Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Resulullah (sav) buyurdular ki: "Muhammed (sav)'in efaati ile, bir ksm insanlar cehennemden kacak, cennete girecektir. Bunlara cehennemlikler denecektir."

[ Buhari, Rikak 513; Ebu Davud, Snnet 23, (4740); Tirmizi, Cehennem 10, (2603) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/SABIR BLM/Sabr Hakknda

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 3220
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav), (len) ocuu iin alamakta olan bir kadna rastlamt: "Allah'tan kork ve sabret" buyurdu. Kadn (izdrabndan kendisine hitab edenin kim olduuna bile bakmadan): "Benim bama gelenden sana ne?" dedi. Resulullah (sav) uzaklanca,kadna: "Bu Resulullah idi!" dendi. Bunun zerine, kadn ocuun lm kadar da syledii szden dolay (utanp) zld. (zr dilemek iin) doru Aleyhissalatu vesselamn kapsna kotu. Ama kapda bekleyen kapclar grmedi, dorudan huzuruna kt ve: "Ey Allah'n Resul, (o yakksz sz) sizi tanmadan sarfettim (balayn)" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Makbul sabr, musibetle karlatn ilk andakidir" buyurdu.

Kaynak: Buhari, Cengiz 43, 7, 32, Ahkam 11; Mslim, Cengiz 14, (626); Ebu Davud, Cenaiz 27, (3124); Tirmizi,

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 3221
Ravi: mm Seleme
Tanım: Resullah (sav)' unlar sylerken iittim: "Kendisine bir musibet gelen mslman Allah'n emrettii: "nnalillahi ve inna ileyhi raci'un, allahmme ecirni fi musibeti vahluf li hayran minha: "Biz Allah'nz ve ancak O'na dneceiz. Bana bu musibetim iin cret ver. Ve bana bunun arkasndan daha hayrlsn ver" derse Allah o musibeti alr ve mutlaka daha hayrlsn verir." mm Seleme der ki: "Ebu Seleme (ra) vefat ettii zaman ben: "Ebu Seleme'den daha hayrl olan hangi mslmar var? Resulullah (sav)'la ilk hicret eden hane, onun hanesiydi" dedim. Ben bunu syledikten sonra Allah, onun yerine bana Resullah (sav)' verdi. yle ki: Resulullah (sav), bana Hatib bnu Ebi Belte'a'y gndererek kendisi iin beni istetti. Ben: "Benim (kk) bir kz ocuum var, ayrca ben kskan bir kadnm. (Resulullah'n ise birok hanm var, imtizacszlktan korkarm)" diye cevap verdim. Resullah (sav): "Kz ocuuna gelince, Allah'a dua ederiz, onu kendisinden mstani klar, kskanl iin de Allah'a gidermesini dua ederim" buyurdular.

Kaynak: Mslim, Cenaiz 3, (918); Muvatta, Cenaiz 42, (1, 236); Ebu Davud, Cenaiz 22, (3119); Tirmizi, Da'ava

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 3222
Ravi: Ebu Sinan
Tanım: Olum Sinan' defnettiimde kabrin kenarnda Ebu Talha el-Havlani oturuyordu. Defin iinden knca bana: "Sana mjde vermeyeyim mi?" dedi. Ben: "Tabii, syle!" dedim. "Ebu Musa el-E'ari (ra) bana anlatt" diye sze balayp Resulullah'n u szlerini nakletti: "Bir kulun ocuu lrse, Allah meleklere yle syler: "Kulumun ocuunu kabzettiniz mi?" "Evet" derler. "Yani kalbinin meyvesini elinden mi aldnz?" Melekler yine: "Evet" derler. Allah tekrar sorar: "Kulum (bu esnada) ne dedi?" "Sana hamdetti ve istircada bulundu" derler. Bunun zerine Allah Teala hazretleri yle emreder: "yleyse, kulum iin cennette bir kk ina edin ve bunu Beytu'l-Hamd (hamd evi) diye isimlendirin."

Kaynak: Tirmizi, Cenaiz, 36, (1021)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 3223
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri yle demitir: "Ben kimin iki sevdiini almsam ve o da sevabn umarak sabretmise, ona cennet dnda bir mkafaat vermeye raz olmam." [Buhari'deki ibare yle: "Hz. Enes (ra) anlatyor: "Resulullah (sav)'n yle sylediini iittim: "Allah Teala hazretleri buyurdu ki: "Ben kulumu iki sevdiiyle imtihan edersem o da sabr gsterir (ve sevap umarsa) onlara bedel cenneti veririm." (Buradaki "iki sevdii" ile gzlerini kastediyor. Doruyu Allah bilir.")]

Kaynak: Tirmizi, Zhd 58, (2403); Buhari, Marza 7

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 3224
Ravi: Abdullah bnu Amr bnu'l-As
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "M'min kul, arz ahalisi iindeki has sevdii (evlad) dinden alnd zaman sabreder ve mkafaat umarsa Allah o kulu iin cennetten aa bir mkafaata raz olmaz."

