Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Hudeybiye Sulhu yapld sene, bir gn Resulullah (sav)'n ashabndan bir grupla birlikte, Mekke yolu zerinde bir yerde oturuyordum. Resulullah (sav), bizden ileride (konaklam) idi. Ben hari herkes ihramlyd. Halk vahi bir eek grd, ben o srada meguldm, ayakkabm tamir ediyordum. Grdklerinden beni haberdar etmediler, onu kendiliimden grm olmam istiyorlard. Bir ara aralarnda bir glme oldu. Birden etrafma bakndm (ve bu esnada) hayvan grdm. Hemen (Cerade adndaki) atma gidip eerledim ve bindim. (Acelemden) kamy ve mzra unutmutum. "Kam ve mzram bana verin!" diye seslendim. "Hayr, dediler, vallahi bu ite sana yardmc olmak istemeyiz." fkelendim. nip onlar aldm. Tekrar binip, eee doru hzla gittim, (yetiip) avladm. Beraberimde getirdim, lmt. Arkadalarm etinden yediler. Ancak sonradan ihraml iken yeyip yememe hususunda ekke dp (yediklerine piman oldular). Yrdk, ben bir para ayrdm. Resulullah'a kavuunca, bu meseleyi sorduk. "Beraberinizde bireyler kald m?" dedi. Ben: "Evet!" diyerek paray uzattm, ihraml olduu halde, ondan yedi. Ve: "Bu bir taamdr. Onunla Allah size ikramda bulunmutur."dedi." (Bunlarda gelen bir ziyade yledir: "(Resulullah:) "O helaldir, yiyin (dedi)." Bir dier rivayette: "Resulullah (sav) onlara unu syledi: "Sizden biri (hayvan yakalamak zere) saldrmasn emretmedi, veya ona hayvan gstermedi mi?" Onlar: "Hayr!" diye cevap verince, (Resulullah:) "yleyse yiyin!" buyurdu." Bir dier rivayette: "(Resulullah): aret ettiniz veya yardm ettiniz veya saldrmasn saladnz m? (diye sordu).")

[ Buhari, Cezau's-Sayd 2, 3, 4, 5, Hibe 3, Cihad 46, 88, Megazi 35, Et'ime 19, Zebaih 10, 11; Mslim, ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/DUA BLM/znt Ve Tasa Halinde Dua

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 1827
Ravi: Sa'd
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Baln karnnda iken, Z'n-Nun'un yapt dua u idi: La ilahe illa ente sbhaneke inni knt mine'z-zalimin, (Allahm! Senden baka ilah yoktur, seni her eit kusurlardan tenzih edirim. Ben nefsime zulmedenlerdenim). Bununla dua edip de icabet grmeyen yoktur."

Kaynak: Tirmizi, Da'avat 85, (3500)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1828
Ravi: bnu Abbas
Tanım: Hz. Peygamber (sav) znt srasnda u duay okurdu: "Halim ve azim olan Allah'tan baka ilah yoktur. Byk Ar'n Rabbi olan Allah'tan baka ilah yoktur. Kymetli Ar'n Rabbi, arzn Rabbi, Semavat'n Rabbi olan Allah'tan baka ilah yoktur."

Kaynak: Buhari, Da'avat 27, Tevhid 22, 23; Mslim, Zikr 83, (2730); Tirmizi, Da'avat 40, (3431); bnu Mace,

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1829
Ravi: el-Hudri
Tanım: Resulullah (sav) bir gn Mescide girdi. Orada Ensar'dan Ebu mame (ra) denen kimse ile karlat. Ona: "Ey Ebu mame, niin seni namaz vakti dnda Mescid'de oturmu gryorum?" diye sordu. "Peimi brakmayan bir sknt ve borlar sebebiyle ey Allah'n Resul" diye cevap verdi. Bunun zerine Hz. Peygamber (sav): "Sana baz kelimeler reteyim mi? Bunlar okursan, Allah, senden skntn giderir ve borcunu der" "Evet, ey Allah'n Resul, ret!" dedi. "yleyse" dedi, "akama ktn m sabaha erdin mi u duay oku: "Allahm zntden ve kederden sana snrm. Aczden ve tembellikten sana snrm, korkaklktan ve cimrilikten sana snrm. Borcun galebe almasndan ve insanlarn kahrndan sana snrm." (Ebu mame) der ki: "Ben bu duay yaptm, Allah benden gamm giderdi, borcumu dedi."

