Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Resulullah (sav) buyurdu ki: "Muhakkak ki, Allah, ruhlarmz kabzetmektedir. Dilerse onu, bize bundan baka bir vakitte iade eder. Resulullah (sav) byle syledikten sonra Hz. Ebu Bekri's-Sddk (ra)'a ynelerek: "eytan (bu gece) namaz klmakta iken Bilal'e geldi ve onu yatrd. Uyumas iin bir ocuk nasl sallanarak avutulursa ylece onu da sallayarak uyuttu" dedi. Resulullah (sav) sonra Bilal'i ard. Gelince Bilal, Resulullah'a onun Hz. Ebu Bekr'e anlattnn tpksn haber verdi. Hz. Ebu Bekr bu iittikleri karsnda: "ehadet ederim ki, sen Allah'n Resulsn!" demekten kendini alamad."

[ Muvatta, Vukutu's-Salat 26, (1,14-15) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/FEZAL BLM/slam mmetinin Fazileti

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 4493
Ravi: Ebu Musa
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mslman, yahudi ve hristiyanlarn meseli una benzer: Bir adam var, bir grup kimseyi cretli olarak tutmu; kendisi iin belli bir cret mukabilinde, geceye kadar altryor. Bunlar gndzn yarsna kadar alp: "Bize art kotuun crete ihtiyacmz yok. (Biz gideceiz). u ana kadar yaptmz i iin de para istemiyoruz" derler. Adam onlara: "Byle yapmayn, iin geri kalan ksmn da tamamlayn ve cretinizi tam olarak aln!" diye rica eder. Ancak onlar buna yanamazlar ve terkedip giderler. Adam onlardan sonra ii iin bakalarn cretle tutar. Onlara: "u gnnz tamamlayn, ncekilere vaadettiim creti size tam olarak vereyim!" der. Bunlar ikindi vaktine kadar alrlar. O zaman: "in senin olsun, yaptmz almann cretini de istemiyoruz. (almay terkediyoruz)!" derler. Adam onlara da: "inizin geri ksmn tamamlayn, urada az bir zamannz kald" diye rica eder, ancak onlar dinlemeyip giderler. Adam geri kalan zamanda almalar iin yeni iiler tutar. Bunlar da geri kalan zamanda gne batncaya kadar alrlar ve nceki iki grubun cretini de alrlar. te bu, onlarn ve bu nurdan kabul ettikleri miktarn meselidir."

Kaynak: Buhari, care 11, Mevakitu's-Salat 17

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4494
Ravi: bnu mer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden nce geen mmetlere nazaran sizin bekanz, ikindi vakti ile gnein batmas arasndaki mddet gibidir. Tevrat ehline Tevrat verildi, onlar gn ortasna kadar onunla amel ettiler. Daha fazla devam etmekten aciz kaldlar. Onlara krat krat cretleri verildi. Sonra Ehl'i ncil'e ncil verildi. Onlar da ikindi namazna kadar altlar. O zaman onlar da aciz kaldlar, krat krat onlara da cretleri verildi. Sonra bize Kur'an verildi. Biz gnein batmasna kadar alacaz. Bize cretimiz ikier krat, ikier krat verildi. ki kitap mensuplar: "Ey Rabbimiz, sen bunlara ikier krat, ikier krat olarak verdin. Halbuki bize birer krat, birer krat vermitin. Halbuki biz, amel ynyle onlardan ileriyiz!" dediler. Allah Teala Hazretleri: "Ben cretlerinizde bir hakszlk yaptm m?" buyurdu. Onlar "Hayr" dediler. "yleyse, bu benim ltfumdur, onu ben dilediime veririm" buyurdu."

Kaynak: Buhari, care 8, 9, Mevakitu's-Salat 17, Enbiya 50, Fezailu'l-Kur'an 17, Tevhid 31, 47; Tirmizi, Ems

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4495
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav)'n yanndan bir cenaze geti. Oradakiler, cenaze hakknda hayrl senada bulundular. Aleyhissalatu vesselam: "Vacib oldu! [Vacib oldu! Vacib oldu!]" buyurdular. Sonra bir cenaze daha geti. Bunu kt szlerle yadettiler. Resulullah yine: "Vacib oldu" buyurdular. Hz. mer (ra): "Ey Allah'n Resul! Vacib olan nedir?" diye sordu. "ncekini hayrla yadettiniz ona cennet uacib oldu. kincisini ktlkle yadettiniz ona da cehennem vacib oldu. Sizler Allah'n yeryzndeki ahidlerisiniz!" buyurdu.

