Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Yahudilerden bir ksm, Hz. Peygamber (sav)'in baz ashabna: "Peygamberiniz, cehennem bekilerinin saysn biliyor mu?" diye sordular. Onlar: "imdilik bilmiyoruz, kendisinden soralm!" diye cevap verdiler. lerinden biri Hz. Peygamber (sav)'e gelerek: "Ey Muhammed! Bugn ashabna galebe alnd" dedi. Resulullah (sav): "Ne ile, nasl galebe aldlar?" diye sordu. "Yahudiler," dedi, onlara: "Peygamberiniz cehennem bekilerinin saysn biliyor mu?" diye sordu. "Peki ne cevap verdiler?" "imdilik bilmiyoruz, peygamberimizden soralm" dediler. Hz. Peygamber (sav): "Bir kavme bilmedii ey sorulursa, onlar da: "Bilmiyoruz, peygamberimize soralm deseler bu onlara galebe almak m saylr hi? Fakat Yahudiler peygamberlerine (olmayacak ey sormular): "Bize aktan aa Allah' gster!" demilerdi. O Allah dmanlarn bana getirin. Ben de onlara cennetin beyaz toprandan saraym." dedi. Yahudiler geldiler ve: "Ey Ebu'l-Kasm, cehennemin bekileri ka tanedir?" dediler. Hz. Peygamber (sav) parmaklaryla bir on, bir de dokuz gstererek "19" dedi. "Evet!" dediler. Resulullah (sav) da onlara: "Pekala cennetin topra nasldr?" diye sordu. Bir ara sustular. Sonra: "Ey Ebu'l-Kasm, bize sen syle!" dediler. Resulullah (sav): " Beyaz undan yaplm ekmektir."

[ Tirmizi, Tefsir, Mddessir, (3324) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/FEZAL BLM/Sahabelerden Bazlarnn Faziletleri - Hz. Ali (ra

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 4391
Ravi: Enes bnu Malik
Tanım: Resulullah (sav) pazartesi gn gnderildi. Hz. Ali (ra) da sal gn namaz kld.

Kaynak: Tirmizi, Menakb, (3730)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4392
Ravi: bnu mer
Tanım: Resulullah (sav) Ashabnn arasn kardelemiti. Hz. Ali (ra) yanna geldi ve: "Ashabmzn arasn birbirleriyle kardelediniz, ama beni kimseyle kardelemediniz!" dedi. Bunun zerine (sav): "Sen dnyada da ahirette de benim kardeimsin" buyudular.

Kaynak: Tirmizi, Menakb, (3722)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4393
Ravi: Zeyd bnu Erkam
Tanım: Resulullah (sav) yle buyurdular: "Ben kimin dostu (mevlas) isem, Ali de onun dostudur."

Kaynak: Tirmizi, Menakb, (3714)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4394
Ravi: Sa'd bnu Ebi Vakkas
Tanım: Resulullah (sav) Tebk seferine knca Hz. Ali'yi geride (Medine'de) brakmt. "Ey Allah'n Resul, siz beni ocuklarn ve kadnlarn arasnda m brakyorsunuz?" dedi (kalmak istemedi). Bunun zerine Resulullah (sav): "Sen, Hz. Harun'un Hz. Musa yannda ald yeri, benim yanmda almaktan raz deil misin? u farkla ki benden sonra peygamber yok!" buyurdular.

Kaynak: Buhari, Megazi 78, Fezailu'l-Ashab 9; Mslim, Fezailu'l-Ashab, 31, (2404); Tirmizi, Menakb, (3731)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4395
Ravi:
Tanım: Mslim ve Tirmizi'nin bir rivayetinde yle gelmitir: "Resulullah (sav) Hayber gn buyurdular ki: "Yarn sanca yle bir kimseye vereceim ki, O, Allah' ve Resuln sever, Allah ve Resul de onu sever." Ravi devamla der ki: "Bu sz zerine (beni mi seer midiyle, Resulullah (sav)'a grnmek iin) boyunlarn uzattlar. Ama o: "Bana Ali (ra)'yi arn!" buyurdular. Ali getirildi ama gzlerinden rahatsz idi. Hemen gzlerine tkrd ve sanca ona verdi. Allah Teala Hazretleri onun eliyle fethi myesser kld." Ravi devamla der ki: u ayet indii zaman "Gelin, oullarnz ve oullarmz aralm..." (Al-i mran 61) Resulullah (sav) hemen Ali'yi, Fatma'y, Hasan ve Hseyin'i (ra) ard ve: "Allahm, bunlar benim ailemdir" buyurdu.

Kaynak: Mslim, Fezailu'l-Ashab 32, (2404); Tirmizi, Menakb, (3726)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4396
Ravi: Zirr bnu Hubey
Tanım: Hz. Ali (ra)'nin yle sylediini iittim. "Daneyi aan, canllan yaratan Zat- Zlcelal'e yeminle sylyorum: mmi peygamberim (sav), bana u hususu garantiledi: "Beni m'min olan sevecek, mnafk olan da bana buzedecektir."

Kaynak: Mslim, man 131, (78); Tirmizi, Menakb, (3737); Nesai, man 20, (8,117)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4397
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) Taif gn Hz. Ali (ra)' ard ve onunla hususi konuma yapt. (Bu grme o kadar uzad ki) halk: "Resulullah (sav) amcasnn oluyla grmesini uzatt" dedi. (Resulullah bunu iitince): "Onunla hususi grmeyi ben (kendi arzumla) yapmadm. Allah(n arzusu ve emri ile Resul) yapt" aklamasmda bulundu.

Kaynak: Tirmizi, Menakb, (3728)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4398
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) Beraet (Tevbe) sresini, (Arafat'ta hallara tebli edilmek zere) Hz. Ebu Bekir (ra)'i gndermiti. Sonra onu ararak: "Bunun, ehlimden olmayan bir kimse ile tebli edilmesi muvafk deil!" buyurdu. Hz. Ali (ra)'yi ararak sureyi, (Arafat'ta okumas iin) ona verdi.

Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Tevbe, (3089)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]