Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Resulullah (sav) kpein semenini, fahienin mehrini ve kahinin cretini yasaklad.

[ Buhari, Byu 113, care 20, Talak 51, Tb 46; Mslim, Msakat 39, 1567; Muvatta, Byu 68, (2, 656); ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/FEZAL BLM/Mekkenin Fazileti

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 4563
Ravi: Ebu Zerr
Tanım: Resulullah (sav): "uras muhakkak ki, (yeryzndeki) ilk ev, mbarek olsun ve iinde namaz klnsn diye Mekke'de ina edilen Ka'be'dir" buyurdular. Ben: "Sonra hangisi?" diye sordum. "Mescid'i Aksa" buyurdular. Ben: "kisi arasnda ne kadar fark var?" dedim. "Krk yl!" buyurdular.

Kaynak: Buhari, Enbiya 8, 40; Mslim, Mesacid 2, (520); Nesai, Mesacid 3, (2, 32)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4564
Ravi: bnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Haceru'l-Esved, cennetten indi. ndii vakit stten beyazd. Onu insanlarn gnahlar karartt."

Kaynak: Tirmizi, Hacc, 40, (877)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4565
Ravi: bnu Amr bnu'l-As
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rkn ve makam iki cennet yakutu idiler, Allah onlarn nurlarn ald. Eer onlarn nurlarn almam olsayd, o ikisi marible mark arasn aydnlatrd."

Kaynak: Tirmizi, Hacc 49, (878)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4566
Ravi: el-Hudri
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu Beyt'e Ye'cc ve Me'cc'den sonra da hacc yaplacak umre icra edilecek."

Kaynak: Buhari, Hacc 47

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4567
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Vallahi Meryem olu (Hz. sa aleyhisselam), Feccu'r-Ravha nam mevkide, hacc yapmak veya umre yapmak yahut da her ikisini de yapmak iin telbiye getirecektir."

Kaynak: Mslim, Hacc 216, (1252)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4568
Ravi: Aie
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ka'be'ye kar bir ordu, saldr tertipleyecek. Yerin bir lne geldikleri vakit en ndekileri de en sondakileri de (tamamiyle) yere batracak!" Ben sze girip: "Ey Allah'n Resul, onlarn ierisinde ar-pazar (ehli) olanlar, onlardan olma(d halde katlan)lar da var. Nasl olur da hepsi birden yere batrlp (cezalandrlr)?" dedim. Aleyhissaletu vesselam: "ndekileri de, arkadakileri de batrlr. Ancak, herbiri niyetlerine gre diriltilir" buyurdular.

Kaynak: Buhari, Byu 49; Mslim, Fiten 8, (2884)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4569
Ravi: eybe bnu Osman
Tanım: akik'in bir rivayetine gre eybe bnu Osman yle anlatmtr: "Hz. mer (ra) Ka'be'ye girdi. Orada bulunan emvali grnce: "Kabe'nin maln taksim etmedike kmayacam" dedi. Ben de: "Sen bunu yapamazsn" dedim. O: "Hayr, yaparm!" dedi. Ben tekrar: "Sen onu yapamazsn!" dedim. O: "Niye?" diye sordu. Ben de: "nk onun yerini Resulullah (sav) da, Hz. Ebu Bekir de grd. Onlar mala senden daha fazla muhta idiler. Buna ramen o mal karmadlar" dedim. Bunun zerine kalkp kp gitti."

Kaynak: Buhari, 'tisam 2, Hacc 48; Ebu Davud, Menasik 96, (2031)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4570
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "(Ziyaret iin) sadece mescide seyahat edilebilir: Mescid-i Haram, Mescid-i Resulullah, Mescid-i Aksa."

Kaynak: Buhari, Fezailu's-Salat 6, Hacc 26, Savm 67; Mslim, Hacc 288, (827); Tirmizi, Salat 243, (326)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4571
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "u mescidimdeki namaz efdaldir,"-Bir baka rivayette- "Bu mescidimdeki bir namaz, Mescid-i Haram hari btn mescidlerde klnan bin namazdan daha hayrldr."

Kaynak: Buhari, Fazlu's-Salat 1; Mslim, Hacc 505, (1394); Muvatta, Kble 9, (1, 196); Tirmizi, Salat 243, (

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4572
Ravi: Ebu reyh el-Adevi
Tanım: Mekke'ye asker sevkeden Amr bnu Sa'id'e dedim ki: "Ey emir, bana msaade et. Fethin ferdas gnnde Resulullah (sav)'n sylemi bulunduu bir hadisi hatrlataym: Allah'a hamd ve senadan sonra yle buyurmutu: "Mekke'yi insanlar deil, Allah haram klmtr. Allah'a ve ahirete inanan hibir m'mine orada kan dkmek helal olmaz. Aa skmek de helal olmaz. Eer biri kp da Resulullah (sav)'n oradaki savan gstererek kan dkmeye ruhsat vermeye kalkarsa kendisine unu syleyin: "Allah, Resulne izin vermiti, ama size izin vermiyor!" Mekke'de bana bir gndzn bir mddetinde [gn doumundan ikindiye kadar] izin verildi. Sonra bugn tekrar eski hrmeti (haraml) ona geri dnd. Bu hususu, sizden burada hazr olanlar, hazr olmayanlara ulatrsn." Ebu reyh'e: "Amr sana ne dedi?" diye soruldu. "Ey Ebu reyh bunu ben, senden daha iyi biliyorum. "Harem", asi olana, kan dkp kaana, cinayet ileyip kaana snma tanmaz!" diye cevap verdi" dedi.

Kaynak: Buhari, lm 37, Cezau's-Sayd 8, Megazi 50; Mslim, Hacc 446, (136); Tirmizi, Hacc 1, (809), Diyat 13

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]