Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Rablerine andolsun ki hepsini yaptklarndan sorumlu tutacaz (Hicr, 92-93) ayeti ile ilgili olarak: "Onlar "Lailahe illallah" demekten sorumlu olacaklar" demitir.

[ Tirmizi, Tefsir, Hicr, (3126); Buhari, hadisi bab bal olarak kaydetmitir ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/AZAD MDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KLE LE MUSAHABE/Azad Etme

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 4152
Ravi: bnu mer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, kendisi ile bir bakas arasnda (ortak) olan bir kle(deki kendine mahsus hisse)yi azad ederse, kleye onun malndan adilane bir kymet biilir, ne eksik nede fazla. Sonra, eer zenginse, onun malndan [ortaklara hisseleri verilerek] kle azad edilir. Deilse kleden azad ettii ksm azad olmutur."

Kaynak: Buhari, irket 5, 14, Itk 4, 17; Mslim, Itk 1, (1501); Muvatta, Itk 1, (2, 772); Ebu Davud, Itk 6 (

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4153
Ravi: Ebu'd-Derda
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kleyi lme annda azad edenin misali, doyduu zaman hediyede bulunan adam gibidir."

Kaynak: Ebu Davud, Itk 16, (3968); Tirmizi, Vesaya 7, (2124)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4154
Ravi: mran bnu Husayn
Tanım: Bir adam, lecei sra, kendine ait alt kleyi azad etti. Onlardan baka mal da yoklu. Resulullah (sav) onlar ard. Onlar gruba ayrd, sonra aralarnda kur'a ekti, ikisini azad etti, drdn kle olarak brakt. Adam da iddetle azarlad.

Kaynak: Mslim, Eyman 56, (1668); Muvatta, Itk 3, (2, 774); Tirmizi, Ahkam 27, (1364); Ebu Davud, Itk 10, (3

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4155
Ravi: bnu mer
Tanım: Hangi cariye, efendisinden bir ocuk dnyaya getirirse, artk efendi bu cariyeyi satamaz, hibe edemez, miras da klamaz. Hayatta olduka ondan istifade eder, ld m artk cariye hr olur.

Kaynak: Muvatta, Itk 6, (2, 776)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4156
Ravi: Semre bnu Cndeb
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim z-rahm mahrem birisin malik olursa, o hrdr."

Kaynak: Ebu Davud, Itk 7, (3949); Tirmizi, Ahkam 28, (1365); bnu Mace, Itk 5, (2524)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4157
Ravi: Amr bnu u'ayb (an ebihi an ceddihi)
Tanım: Resulullah (sav)'a yardm taleb etmek zere bir adam gelip: "Ey Allahn Resul! (Efendim) falana ait u cariye var ya (onun yznden efendim bana sknt veriyor)" dedi. Aleyhissalatu vesselam "Vah! Neyin var?" deyince adam: "Bela hasl oldu. Kle (ben demek istiyor) efendinin cariyesine bakmt, efendi kskanlkla erkeklik uzvunu burdu (hadm etti)" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Adam bana getir!" emretti. Efendi arld ama getirilemedi. Bunun zerine Aleyhissalatu vesselam: "yleyse git, sen hrsn!" ferman buyurdu. Adam: "Ey Allah'n Resul! (Efendimin klesi olmamda direnmesi halinde) kim bana yardmc olacak?" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Sana yardmc olmak btn mslmanlara terettp eder" cevabn verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Diyat 7, (4519); bnu Mace, Diyat 29, (2680)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4158
Ravi: Sefine
Tanım: Ben mm Seleme (ra)'nin klesi idim. Bir gn bana: "Seni azad ediyorum, ancak yaadn mddete Resulullah (sav)'a hizmet etmeni art kouyorum dedi. "Sen bu art komasan da baka bir ey yapacak deilim!" dedim. Beni azad etti ve bana bu art kotu.

Kaynak: Ebu Davud, Itk 3, (3932); bnu Mace, Itk 6, (2626)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4159
Ravi:
Tanım: mam Malik'e ulatna gre, bnu mer (ra)'e azad etme artyla satn alnan rakabe-i vacibe'den sorulmutu. "Hayr, olmaz" cevabn verdi.

Kaynak: Muvatta, Itk 12, (2,778)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4160
Ravi: Fudale bnu Ubeyd el-Ensari
Tanım: Anlatldna gre Fudale'ye, "zerinde bir kle azad etme borcu bulunan kimsenin veled-i zina'y azad etmesi caiz olur mu?" diye sorulmu, o da "Evet" demitir.

Kaynak: Muvatta, Itk 11, (2,777)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4161
Ravi: Abdurrahman bnu Ebi Amra el-Ensari
Tanım: Anlattna gre, annesi, bir kle azad etmek istemi ve bunu sabaha tehir etmi, kle de bu srada lmtr. Abdurrahman Kasm bnu Muhammed'e: "Ben anneme bedel bir kle azad etsem, anneme faydas olur mu (sevab ular m)?" diye sorar. Kasm: "Sa'd bnu Ubade (ra) Resulullah (sav)'a gelip: "Annem vefat etti, ben onun adna bir kle azad etsem ona faydas olur mu?" diye sormutu. "Evet" cevabn ald" dedi.

Kaynak: Muvatta, Itk 13, (2,779)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]