Kaynak: Ebu Davud, Salat 367, (1555)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1830
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Hz. Fatma (ra) Resulullah (sav)'a gelerek bir hizmeti taleb etmiti. Resulullah ona: "u duay oku(man senin iin hizmeti edinmenden daha hayrl)" dedi: "Allahm! Sen yedi semann Rabbi, Ar- Azam'n Rabbisin. Sen bizim Rabbimiz ve hereyin Rabbisin. Tevrat, ncil ve Furkan' indiren, tohum ve ekirdekleri aansn. Her eyin errinden sana snyorum. Her eyin alnndan yapmsn (dizginleri senin elindedir). Evvel sensin, senden nce bir ey yoktur. Ahir sensin, senden sonra da bir ey kalmayacak. Sen zahirsin, senin stnde bir ey mevcut deildir. Sen batnsn, senin dnda bir ey yoktur. Benim borcumu de, beni fukaralktan kurlar, zengin kl."

Kaynak: Tirmizi, Da'avat 68, (3477); bnu Mace, Dua, 2 (3831)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1831
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav)' bir ey zecek olsa u duay okurdu: "Ya Hayyu ya Kayyum, bi-rahmetike estaisu. (Ey diri olan, ey Kayyum olan Rabbim, rahmetin adna yardmm talep ediyorum)." Ve keza yle derdi: "Elizzu bi-ya-ze'l-celali ve'l-ikram." (Ya ze'l-celali ve'l-ikram)' devaml syleyin!

Kaynak: Tirmizi, Da'avat 99, (3522)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1832
Ravi: Esma Bintu Umeys
Tanım: Resulullah (sav) bana: "Sana sknt zamannda okuyacan bir duay reteyim mi?" diye sordu ve u duay syledi: "Allahu, Allahu Rabbi la riku bihi ey'en. (Rabbim Allah'tr, Allah! Ben ona hibir eyi ortak komam!)"

Kaynak: Ebu Davud, Salat 361, (1525); bnu Mace, Dua 17, (3882)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1833
Ravi: bnu Mes'ud
Tanım: Kimin sknts artarsa u duay okusun: "Allahm ben senin kulunum, kulunun oluyum, cariyenin oluyum, senin avucunun iindeyim, alnm senin elinde. Hakkmdaki hkmn caridir. Kazan ne olursa hakkmda adalettir. Kendini tesmiye ettiin veya kitabnda indirdiin veya nezdinde mevcut gayb hazinesinden setiin, sana ait her bir isim adna senden Kur'an' kalbimin bahar, sknt ve gamlarmn atlma vesilesi klmam dilerim." Bu duay okuyan her kulun gam ve skntsn Allah gidermi, yerine ferahlk vermitir." [Rezin ilavesi, (Hadis Mecmau'z Zevaid'de (10,136) mevcuttur. Hakimin Mstedrek'inde de (1,509) kaydedilmi.]

