Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Resulullah (sav) buyurdular ki: "mam, (yanlarak ikinci rek'atte oturaca yerde mteakip) rek'ate kalkmaya teebbs eder ve tam dorulmadan hatrlarsa, hemen otursun. Tam kalkp dorulmusa artk (geri dnp) oturmasn, namazn sonunda sehiv secdesi yapsn."

[ Ebu Davud, Salat 201, (1036); Tirmizi, Salat 269, (365) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/FEZAL BLM/Fazileti Belirtilen Amel Ve Szler

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 4648
Ravi: Muaz bnu Cebel
Tanım: Bir seferde Resulullah (sav)'la beraberdik. Bir gn yaknna tesadf ettim ve beraber yrdk. "Ey Allah'n Resul," dedim. "Beni cehennemden uzaklatrp cennete sokacak bir amel syle!" "Mhim bir ey sordun. Bu, Allah'n kolaylk nasib ettii kimseye kolaydr; Allah'a ibadet eder, Ona hibir eyi ortak komazsn, namaz klarsn, zekat verirsin, Ramazan orucunu tutarsn, Beytullah'a hacc yaparsn!" buyurdular ve devamla: "Sana hayr kaplarn gstereyim mi?" dediler. "Evet ey Allah'n Resul" dedim. "Oru (cehenneme) perdedir; sadaka hatalar yok eder, tpk suyun atei yok etmesi gibi. Kiinin geceleyin kld namaz salihlerin iardr" buyurdular ve u ayeti okudular. (Mealen): "Onlar ibadet etmek iin gece vakti yataklarndan kalkar, Rabblerinin azabndan korkarak ve rahmetini mid ederek O'na dua ederler. Kendilerine rzk olarak verdiimiz eyden de bata bulunurlar" (Secde 16). Sonra sordu: "Bu (din) iinin ban, direini ve zirvesini sana haber vereyim mi?" "Evet, ey Allah'n Resul!" dedim. "Dinle yleyse" buyurdu ve aklad: "Bu dinin ba islam'dr, direi namazdr, zirvesi cihaddr!" Sonra yle devam buyurdu: "Sana btn bunlar (tamamlayan) ba amili haber vereyim mi?" "Evet ey Allah'n Resul!" dedim. "una sahip ol!" dedi ve eliyle diline iaret etti. Ben tekrar sordum: "Ey Allah'n Resul! Biz konutuklarmzdan sorumlu mu olacaz?" "Anasz kalasca Muaz! nsanlar yzlerinin stne -veya burunlarnn stne dedi- atee atan, dilleriyle kazandklarndan baka bir ey midir?" buyurdular.

Kaynak: Tirmizi, man 8, (2619)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4649
Ravi: Ebu'd-Derda
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim namaz klar, zekat verir ve Allah'a hibir eyi irk komadan lrse, ona mafiret etmek Allah zerine bir hak olur. Hicret etse veya doduu yerde lse de!" Dedik ki: "Ey Allah'n Resul! Biz bunu halka anlatsak da sevinseler olmaz m?" "Cennette yz derece var. Her iki derece arasnda arzla sema arasndaki kadar mesafe var. Allah onu kendi yolunda cihad edenlere hazrlad. Ben m'minleri bindirebileceim bir ey bulamamam sebebiyle onlar da (bu yzden cihada itirak edemedikleri iin) benden geri kalmalarna zlmeleri suretiyle m'minlere meakkat vermemi olsaydm, hibir seriyyeden geri kalmaz, (her birine) itirak ederdim. Ben (cihad esnasnda) ldrlp, sonra tekrar diriltilmeyi, tekrar ldrlmeyi isterim" buyurdular.

Kaynak: Nesai, Cihad 18, (6, 20)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4650
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri yle ferman buyurdu: "Kim benim veli kuluma dmanlk ederse ben de ona harp ilan ederim. Kulumu bana yaklatran eyler arasnda en ok houma gideni, ona farz kldm (ayni veya kifaye) eyleri eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklasmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artk ben onun iittii kula, grd gz, tuttuu eli, yrd aya [aklettii kalbi, konutuu dili) olurum. Benden birey isteyince onu veririm, benden snma talep etti mi onu himayeme alr, korurum. Ben yapacam bir eyde, m'min kulumun ruhunu kabzetmedeki teredddm kadar hi tereddte dmedim: O lm sevmez, ben de onun sevmedii eyi sevmem."

Kaynak: Buhari, Rikak 38

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4651
Ravi: Ebu mame
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: " ey vardr; her birine Allah garanti vermitir: "Allah yolunda cihad etmek zere yola kan kimse: Bu ld takdirde cennete koyma hususunda, lmeyip dnd takdirde ganimet ve sevapla gelme hususunda garantilidir. Mescide giden kimseye, ld takdirde, Allah cennete koyma hususunda garanti vermitir. Kii (fitne zamannda bulamayp) evine ekildii takdirde Allah ona da garanti vermiti."

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 10, (2494)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4652
Ravi: Muaz bnu Enes
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Namaz, oru ve zikir Allah yolunda infak zerine yedi yz misli katlanr."

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 14, (2498)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4653
Ravi: Cabir
Tanım: Nu'man bnu Nevfel (bir gn) dedi ki: "Ey Allah'n Resul! Farz namazlarm klsam, Ramazan orucumu tutsam, helali helal bilip haram da haram tansam ve bunlara hibir ilave (hayr ve ibadet)de bulunmasam cennete gider miyim?" Resulullah (sav): "Evet!" buyurdular. Nu'man: "Vallahi (bu farzlara) hibir ilavede bulunmayacam!" dedi.

