Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Hz. Aie (ra), azad etmek niyetiyle bir cariye satn almak arzu etti. Ancak, klenin sahibi velann kendilerine ait olmasn art kotu. Hz. Aie durumu Resulullah (sav)'a syledi. Efendimiz: "Bu art sana mani olmasn, (zira batldr); vela, kleyi kim azad etmise ana aittir!" buyurdu.

[ Mslim, Itk 15, (1606) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/FEZAL BLM/Sahabelerden Bazlarnn Faziletleri - Hz. mer (r

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 4376
Ravi: Cabir
Tanım: Hz. mer (ra), Hz. Ebu Bekr'e: "(Ey Ebu Bekr!) Allah'n Resul Muhammed (sav)'den sonra insanlarn en hayrls" diye hitab etmiti. Hz. Ebu Bekr: "Sen byle sylersen ben (de sana) Resulullah (sav)'dan iittiimi syleyeceim. Demiti ki: "Gne, mer'den daha hayrl bir kimse zerine doup batmad."

Kaynak: Tirmizi, Menakb, (3685)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4377
Ravi: bnu mer
Tanım: Resulullah (sav) yle dua etmiti: "Allahm, slam' u iki ahstan sana en sevgili olanla aziz kl: Ebu Cehil ile veya mer bnu'l-Hattab ile. Bunlardan Allah'a daha sevgili olan mer'dir."

Kaynak: Tirmizi, Menakb, (3682)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4378
Ravi: bnu mer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala Hazretleri, hakk, Hz. mer'in diline ve kalbine koydu." bnu mer der ki: "Halkn bana ne zaman bir i gelse, (o hususta) mer bir ey demi, halk da baka bir ey demi ise mutlaka mer (ra)'in dedii zere Kur'an'dan bir vahiy gelmitir."

Kaynak: Tirmizi, Menakb (3683); Ebu Davud, Harac 18, (2962)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4379
Ravi: Salim
Tanım: Salim, babasndan (ra) naklediyor: "Dedi ki: "Ben mer (ra)'in bir ey iin: "Zannederim ki bu yledir" deyip de dedii gibi olmadn hi grmedim. (Nitekim bir gn), mer otururken gzel bir adam yanmdan geti. mer: "Zannmda yanldm." Veya: "Bu adam cahiliye devrindeki dini zere devam etmektedir." Veya: "Bu, cahiliyede kavminin kahiniydi!" dedi ve: "u adam bana arn!" buyurdu. Adam arld. mer: "Zannmda yanldm veya sen cahiliye devrindeki dinin zeresin, veya cahiliyede sen onlarn kahini idin!" diyerek hakkndaki tereddtlerini dile getirdi. Adam: "Bu gnk gibi bir gn grmedim (yani bugn grdm eyi hi grmedim). Bugn mslman bir kimse (olmayacak ekilde) karland" dedi. Hz. mer: "Sana yemin veriyorum, benim istediklerimi doru olarak syleyeceksin!" buyurdu. Adam: "Cahiliye devrinde ben onlarn kahinleri idim!" dedi. mer ona: "Dii cinninin sana getirdii haberlerin en acayibi hangisi idi?" dedi. Adam: "Bir gn ben arda iken, bana dii cin geldi. Ondaki korkuyu biliyorum. Dedi ki: "Sen cinni ve onun ye'sini ve ba zerine devrilmesinden (yan kulak hrszlndan men olarak haber alamayndan) sonraki midsizliini ve srtlarna ince ullar konulmu gen develerle yetiilip yakalamasn grmedin mi?" mer yle dedi: "Doru syledi. Ben onlarn putlarnn dibinde uyurken, bir adam bir buza ile geldi ve kesti. O zaman ona birisi yle bir bard ki, bu kadar yksek sesle baran birisini hi iitmemitim. yle diyordu: "Ey celih (ey dmanln aa vuran kimse)! Emrun necih (zafer bulmu bir i), reculn fasih (fasih konuan bir adam) var. Senden baka ilah yoktur diyor!" Oradaki cemaaat o adama doru sradlar. (Hz. mer devamla dedi ki): "Ben bunu grnce kendi kendime: "Ben bu iin arkasnda ne olduunu anlayncaya kadar buradan ayrlmayacam!" dedim. Sonra o zat yine bard: "Ey celih, emrun necih, reculn asih (Ey dmanln aa vuran kimse! Muvaffak olacak bir i, fasih konuan bir adam (var!) Lailahe illallah! diyor!" Ben kalktm. Aradan ok gemeden "Bir peygamber (kt)" dendi."

