rabb'l-melaiketi ve'r-Ruhi, (Mnezzehsin, mukaddessin, meleklerin ve Ruh'un Rabbisin)" Muvatta, Tirmizi ve Ebu Davud'un bir rivayetinde yle denir: "Resulullah (sav)' yatakta kaybettim ve aratrdm, derken elim ayann altna rastlad. Secdede idi ve: "Allahmme inni euzu birzake min sahtike ve euzu bi-muafatike min ukubetike ve euzu bike minke La uhsi senaen aleyke. Ente kema esneyte ala nefsike. (Allahm! Senin rzan efaati klarak fkenden sana snyorum. Affn efaati yaparak cezandan sana snyorum. Senden de sana snyorum. Sana layk olduun senay yapamam. Sen kendini sena ettiin gibisin)" diyordu.]

Kaynak: Buhari, Ezan 123, 139, Meazi 50, Tefsir, zacae nasrullahi vel-Feth; Mslim, Salat 217, (484); Ebu

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1792
Ravi: bnu Mes'ud
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri rk edince kere "Sbhane rabbiyel azim (Byk Rabbim (her eit kusurdan) mnezzehdir" desin. Bu, en az miktardr. Secde yapnca da kere "Sbhane Rabbiye'l a'la (Ulu Rabbim (her eit kusurdan) mnezzehdir" desin. Bu da en az miktardr."

Kaynak: Ebu Davud, Salat 154, (886); Tirmizi, Salat 194, (261)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1793
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav), rku yapt zaman: "Allahmme leke reka'tu ve bike ament ve leke eslemt ve aleyke tevekkelt ente Rabbiye, haaa semi ve basari ve lahmi ve demi ve izami lillahi Rabbi'l'alemin, (Ey Allahm sana rku yapyorum, sana inandm, sana teslim oldum, sana tevekkl ettim. Sen Rabbimsin, kulam, gzm, etim, kanm ve kemiklerim Alemlerin Rabbi olan Allah nnde hayette, tezellldedir." [Bu rivayet Mslim'de gelen uzun bir rivayetin bir parasdr (Salatul-Msafirin) 201, (771)]

Kaynak: Nesai, ftitah 104, (2,192)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1794
Ravi: bnu Ebi Evfa
Tanım: Resulullah (sav) srtn rkudan kaldrd zaman: "Semiallahu limen hamideh, Allahmme Rabbena leke'l-hamd mil'es-semavati ve mil'el'arzi ve mil'e ma i'te min ey'in ba'du. (Allah, kendisine hamd edeni iitir. Ey Allahm, ey Rabbimiz, semalar doluu, arz doluu ve bunlardan baka istediin her ey doluu hamdler sana olsun)" derdi.

Kaynak: Mslim, Salat 204, (476); Ebu Davud, Salat 144, (846)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1795
Ravi: bnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) iki secde arasnda: "Allhmme'fir li ve'rhamni ve'cbrni, ve'hdini ve'rzukni. (Allahm bana mafiret et, merhamet et, beni zengin kl, bana hidayet ver, bana rzk ver)" derdi.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 145, (850); Tirmizi, Salat 211, (284); bnu Mace, Salat 23, (898)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1796
Ravi: Ali
Tanım: Hz. Peygamber (sav) secde ettii vakit yle dua okurdu: "Allah'm sana secde ettim, sana inandm, sana teslim oldum. Yzm de, kendisini yaratp ekillendiren, ona kulak, gz takan yaradanna secde etmitir. Yaratanlarn en gzeli olan Allah ne ycedir" (Hacc 14). Resulullah (sav)'n teehhdle selam arasnda okuduu en son duas: "Allahmmafir li ma kaddemt ve ma ahhart ve m esrert ve ma a'lent ve ma esreft ve ma ente a'lemu bihi minni ente'l-mkaddim ve ente'l-muahhir. La ilahe illa ente. (Allahm, gemi mrmde yaptklarm, gelecekte yapacaklarm, gizli ilediklerimi, aleni yaptklarm, israflarm, benim bilmediim fakat senin bildiin kusurlarm affet. lerleten sen, gerileten de sensin, senden baka ilah yoktur)".

Kaynak: Mslim, Salatul-Msafirin 201, (771); Tirmizi, Da'avat 32, (3417, 3418, 3419); Ebu Davud, Salat 121,

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1797
Ravi: Abdullah bnu Amr bni'l-As
Tanım: Resulullah (sav)'a Hz. Ebu Bekir (ra) gelerek: "Bana namazda okuyacam bir dua ret" dedi. Resulullah (sav) ona u duay okumasn syledi: "Allahmme inni zalemt nefsi zulmen kesiran ve la yafiru'z-znube illa ente fa'fir li mafireten min indike verhamni inneke ente'l-afuru'r-rahim. (Allahm ben nefsime ok zulmettim. Gnahlar ancak sen affedersin. yle ise beni, anna layk bir mafiretle bala, bana merhamet et. Sen affedici ve merhamet edicisin)"

Kaynak: Buhari, Sfatu's-Salat 149, Da'avat 17, Tevhid 9; Mslim, Zikr 48, (2705); Tirmizi, Da'avat 98, (352

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]