Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Kim bizzat gazveye katlmaz veya bir gaziyi tehiz etmez veya bir gazinin ailesini hayrl bir ekilde himaye etmez ise, Allah kyamet gnnden nce ona hi beklemedii bir musibet ulatrr.

[ Ebu Davud, Cihad 18, (2503) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/FEZAL BLM/Medine'nin Fazileti

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 4583
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) Medine'yi u u yer arasnda kalan ksmlaryla haram ilan etti. "Kim bu haram ihlal edecek bir davranta bulunursa, Allah'n, meleklerin ve btn insanlarn laneti onun zerine olsun, Allah Kyamet gn o kimseden ne farz ne nafile (hibir hayr) kabul etmesin"(buyurdu).

Kaynak: Buhari, Fezailu'l-Medine 1, 'tisam 6; Mslim, Hacc 462, 463, 464, (1365, 1366, 1367)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4584
Ravi:
Tanım: Yine Sahiheyn'in bir rivayetinde anlatldna gre, Resulullah (sav) (Medine'nin dna doru) yrd, nnde Uhud grnmt: "Bu da var ya, o bizi ok seviyor, bizde onu seviyoruz" buyurdular. Medine'ye ynelince de: "Ey Allahm! Hz. brahim Mekke'yi haram kld gibi, ben de [Medinciyi] iki da arasyla haram klyorum. Allahm, (Medine halkn) mdd ve sa'larnla mbarek kl" buyurdular.

Kaynak: Buhari, Fezailu'l-Medine 6; Mslim, Hacc 462, (1365)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4585
Ravi: Ali
Tanım: Biz Resulullah (sav)'dan Kur'an- Kerim ve bir de u sahifede olandan baka bir ey yazmadk. (Bu sahifede bulunana gelince) Resulullah (sav) buyurmutu ki: "Medine Ayr da ile Sevr da arasnda kalan hudud ierisinde haramdr. Kim orada bir bid'atte bulunur veya bid'atiyi himaye ederse, Allah, melekler ve btn insanlarn laneti onun zerine olsun. Allah onun farz, ne nafile hibir hayrn kabul etmesin. Mslmanlarn garantisi birdir, en dkleri de bu garantiye sahiptir. Kim bir mslmana garantisinde ihanet ederse, Allah'n, meleklerin ve btn insanlarn laneti zerine olsun. Onun (Kyamet gn) ne farz ve ne nafile hibir hayr kabul edilmez." [Bu rivayetin metni Sahiheyn'e uygundur. Ebu Davud'da u ziyade var: "Otu yolunmaz, av hayvan rktlmez, yitik mal, onu ilan edecek olan alabilir. Hi kimseye ktal maksadyla orada silah tamak caiz olmaz. Oradan aa kesilmez. Kii devesini otlatabilir.]

Kaynak: Buhari, Fezailu'l-Medine 1, Cizye 10, 17, Feraiz 21, 'tisam 5; Mslim, Hacc 467, (1370); Ebu Davud,

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4586
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Medine'nin sknt ve meakkatlerine mmetimden sabr gsteren herkese, Kyamet gn efaati ve (hayr ameline) ahid olacam."

Kaynak: Mslim, Hacc 484, (1378); Tirmizi, Menakb (3920)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4587
Ravi: Sfyan bnu Ebi Zheyr
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Yemen fethedilecek. Bir grup insan, Medine'den oraya aileleri ve kendilerine tabi olanlarla gidecekler. Halbuki bilselerdi Medine onlar iin hayrlyd. am da fethedilecek. Bir kavim Medine'den aileleri ve kendilerine tabi olanlarla oraya g edecekler. Bilselerdi Medine onlar iin hayrl idi. Irak da fetholacak. Bir grup kimse ailesi ve kendilerine tabi olanlarla Medine'den oraya tanacaklar. Halbuki bilselerdi Medine onlar iin hayrl idi."

Kaynak: Buhari, Fezailul-Medine 5; Mslim, Hacc 497, (1388); Muvatta, el-Cami, 7, (2, 887, 888)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4588
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben karyeleri yiyen karye(ye hicret)le emrolundum. Buna Yesrib diyorlar. Buras Medine'dir. Medine, tpk krn crufu ayrmas gibi insanlarn ktsn) defedip ayrr."

Kaynak: Buhari, Fezailu'l-Medine 2; Mslim, Hacc 488, (1382); Muvatta, el-Cami, 4, (1, 886)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4589
Ravi: bnu mer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Medine'de lmeye muktedir olan orada olsun. Zira ben, orada lene efaat ederim."

Kaynak: Tirmizi, Menakb, (3913)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4590
Ravi: Aie
Tanım: Resulullah (sav) Medine'ye geldii vakit Ebu Bekr ve Bilal (ra) hastalandlar. Ben yanlarna gittim: "Ey babacm," dedim. "Kendini nasl hissediyorsun? Ey Bilal sen naslsn?" diye sordum. Hz. Ebu Bekr (ra) hummaya yakalannca: "Her insana "sabahn hayrl olsun" denmitir. Halbuki lm ona ayakkabsnn bandan daha yakndr" derdi. Hz. Bilal (ra) da humma nbetinden knca sesini ykseltir ve (Mekke'ye hasretini ifade eden u beyitleri) terennm ederdi: "Bilmem ki! Mekke vadisinde etrafm izhir ve celil otlar sarm olarak bir gece daha geirebilecek miyim? Macenne suyuna ulaacam bir gn daha gelecek mi? (Mekke'nin) ame ve Tafil dalar bana bir kere daha grnecek mi?" [Sonra Bilal yle beddua etti: "Allahm, bizi yurdumuzdan karp bu vebal diyara sren eybe bnu Rebi'a, Utbe bnu Rebi'a ve Umeyye bnu Halef'e lanet et!] Hz. Aie der ki: "(Ben gidip, bunlardaki Mekke hasretini) Resulullah (sav)'a haber verdim. O, yle dua buyurdu: "Allahm bize Medine'yi sevdir. Tpk Mekke'yi sevdiimiz gibi, hatta fazlasyla! Allahm onun havasn shhatli kl. Onun mddn, sa'n hakkmzda mbarek eyle. Onun hummasn al, Cuhfe'ye koy!"

Kaynak: Buhari, Fezailu'l-Medine 11, Menakbu'l-Ensar 46, Marda 8, 22, 43; Mslim, Hacc 480, (1376); Muvatta

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4591
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) yle dua buyurdular: "Allahm! Mekke'ye verdiin bereketi iki katyla Medine'ye de ver."

Kaynak: Buhari, Byu, 53, Kefaret 5, 'tisam 16; Mslim, Hacc 465, (1368); Muvatta, Cami' 1, (2, 884, 885)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4592
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav)'a (yln turfanda) ilk meyvesi getirildii zaman yle buyururlard: "Allahm, bize Medine'mizi, meyvelerimizi, mddmz, sa'mz bereket zerine bereketle mbarek kl. Allahm, brahim senin kulun, peygamberin ve halilindir. Ben de senin kulun ve peygamberinim. O sana Mekke iin dua etti. Ben de Medine iin, onun Mekke hakknda yapt duay bir misli ziyadesiyle aynen yapyorum." Resulullah bu eklide dua ettikten sonra getirilen meyveyi, orada hazr olan ocuklardan en kne veerirdi.

Kaynak: Mslim, Hacc 473, (1373); Muvatta, Cami 2, (2, 885); Tirmizi, Da'avat 55, (3460)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2 3   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]