Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Resulullah'a "Ey Allah'n Resul," dedim, "Yemen'de yapmakta olduumuz u iki arap hakknda bize fetva ver: Bit'; bu baldandr, iddetleninceye kadar nebiz yaplr. kincisi mizr'dir, bu msrdan ve arpadan yaplr, bu da iddetleninceye kadar nebiz yaplr." Resulullah (sav): "Ben her sarholuk veren eyi yasaklyorum" buyurdular.

[ Buhari, Megazi 60, Cihad 164, Edeb 80, Ahkam 22; Mslim, Cihad 7, (1733), Eribe 70; Ebu Davud, Eri ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/BOR VE DEME ADABI BLM/Bor Ve deme Adabna Dair

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 1918
Ravi: Ebu Musa
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allahu Teala nazarnda, bir kulun Allah tarafndan yasaklanan kebirelerden sonra, beraberinde getirebilecei en byk gnahlardan biri, kiinin denecek karlk brakmadan zerinde bor olduu halde lmesidir."

Kaynak: Ebu Davud, Buyu 9, (3342)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1919
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, demek arzusu ile insanlarn maln alr ise, Allah (onun borcunu) ona bedel eda eder. Kim de telef etmek niyetiyle halkn maln alrsa Allah onu telef eder."

Kaynak: Buhari, stikraz 2

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1920
Ravi: mran bnu Huzeyfe
Tanım: Meymune (ra) fazlaca borca giriyordu. Ailesi bu meselede mdahale edip aypladlar. u cevab verdi: Borcu brakmayacam. Ben dostum ve can yoldam aleyhissalatu vesselam' yle sylerken dinledim: "Bir borla borlanan bir kimsenin deme niyetinde olduunu Allah bilince, onun borcunu Allah mutlaka dnyada iken der."

Kaynak: Nesai, Buyu 99, (7, 315); bnu Mace, Sadakat 10, (2408)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1921
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Borcunu deyebilecek durumda olan zengin kimsenin demeyi geiktirmesi zulmdr. Biriniz bir zengine havale olunursa (havaleyi kabul etsin)."

Kaynak: Buhari, stikraz 12, Havalat 1, 2; Mslim, Msakat 33, (1664); Muvatta, Buyu 84, (2, 674); Ebu Davud

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1922
Ravi: e-errid
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Zenginin borcunu savsaklamas, haysiyetinin ihlal edilmesini ve cezalandrlmasn helal klar." bnu'l-Mbarek der ki: "Irzn helal klar", kendisine kaba davranlr demektir. "Cezalandrlmas" da, hapsedilmesidir."

Kaynak: Ebu Davud, Akdiye 29, (3628); Nesai, Buyu 100, (7, 316); bnu Mace, Sadakat 18, (2427); Buhari, (bab

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1923
Ravi: Aie
Tanım: Resulullah (sav) kapda yksek sesle mnakaa edenlerin grltlerini iitti. Bunlardan biri, dierinden bor indirmesini taleb ediyor, bir hususta da merhametli olmasn istiyor. br de: "Vallahi yapmam!" diyordu. Resulullah (sav) yanlarna gitti ve: "Hanginiz, hayr yapmamak zere Allah adna yemin etti?" dedi. Birisi: "Benim ey Allah'n Resul! (Bor indirimi ile, merhametli davranmadan) hangisini dilerse onun olsun (teklifini kabul ettim)" dedi.

Kaynak: Buhari, Sulh 10; Mslim, Msakat 19, (1557)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1924
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden nce yaayanlardan bir tccar vard. Halka bor verirdi. Borlular arasnda fakir grrse hizmetilerine: "Onun borcundan vazgeiverin, bylece Allah'n da bizim gnahlarmzdan vazgeeceini umarz" derdi. Allah da onun gnahlarndan vazgeti."

Kaynak: Buhari, Sulh 10; Mslim, Msakat 19, (1557); Nesai, Buyu 104, (7, 318)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1925
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Dier bir rivayette yle gelmitir: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir adam hi hayr amelde bulunmad. Ancak halka bor verir ve borcunu toplayan elisine: "Kolay deyecekten (zenginden) al, zor deyecekten (fakirden) alma, vazge. Ola ki Allah da bizim gnahlarmzdan vazgeer" derdi. Allahu Teala hazretleri bunun zerine: "Haydi senin gnahlarndan vazgetim" buyurdu."

Kaynak: Buhari, Buyu 18, Enbiya 50; Mslim, Msakat 31, (1562); Nesai, Buyu 104, (7, 318)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1926
Ravi: Ebu Katade
Tanım: Anlattna gre, Ebu Katade, bir bolusunu (para taleb etmek zere) aramt. O, kendisinden gizlendi. Bilahare adam buldu. Ancak: "Dardaym" dedi. Bunun zerine: "Allah'a yemin eder misin?" diye sordu. Borlu: "Vallahi" diye yemin etti. Ebu Katade: "Ben Resulullah (sav)'n, "Kim Allah'n kendisini kyamet gnnn skntsndan kurtarmasn isterse darda olana nefes aldrsn veya tamamen balayversin" dediini iittim" dedi.

Kaynak: Mslim, Kasame 32, (1563)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 1927
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav)'da bir adamn (paras denmemi) bir devesi vard. Borcunu istemeye geldi. Bu srada kaba szler sarfetti, hatta Ashabtan bazlar haddini bildirmek istedi. Ancak Resulullah (sav) buna meydan vermeyip: "Brakn onu! Hak sahibinin konuma hakk vardr" buyurdu, sonra da: "Devesini verin!" diye emretti, (ilgililer) devesini aradlarsa da bulamadlar. Fakat onunkinden daha deerli bir deve buldular. Aleyhissaltu vesselam Efendimiz: "Bunu verin" dedi. Adam: "Bana borcunu tam dedin, Allah da sana desin" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "En hayrlnz, borcunu en iyi deyendir!" buyurdu.

Kaynak: Buhari, stikraz, 4, 6, 7, 13, Vekalet 5, 6, Hibe 23, 25; Mslim, Msakat 118-122, (1600-1601); Tirm

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]