Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden nce geen mmetlere nazaran sizin bekanz, ikindi vakti ile gnein batmas arasndaki mddet gibidir. Tevrat ehline Tevrat verildi, onlar gn ortasna kadar onunla amel ettiler. Daha fazla devam etmekten aciz kaldlar. Onlara krat krat cretleri verildi. Sonra Ehl'i ncil'e ncil verildi. Onlar da ikindi namazna kadar altlar. O zaman onlar da aciz kaldlar, krat krat onlara da cretleri verildi. Sonra bize Kur'an verildi. Biz gnein batmasna kadar alacaz. Bize cretimiz ikier krat, ikier krat verildi. ki kitap mensuplar: "Ey Rabbimiz, sen bunlara ikier krat, ikier krat olarak verdin. Halbuki bize birer krat, birer krat vermitin. Halbuki biz, amel ynyle onlardan ileriyiz!" dediler. Allah Teala Hazretleri: "Ben cretlerinizde bir hakszlk yaptm m?" buyurdu. Onlar "Hayr" dediler. "yleyse, bu benim ltfumdur, onu ben dilediime veririm" buyurdu."

[ Buhari, care 8, 9, Mevakitu's-Salat 17, Enbiya 50, Fezailu'l-Kur'an 17, Tevhid 31, 47; Tirmizi, Ems ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/KISKANLIK BLM/Kskanlk Hakknda

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 4294
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah kskantr, m'min de kskantr. Allah'n kskanmas, m'minin Allah'n haram ettii eyi yapmasdr.

Kaynak: Buhari, Nikah 107; Mslim, Tevbe 36, (2761); Tirmizi, Rada 14, (1168)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4295
Ravi: bnu Mes'ud
Tanım: Resulullah (sav)' iittim, yle diyordu: "Allah'dan daha kskan kimse yoktur. Bu sebeptendir ki fevahiin an da kapalsn da haram kld. Medihten Allah kadar holanan bir kimse de yoktur. Bu sebeptendir ki nefsini medhetmitir."

Kaynak: Buhari, Nikah 107, Tefsir, En'am 7, Tefsir A'raf 1, Tevhid 15; Mslim, Tevbe 33, (2760); Tirmizi, Da

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4296
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Sa'd bnu Ubade (ra) dedi ki: "Ey Allah'n Resul, ben zevcemle birlikte bir adam yakalasam, drt ahit getirinceye kadar ona mhlet mi tanyacam?" "Evet!" buyurdu Aleyhissalatu vesselam. Sa'd: "Asla dedi, seni hakla gnderen Zat- Zlcelal'e yemin olsun, ahid aramazdan nce klncm indiririm." Resulullah (sav): "u efendinizin sylediine bakn! Evet (biliyoruz ki) o kskan bir adamdr. Ama ben ondan da kskancm, Allah da benden kskan"

Kaynak: Mslim, Li'an 16, (1498); Muvatta, Akdiye 17, (2, 737); Ebu Davud, Diyat 12, (4532)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4297
Ravi: Aie
Tanım: Resulullah (sav) bir gece yanmdan kp gitmiti. (Benim nbetimde) hanmlarndan birinin yanna gitmi olabilir diye iime kskanlk dt. Geri gelince halimi anlad ve: "Kskandn m yoksa?" dedi. Ben de: "Evet! Benim gibi biri senin gibi birini kskanmaz da ne yapar?" dedim. Aleyhissalatu vesselam: "Sana yine eytann gelmi olmal" dedi. Ben: "Benimle eytan m var?" dedim. "eytan olmayan kimse yoktur" dedi. "Seninle de var m?" dedim. "Evet, ancak ona kar Allah bana yardmc oldu da mslman oldu" buyurdu.

Kaynak: Mslim, Mnafkun 70, (2815); Nesai, ret'n-Nisa 4 (7, 72)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4298
Ravi: Aie
Tanım: Safiyye (ra) gibi gzel yemek yapan grmedim. (Bir defasnda) Resulullah (sav) benim odamda iken, Safiyye ona yemek yapp [gndermiti]. ok iddetli bir kskanlk hissettim. yle ki beni bir titreme sard. (Gidip) kabn krdm, sonra da piman oldum ve: "Ey Allah'n Resul" dedim, "yaptm bu hareketin keffareti nedir?" "Tabaa aynyla tabak, yemee misliyle yemek" buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Byu 91 (3568); Nesai, aretu'n-Nisa 4, (7, 71)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]