Kaynak: Rezin

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1834
Ravi: bnu Abbas
Tanım: Hz. Ali bnu Ebi Talib (ra) Resulullah (sav)'a gelerek: "Annem ve babam sana kurban olsun, u Kur'an gsmde durmayp gidiyor. Kendimi onu ezberleyecek gte gremiyorum" dedi. Resulullah (sav) ona u cevab verdi: "Ey Ebu'l Hseyin! (Bu meselede) Allah'n sana faydal klaca, rettiin takdirde renen kimsenin de istifade edecei, rendiklerini de gsnde sabit klacak kelimeleri reteyim mi?" Hz. Ali (ra): "Evet, ey Allah'n Rasul, ret bana!" dedi. Bunun zerine Hz. Peygamber (sav) u tavsiyede bulundu: "Cuma gecesi (perembeyi cumaya balayan gece) olunca, gecenin son te birinde kalkabilirsen kalk. nk o an (meleklerin de hazr bulunduu) mehud bir andr. O anda yaplan dua mstecabtr. Kardeim Ya'kub da evlatlarna yle syledi: "Sizin iin Rabbime istifar edeceim, hele cuma gecesi bir gelsin." Eer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasnda kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk. Drt rek'at namaz kl. Birinci rek'atte, Fatiha ile Ya-sin sresini oku, ikinci rek'atte Fatiha ile Ha-mim, ed-Duhan sresini oku, nc rek'atte Fatiha ile Elif-lam-mim Tenzil's-secde'yi oku, drdnc rek'atte Fatiha ile Tebareke'l-Mufassal' oku. Teehhdden boaldn zaman Allah'a hamdet, Allah'a senay da gzel yap, bana ve dier peygamberlere salat oku, gzel yap. M'min erkekler ve m'min kadnlar ve senden nce gelip geen m'min kardelerin iin istifat et. Sonra btn bu okuduun dualarn sonunda u duay oku: "Allahm, bana gnahlar, beni hayatta baki kldn mddete ebediyen terkettirerek merhamet eyle. Bana faydas olmayan eylere teebbsm sebebiyle bana ac. Seni benden raz klacak eylere hsn-i nazar etmemi bana nasib et. Ey semavat ve arzn yaratcs olan Celal, ikram ve dil uzatlamayan izzetin sahibi olan Allahm. Ey Allah! Ey Rahman! Celalin hakk iin, yzn nuru hakk iin kitabn bana rettiin gibi hfzna da kalbimi icbar et. Seni benden raz klacak ekilde okumam nasib et. Ey semavat ve arzn yaratcs, celalin ve yzn nuru hakk iin kitabnla gzlerimi nurlandrman, onunla dilimi aman, onunla kalbimi yarman, gsm ferahlatmanm, bedenimi ykaman istiyorum. nky hakk bulmakta bana ancak sen yardm edersin, onu bana ancak sen nasib edersin. Hereye ulamada g ve kuvvet ancak byk ve yce olan Allah'tandr." Ey Ebu'l-Hasan, bu sylediimi veya yedi cuma yapacaksn, Allah'n izniyle duana icabet edilecektir. Beni hak zere gnderen Zat- Zlcelal'e yemin olsun bu duay yapan hibir m'min icabetten mahrum kalmad." bnu Abbas (ra) der ki: "Allah'a yemin olsun, Ali (ra) be veya yedi cuma geti ki Resulullah (sav)'a ayn nceki mecliste tekrar gelerek: "Ey Allah'n Resul!" dedi, "gemite drt be ayet ancak renebiliyordum. Kendi kendime okuyunca onlar da (aklmda durmayp) gidiyorlard. Bugn ise, artk 40 kadar ayet renebiliyorum ve onlar kendi kendime okuyunca Kitabullah sanki gzmn nnde duruyor gibi oluyor. Eskiden hadisi dinliyordum da arkadan bir tekrar etmek istediimde aklmdan kp gidiyordu. Bugn hadis dinleyip sonra onu bir bakasna anlatmak istediimde ondan tek bir harfi karmadan anlatabiliyorum. Resulullah (sav) bu sz zerine Hz.Ali (ra)'ye: "Ey Ebu'l-Hasan! Kabenin Rabbine yemin olsun sen mminsin!" dedi.

Kaynak: Tirmizi, Da'avat 125, (3565)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1835
Ravi: eddad bnu Evs
Tanım: Resulullah (sav) namazda u duay okumamz retiyordu: "Allahm! Senden ite (dinde) sebat etmeyi, dorulua da azmetmeyi istiyorum. Keza nimetine kretmeyi, sana gzel ibadette bulunmay taleb ediyor, doruyu konuan bir dil, eriliklerden uzak bir kalb diliyorum. Allah'm, senin bildiin her eit erden sana snyorum, bilmekte olduun btn hayrlar senden istiyorum, bildiin gnahlarmdan sana istifar ediyorum."

Kaynak: Tirmizi, Da'avat, 22 (3404); Nesai, Sehv, 61

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]