Kaynak: Buhari, Cenaiz 86, ehadet 6; Mslim, Cenaiz 60, (949); Tirmizi, Cenaiz 63, (1058); Nesai, Cenaiz 50

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4496
Ravi: Huzeyfe
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri, bizden ncekileri cum'ay bulma iinde artt. Bu sebeple cumartesi yahudilerin, pazar gn de hristiyanlarn oldu. Allah Teala hazretleri bizi yaratt ve bizlere cuma gnn bulma hususunda hidayet nasib etti: Cumay da, cumartesiyi de, pazarda (ibadet gnleri) kld. Onlar Kyamet gn de bize tabidirler. Biz, dnya ehli arasnda sonuncuyuz, fakat Kyamet gn birinciler olacaz ve btn mahlukattan nce hesaplar grlp bitirilecekler olacaz."

Kaynak: Mslim, Cum'a 22, (856)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4497
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kyamet gn Aziz ve Celil olan Allah: "Ey Adem" diye seslenir. Adem: "Ey Rabbim buyur, emrindeyim, btn hayrlar senin elindedir!" der. yle bir nidada bulunulur: "Allah sana, cehennem heybetini karman emrediyor!" Adem sorar: "Ey Rabbim, cehennem hey'eti ne kadardr?" "Her binden dokuzyzdoksandokuzu!" te hamilelerin ocuunu drd, ocuklarn ihtiyarlad, insanlarn sarho olmadklar halde, azabn iddetinden sarhoa dneceklerini grecein zaman bu zamandr." Bu haber Ashab'a ok ar geldi. yle ki yzlerinin rengi deiti. "Ey Allah'n Resul!" dediler, "bu binde bir iine hangimiz gireceiz?" "Ye'cuc ve Me'cuc'dan binde dokuzyzdoksandokuz, sizden ise bir olacak. unu da bilin: Siz insanlar arasnda, beyaz bir kzde siyah bir kl veya siyah bir kzde beyaz bir kl durumundasnz."

Kaynak: Buhari, Tefsir, Hac 1, Enbiya 7, Rikak 46, Tevhid 32; Mslim, man 379, (222)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4498
Ravi: Ebu mame
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rabbim bana, mmetimden yetmibin kiiyi hesab ve ceza olmakszn cennete koymay uaadetti. Her bin ile birlikte yetmibin ve Rabbimin avucuyla avu daha."

Kaynak: Tirmizi, Sfatu'l-Kyame 13, (2439); bnu Mace, Zhd 34, (4286)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4499
Ravi: bnu mer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "mmetimin cennete girecei kapnn genilii, iyi bir atlnn gn (veya yl) yrme mesafesidir. Onlar (cennet ehli) kapdan girerken skrlar da omuzlar ezilecek hale gelir."

Kaynak: Tirmizi, Cennet 14, (2552)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4500
Ravi: Breyde
Tanım: (Resulullah (sav)'n u szn) nakleder: "Cennet ehli yz yirmi saftr. Bunlardan seksen saf bu mmetten, krk saf da dier mmetlerdendir."

Kaynak: Tirmizi, Cennet 13, (2549)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4501
Ravi: Ebu Musa
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mslman bir kimse ld m, Allah ona bedel bir yahudi veya hristiyan cehenneme koyar."

Kaynak: Mslim, Tevbe 50, (2767)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4502
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav): "mtina edenler hari, btn mmetim cennete girecektir." buyurmulard. "mtina edenler de kim?" dediler. "Kim bana itaat ederse cennete girer, kim asi olur (itaat etmezse) o imtina etmi demektir!" buyurdular.

Kaynak: Buhari, 'tisam 2

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2 3   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]