Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Rabb'e kul olun (kunu Rabbaniyyin) (Al-i mran, 79) ayetiyle "Hakimler, fakihler olun" denmek istenmitir" buyurmutur. Buhari, bu hadisi bab balnda kaydetmitir (lm 10)

[ Buhari, lm 10 ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/DUA BLM/stifar; Tesbih; Tehlil; Tekbir; Tahmid Ve Havkal

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 1868
Ravi: Abdullah bnu Amr bni'l-As
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "ki haslet -veya iki hallet - vardr ki onlar Mslman bir kimse (devam zere) syleyecek olursa mutlaka cennete girer. Bu iki ey kolaydr. Kim onlarla amel ederse, azdr da... Her (farz) namazdan sonra on kere tesbih (sbhanallah), on kere tahmid (elhamdlillah), on kere tekbir (Allahu ekber) sylemekten ibarettir." (Abdullah der ki:) "Ben Resulullah (sav)'n bunlar sylerken parmaklaryla saydn grdm. Resulullah devamla buyurdular: "Bunlar be vakit itibariyle toplam olarak dilde yzellidir. Mizanda bin be yzdr, "ikinci haslet" ise yataa girince Allah'a yz kere tebih, tekbir ve tahmid'de bulunmanzdr. Bu da lisanda yzdr, mizanda bindir. (Her ikisi toplam iki bin be yz eder.)" Resulullah (sav) szlerine yle bir soru ile devam etti: "Hanginiz bir gnde, gece ve gndz iki bin be yz gnah iler?" "Bunlar niye sylemiyelim ey Allah'n Resul?" dediler. u cevab verdi: "eytan, namazda iken her birinize gelir: "unu unu hatrla" der, ve namazdan kncaya kadar devam eder. (Bu hatrlatmalarn neticesi olarak) kii bu tesbihat terk bile eder. Kii yatana girince de eytan ona gelir, (zikir yapmasna imkan vermeden) uyutmaya alr ve uyutur da."

Kaynak: Tirmizi, Da'avat 25, (3407); Ebu Davud, Edeb 209, (5065); Nesai, Sehv 90, (3, 74)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1869
Ravi: bnu Ebi Evfa
Tanım: Bir adam gelerek- "Ey Allah'n Resul!" dedi, "ben Kur'an'dan bir para seip alamyorum. Bana kifayet edecek bir eyi siz bana retseniz!" "yleyse," buyurdu, "Sbhanallah velhamdllah, ve lailahe illallah, vallahu ekber, vela havle vela kuvvete illa biliah. (Allah'm seni tenzih ederim, hamdler sana mahsustur. Allah'tan baka ilah yoktur, Allah en byktr, g kuvvet Allah'tandr) de!" "Ey Allah'n Resul!" dedi, "bu zikir Allah iindir. (O'nu senadr), kendim iin dua olarak ne syleyeyim?" "yle dua et: "Allahm bana merhamet et, afiyet ver, hidayet ver, rzk ver!" Adam (dinleyip, kalknca) ellerini skp gstererek: "yle (smsk belledim!)" dedi, Resulullah (sav), bunun zerine: "te bu adam iki elini de hayrla doldurdu!" buyurdu. (Hadis Ebu Davud'da tam olarak, Nesai'de ksmi olarak rivayet edilmitir)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 139, (832); Nesai, ftitah 32, (2, 143)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1870
Ravi: Aie
Tanım: Resulullah (sav) lmnden nce u dualar ok tekrar ederdi: "Sbhanallahi ve bihamdihi, estafirullahe ve etubu ileyh. (Allahm seni hamdinle tesbih ederim, mafiretini diler, gnahlarma tevbe ederim.)" Ben kendisinden bunun sebebini sordum. u aklamay yapt: "Rabbim bana bildirdi ki, ben mmetim hakknda bir alamet greceim. Ben onu grnce Sbhanallahi ve bihamdihi, estafirullahe ve etubu ileyh zikrini artrdm. Bu grdm, iza cae nasrullahi ve'l-fethu... sresidir."

Kaynak: Buhari, Tefsir, Nasr, Ezan 123,139, Megazi 50; Mslim, Salat 220, (484)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1871
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sbhanallahi, velhamdu lillahi, veld ilahe illallahu vallahu ekber (Allah' tesbih ederim, hamdler Allah'adr, Allah'tan, baka ilah yoktur. Allah en byktr) demem, bana, zerine gnein doduu eyden (dnyadan) daha sevgilidir."

Kaynak: Mslim, Zikr 32, (2696); Tirmizi, Da'avat 139, (3591)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1872
Ravi: bnu Mes'ud
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mirac srasnda brahim (as)'le karlatm. Bana: "Ey Muhammed, mmetine benden selam syle. Ve haber ver ki: Cennetin topra temiz, suyu tatldr. Buras (suyu tutacak ekilde) dz ve botur. Oraya atlacak tohum da sbhanallah, velhamdlillah, ve lailahe illallah, vallahu ekber cmlesidir."

Kaynak: Tirmizi, Da'avat 60, (3458)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1873
Ravi: Yseyre
Tanım: Ebu Bekri's-Sddik'n azadls Yseyre (ra) -ki ilk muhacirlerden idi- anlatyor: "Resulullah (sav) bize dedi ki: "Size tesbih, tehlil, takdis, tekbir ekmenizi tavsiye ederim. Bunlar parmaklarla sayn. Zira parmaklar (Kyamet gn nelerde kullanldklarndan) suale maruz kalacaklar ve konuturulacaklardr."

Kaynak: Tirmizi, Da'avat 131, (3577); Ebu Davud, Salat 359, (1501)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1874
Ravi: Ebu Bekri's-Sddik
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "stifar eden kimse gnde yetmi kere de tevbesinden dnse gnahta musr saylmaz."

Kaynak: Tirmizi, Da'avat 119, (3554); Ebu Davud, Salat 361, (1514)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1875
Ravi: el-Earru'l-Mzeni
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "uras muhakkak ki, bazan kalbime gaflet ker. Ancak ben Allah'a gnde yz sefer istifar eder (affm dilerim)."

Kaynak: Mslim, Zikr 41, (2702); Ebu Davud, Salat 361, (1515)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1876
Ravi: Earru'l-Mzeni
Tanım: Resulullah (sav)'n yle dediini nakletmitir: "Ey insanlar! Rabbinize tevbe edin. Allah'a kasem olsun ben Rabbim Tebarek ve Teala hazretlerine gnde yz kere tevbe ederim."

Kaynak: Mslim, Zikr 42, (2702)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1877
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav)' iittim, demiti ki: "Allah'a kasem olsun, ben gnde Allah'a yetmi kere istifar ediyorum, teubede bulunuyorum."

Kaynak: Buhari, Da'avat 3; Tirmizi, Tefsir, Muhammed, (3255)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]