Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Said bnu'l-Mseyyeb derdi ki: "Hayvanda riba yoktur. Hz. Peygamber (sav) hayvan satn hususta yasaklad: el-Mezamin, el-Melakih ve Habelu'l-habele. Mezamin: Dii devenin karnndaki yavru demektir. Melakih: Erkek devenin belinde bulunan (ve diiyi dlleyen) ey demektir. Habelu'l-habele: "Hamile develerin hamile kalmas) yani, dii develerin karnndaki ceninin douraca yavrunun satm. (mam Malik, bu tabirleri, yukardaki gibi aklamtr. Ancak garib kelimeleri aklayan lugatci ve fakihler nezdinde, mezamin ve melakih kelimeleri aksi manalar ifade etmektedir.)

[ Muvatta, Byu 63, (2,654) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/FEZAL BLM/Ashabn Faziletlerinin Mcmel Zikri

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 4351
Ravi: mran bnu Huseyn
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "nsanlarn en hayrllar benim asrmda yaayanlardr. Sonra bunlar takip edenlerdir, sonra da bunlar takip edenlerdir." mran (ra) dedi ki: "Kendi asrn zikrettikten sonra iki asr m, asr m zikretti bilemiyorum." Bu sonuncular takiben yle insanlar gelir ki kendilerinden ahidlik istenmedii halde ahidlikte bulunurlar, onlar ihanet iindedirler, itimad olunmazlar. Nezirlerde (adak) bulunurlar, yerine getirmezler. Aralarnda imanlk zuhur eder." [Bir rivayette u ziyade var: "Yemin taleb edilmeden yemin ederler."]

Kaynak: Buhari, ehadat 9, Fezailu'l-Ashab 1, Rikak 7, Eyman 27; Mslim, Fezailu's-Sahabe, 214, (2535); Tirm

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4352
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Beni gren veya beni greni gren bir mslmana ate demeyecektir."

Kaynak: Tirmizi, Menakb, (3857)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4353
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ashabma sebbetmeyin (dil uzatmayn). Nefsim elinde olan Zat- Zlcelal'e yemin olsun (sizden) biri, Uhud da kadar altn infak etse, onlardan birinin infak ettii bir mdd'e hatta yarm mdd'e bedel olmaz."

Kaynak: Mslim, Fedailu's-Sahabe 221, (2540)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4354
Ravi: Ebu Musa
Tanım: Resulullah (sav) ile beraber akam namaz klmtk. Aramzda: "Burada oturup yatsy da onunla birlikte klsak" dedik ve oturduk. Derken yanmza geldi ve: "Hala burada msnz?" buyurdular. "Evet!" dedik. "yi yapmsnz!" buyurdu ve ban semaya kaldrd. Ban ska semaya kaldrd ve yle buyurdu: "Yldzlar semann emniyetidir. Yldzlar gitti mi, vaadedilen ey semaya gelir. Ben de Ashabm iin bir emniyetim. Ben gittim mi, onlara vaadedilen ey gelecektir. Ashabm da mmetim iin bir emniyettir. Ashabm gitti mi mmetime vaadedilen ey gelir."

Kaynak: Mslim, Fedailu's-Sahabe 207, (2531)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4355
Ravi: Breyde
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir yerde len Ashabmdan hibirisi yoktur ki, kyamet gn orann ahalisine bir nur ve onlara (cennete evkte) bir rehber olmasn."

Kaynak: Tirmizi, Menakb (3864)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4356
Ravi: Said bnu'l-Mseyyeb
Tanım: Hz. mer (ra)'den naklediliyor: "Demiti ki: "Ben Resulullah (sav)' dinledim, buyurmutu ki: "Ben, Rabbimden Ashabmn benden sonra decei ihtilaf hakknda sordum. Bunun zerine yle vahyetti: "Ey Muhammed! Senin Ashabn benim nezdimde, gkteki yldzlar gibidir. Bazlar dierlerinden daha kavidirler. Her biri iin bir nur vardr. yleyse, kim onlarn ihtilaf ettikleri meselelerden birini alrsa, o kimse benim nazarmda hidayet zeredir." Hz. mer der ki: "Resulullah (sav) (devamla) ilave etti: "Ashabm yldzlar gibidir, hangisine uyarsanz hidayeti bulursunuz." [Rezin tahri etmitir. (Hadisin birinci ksmm Cami'u'us-Sair'de Suyuti kaydeder (Feyzu-Kadir 4,76). kinci ksm da bnu Abdu'l-Berr, Cami'ul-lm'de kaydetmitir (2,91)]

Kaynak: Rezin

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]