Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Bir baka rivayette: "Resulullah (sav)'n vefatndan beri tula zerine tula da koymu deilim" der.

[ Buhari, stizan, 53; bnu Mace, Zhd 13, (4162) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/AZAD MDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KLE LE MUSAHABE/Mdebber Klma - Mkatebe Yapma

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 4166
Ravi: Cabir
Tanım: Bir adam, klesini "benden sonra hr olsun" diye azad etmiti. Sonradan ona ihtiyac dodu. Resulullah (sav) kleyi alarak: "Bunu benden kim satn alacak?" dedi. Nuaym bnu Abdillah bni'n-Nehham (ra) u u miktar fiyata satn ald. Resulullah o paray (kle sahibine) verdi.

Kaynak: Buhari, Byu 59, 110, stikraz 16, Husumat 2, Itk 9, Kefaretu'l-Eyman 7, krah 4, Ahkam 32; Mslim,

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4167
Ravi: Nafi'
Tanım: bnu mer (ra), kendine ait iki cariyeyi mdebber kld. Onlar mdebber olduklar halde bnu mer onlara temasta bulunuyordu.

Kaynak: Muvatta, Mdebber 4, (2,814)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4168
Ravi: Amr bnu uayb (an ebihi an ceddihi)
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim klesi ile yz okiyye zerinden mkatebe yapsa da, klesi bunun on okiyyesi hari hepsini dese, yine de kledir."

Kaynak: Ebu Davud, Itk 1, (3927); Tirmizi, Byu 35, (1260); bnu Mace, Itk 3, (2519)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4169
Ravi:
Tanım: Ebu Davud'un bir rivayetinde yle buyurulur: "Mkateb, zerinde bir dirhemlik bor kald mddete kledir."

Kaynak: Ebu Davud, Itk 1, (3926)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4170
Ravi: bnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mkatebe kar bir hadd ilenir (diyet almaya hak kazanrsa) veya mirasa mazhar olursa, (borcunu deyerek) hrriyetinden kazand miktarca onlara varis olur." Resulullah (sav) yle buyurdular: "Mkateb, dedii hisse nisbetinde hr diyeti der, geri kalan kle diyetinden der."

Kaynak: Tirmizi, Byu 35, (1259); Ebu Davud, Diyat 22, (4582); Nesai, Kasame 36, (8, 45, 46)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4171
Ravi: mm Seleme
Tanım: Resulullah (sav) bize buyurdular ki: "Sizden birinin mkatebetinin size hala deyecei borcu varsa da, ona kar rtnsn."

Kaynak: Ebu Davud, Itk 1, (3928); Tirmizi, Byu 35, (1261); bnu Mace, Itk 3, (2520)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4172
Ravi: Musa bnu Enes bn-i Malik
Tanım: irin, Hz. Enes'e mkatebe yapma talebinde bulundu. Hz. Enes ok zengindi, mkatebe yapmay reddetti. irin Hz. mer (ra)'e bavurdu. Hz. mer, Enes (ra)'i ararak: "irinle mkatebe yap!" emretti. Enes (ra) yine kabul etmedi. Hz. mer, ubuuyla Enes'e vurdu. Ve u ayeti okudu: "Klelerinizden hr olmak iin bedel vermek (mukatebe yapmak) isteyenlerin, -onlardan bir iyilik grrseniz- bedel vermesini kabul edin" (Nur 33). Bunun zerine Hz. Enes mukatebe yapt.

Kaynak: Buhari, Mkateb 1

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4173
Ravi: Aie
Tanım: Berire mkatebe bedelini demede yardm istemeye geldi..."

Kaynak: Buhari, Mesacid 70, Zekat 61, Byu 67, 73, Itk 10, Mekatib 2, 3, 4, 5, Hibe 7, urut 3, 10, 13, 17,

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4174
Ravi: Aie
Tanım: Nesai'nin rivayetinde u ziyade mevcuttur: "Berire (ra) kendi nefsinin hrriyete kavumas iin dokuz okiyye zerine mkatebe yapt. Her sene bir okiyye deyecekti. Resulullah (sav) onu, (hrriyetine kavutuu zaman) kocas ile beraberlie devam etme veya boanma hususunda muhayyer brakt, Kocas kle idi. Berire kendini (kocadan ayrlmay) tercih etti. Urve der ki: "Kocas hr olsayd, Aleyhissalatu vesselam Berire'yi muhayyer brakmazd."

Kaynak: Nesai, 85, 86 (7, 300)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]