Kaynak: Buhari, Menakbu'l-Ensar 35

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4380
Ravi: mer
Tanım: eyde Rabime muvafakat ettim: (Resulullah (sa'a): "Ey Allah'n Resul! Makam- brahim'de bir namaz yeri edinsen!" dedim, arkadan: "brahim'in makamn namazgah edinin" (Bakara 125) ayeti nazil oldu. "(Bir gn) "Ey Allah'n Resul! Huzurunuza iyiler de facirler de giriyor. Emretseniz de mmhatu'l-m'minin rtnseler!" dedim. Bunun zerine hicab (rtnme) ayeti nazil oldu. Resulullah (sav)'n hanmlar kskanlkta birletiler. Ben de: O sizi boarsa Allah O'na sizden hayrlsn verir" demitim, bunun zerine u ayet indi (Mealen): "Rabbi O'na sizden daha hayrl olan, Allah'a teslim olmu, iman etmi, ibadet ve itaatte sebat eden, gnahlarndan tevbe eden, Allah'a kullukta bulunan, orucunu tutan hanmlar nasib eder ki, onlardan dul olan da bakire olan da bulunur" (Tahrim 5).

Kaynak: Buhari, Talak 32, Tefsir, Bakara 9, Ahzab 8, Tahrim 1; Mslim, Fezailu's-Sahabe 24 (2399)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4381
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir oban srsn otlatrken, bir kurt koarak gelip, srden bir koyun kapar. oban kurtun peine der ve koyunu ondan kurtarr. Ancak kurt, obana dnp bakar ve: "Bu koyunlara yrtc gnnde, onlara benden baka obann olmad gnde kim bakacak?" der. Halk bunun zerine: "Sbhanallah! Kurt konuur mu?" diye hayrete derler. Resulullah (sav) (onlarn bu tereddtleri zerine): "Buna ben inanyorum, Ebu Bekr ve mer de inanyor" der. Halbuki o srada Ebu Bekr ve mer orada deillerdi.

Kaynak: Buhari, Fezailu'l-Ashab 8, Hars 4, Enbiya 50; Mslim, Fezailu's-Sahabe 13, (2388); Tirmizi, Menakb,

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4382
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Mslim'in bir rivayeti yledir: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir adam bir inei sevkederken zerine bindi. nek adama bakp dik geldi ve: "Ben bunun iin yaratlmadm, ben ziraat iin yaratldm" dedi. Halk, hayret ve korku ile: "Sbhanallah, konuan bir inek ha!" dediler. Resulullah (sav): "Ben (onun konumasna) inanyorum. Ebu Bekr ve mer (ra) de inanyorlar, buyurdular."

Kaynak: Mslim, Fezailu's-Sahabe 13, (2388)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4383
Ravi: Hudri
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Yksek derece sahiplerini onlarn altnda olanlar grr. Tpk sizin, semann ufkunda doan yldz grmeniz gibi. Ebu Bekr ve mer (ra) onlardandr (yksek derece sahiplerindendir) ve daha da ileridirler."

Kaynak: Ebu Davud, Huruf ve'l-Kraat, (3987); Tirmizi, Menakb, (3659)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4384
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) Hz. mer ve Hz. Ebu Bekr (ra) iin: "Bu ikisi var ya, bunlar, ncekiler ve sonrakilerden cennetlik olan khuln efendisidirler."

Kaynak: Tirmizi, Menakb, (3366)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4385
Ravi: Huzeyfe
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Benden sonra u ikiye ihtida edin: Ebu Bekr ve mer (ra)."

Kaynak: Tirmizi, Menakb, (3663, 3664)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]