Kaynak: Nesai, Cenaiz 23, (4, 23)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 3225
Ravi: Ata bnu Ebi Rabah
Tanım: bnu Abbas (ra) bana: "Sana cennet ehlinden bir kadn gstereyim mi?" dedi. Ben de; "Evet gster" dedim. "te" dedi, "u siyah kadn var ya, o, Resulullah'a gelip: "Ben saralym, (nbet gelince) stm bam ayorum, Allah'a benim iin dua ediver (hastalktan kurtulaym) dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Dilersen sabret, sana cennet verilsin, dilersen sana ifa vermesi iin Allah'a dua edivereyim" dedi. Kadn: "yleyse sabredeceim, ancak stm bam amamam iin dua ediver" dedi. Resulullah da ona yle dua etti."

Kaynak: Buhari, Marza 6; Mslim, Birr 54, (2576)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 3226
Ravi: Ata bnu Yesar
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kul hastaland zaman Allah Teala hazretleri ona iki melek gnderir ve onlara: "Gidin bakn, kulum yardmclarna ne diyor bir dinleyin!" der. Eer o kul, melekler geldii zaman Allah'a hamdediyor ve senalarda bulunuyor ise, onlar bunu, her eyi en iyi bilmekte olan Allah'a ykseltirler. Allah Teala hazretleri, bunun zerine yle buyurur: "Kulumun ruhunu kabzedersem, onu cennete koymam kulumun benim zerimdeki hakk olmutur. ayet ifa verirsem, onun etini daha hayrl bir etle, kann daha hayrl bir kanla deitirmem ve gnahlarn da affetmem zerimdeki hakk olmutur."

Kaynak: Muvatta, Ayn 5, (2, 940)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 3227
Ravi: Habbab bnu'l-Eret
Tanım: Resulullah (sav) Ka'be'nin glgesinde bir brdeye yaslanm otururken, gelip (mriklerin yaptklarndan) ikayette bulunduk: "Bize yardm etmiyor musun, bize dua etmiyor musun?" dedik. u cevab verdi: "Sizden nce yleleri vard ki, kii yakalanyor, onun iin hazrlanan ukura konuyor, sonra getirilen bir testere ile bann ortasndan ikiye blnyordu. Bazs vard, demir taraklarla taranyor, vcudunda sadece et ve kemik kalyordu. Bu yaplanlar onlar dininden eviremiyordu. Allah'a kasem olsun Allah bu dini tamamlayacaktr. yle ki, bir yolcu devesine bindi mi San'a'dan kalkp Hadramevt'e kadar gidecek, Allah'tan baka hibir eyden korkmayacak, koyunu iin de sadece kurttan korkacak. Ancak siz acele ediyorsunuz."

Kaynak: Buhari, Menakbu'l-Ensar 29, Menakb 25, krah 1; Ebu Davud, Cihad 107, (2649); Nesai, Zinet 98, (8,

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 3228
Ravi: same bnu Zeyd
Tanım: Resulullah (sav)'n kz (Zeyneb), babasna birisini gndererek "Olum lmek zere, son nefesini verirken yannda hazr ol" diye rica etti. Resulullah (sav), adam geri evirirken: "Selamm syle ve unu hatrla!: Alan da Allah'tr, veren de Allah'tr. Her eyin O'nun yannda muayyen bir eceli vardr.Sabretsin ve Allah'n (sabredenlere verecei) mkafaat dnsn!"

Kaynak: Buhari, Cenaiz 33, Marza 9, Kader 4, Eyman 9, Tevhid 2, 25; Mslim, Cenaiz 11, (923); Ebu Davud, Cen

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 3229
Ravi: Enes
Tanım: Ebu Talha'nn bir olu hastaland. Sonunda Ebu Talha evde yokken vefat etti. ocuun ldn bilmiyordu. Hanm, ocuun ldn grnce (ocuun defni iin gerekli) hazrl yapt, onu evin bir kenarna koydu. Ebu Talha (akam olup) eve gelince: "ocuk nasl oldu?" diye sordu. Hanm, "Skunete erdi, istirahate kavumu olmasn umarm" (diye yuvarlak bir) cevapta bulundu. Ebu Talha hanmnn doru sylediini zannetti. Sonra hanm, akam yemeini getirdi. Yatan hazrlad. (Sonra kocas iin sslendi. Ebu Talha temasta bulundu.) Sabah olunca Ebu Talha gusletti. Evden kaca zaman hanm ocuun lmn haber verdi. Ebu Talha, Resulullah (sav)'la sabah namaz kld. Sonra kadnn yaptn bir bir anlatt. Resulullah (sav): "Allah gecenizi hakknzda mbarek klm olsun" buyurdular. Sonra onlara (Allah Teala Hazretleri) dokuz evlat verdi, hepsi de Kur'an' okudular.

Kaynak: Buhari, Cenaiz 42, Akika 1

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]