Kaynak: Mslim, man 16, (15)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4654
Ravi: El-Haris el-E'ari
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri, Yahya bnu Zekeriyya aleyhimasselam'a, be kelime syleyip bunlarla amel etmesini ve onlarla amel etmelerini Beni srail'e de sylemesini emir buyurdu. Ancak O, bu hususta ar ald. sa aleyhisselam kendisine: "Allah sana be kelime retip onlarla amel etmeni ve Beni srail'e de onlarla amel etmelerini emretmeni syledi. Ya sen bunlar onlara emredersin veya bunlar onlara ben emredeceim" dedi. Yahya aleyhisselam: "Onlar emretmede benden nce davranacak olursan yere batrlmam veya azab grmemden korkarm!" dedi ve halk Beytu'l Makdis'te toplad. Mescid azna kadar doldu. Mahfillere de oturdular. (Sz alp): "Allah bana be kelime gnderdi ve onlarla amel etmemi ve size de amel etmenizi emretmemi bana emretti: Bunlardan birincisi Allah'a ibadet etmeniz, ona hibir ortak komamanzdr. Allah'a ortak koann misali udur: Bir adam, kendi z malndan altn veya gm mukabilinde bir kle satn alr ve: "Bu benim evim, bu da iim (al kazandn) bana de!" der. Kle alr, fakat kazancn efendisinden bakasna der. Klenin byle yapmasna hanginiz raz olur? Aynen bunun gibi, Allah da size namaz emretti. Namaz klarken (saa-sola) baknmayn. Zira Allah yzn, namazda bulunan kulunun yzne kar diker, o saa sola bakmad mddete. Allah size orucu emretti. Bunun misali u insann misaline benzer: O bir grup ierisindedir. Beraberinde bir kn iinde misk var. Herkes onun kokusundan holanmaktadr. Orulunun (aznda hasl olan) koku, Allah indinde miskin kokusundan daha hotur. Allah size sadakay emretti. Bunun misali de u adamn misaline benzer: Dmanlar onu esir edip ellerini boynuna balamlar ve boynunu vurmalar iin cellatlara teslim etmilerdir. Adam: "Ben az veya ok (btn malm) vererek kendimi fidye mukabilinde kurtarmak istiyorum" der ve nefsini fidye deyerek kurtarr. Allah size, Allah' zikretmenizi de emretti. Bunun da misali, peinden hzla dmann geldii bir adamdr. Bu adam muhkem bir kaleye gelip, dmandan kendini korur. Kul da byledir. eytana kar kendisini sadece zikrullahla koruyabilir." Resulullah (sav) (buraya hikayeyi tamamlayarak) dedi ki: "Ben de size be eyi emrediyorum: Allah onlar bana emretti. Dinlemek, itaat etmek, cihad, hicret ve cemaat. Zira, kim cemaatten bir karck ayrlrsa boynundaki slam ban karp atmtr, geri dnen hari. Kim de cahiliye davas gderse o cehennem molozlarndan biridir!" Bir adam: "Ey Allah'n Resul! O kimse namazn klar, orucunu tutar idiyse (yine mi cehennemlik)?" diye sordu. Aleyhisselatu vesselam: "Evet, namaz klsa, oru tutsa da! Ey Allah'n kullar! Sizi Mslmanlar, m'minler diye tesmiye eden Allah'n ars ile arn!" buyurdular.

Kaynak: Tirmizi, Emsal 3, (2867)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4655
Ravi: bnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu gece Rabbimden bir (melek, eli olarak) geldi. -Bir rivayette ise yle demitir: "Rabbim bana en gzel bir surette geldi"- ve: "Ey Muhammedi" dedi. "Buyur Rabbim, emrindeyim!" dedim. "Mele-i A'la(da bulunanlarn) nelerde yartklarn biliyor musun?" dedi. "Hayr!" dedim. Bunun zerine elini omuzlarmn arasna koydu. Hatta onun serinliini gslerimde hissettim. Derken semavat ve arzda olanlar rendim. Sonra: "Ey Muhammedi Mele-i A'la (efrad) nelerde yarr biliyor musun?" dedi. "Evet! Dereceler(i artran ameller)de, keffaretlerde. [Keffaretler ise yaya olarak cemaatlere gitmek, iddetli souklarda abdesti tam almak, namazdan sonra namaz beklemektedir. Kim bunlara devam ederse hayr zere yaar, hayr zere lr, gnah mevzuunda da annesinden doduu gndeki gibi olur" dedim. Sonra tekrar: Ey Muhammed!" dedi. "Buyurun emrinizdeyim!" dedim. "Namaz kldn vakit," dedi, "unu oku: "Allahm, senden hayrlar yapmam, kt eyleri de terketmemi ve fakirleri sevmemi talep ediyorum! Kullarna bir fitne arzu edersen, beni fitneye dmeden, yanna al!" (Gece bana gelen eli -veya Rabbim- son olarak) dedi ki: "Dereceler ise, selam yaymak, yemek yedirmek, insanlar uyurken gece namaz klmaktr!"

Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Sad, (3231, 3232)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4656
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cennette bir takm odalar vardr. Dlar ilerinden, ileri de dlarndan grlr." Bunu iiten bir bedevi ayaa kalkp: "Bu odalar kim(ler)e ait ey Allah'n Resul?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: "Sz gzel yapan, yemek yediren, oruca devam eden, gece herkes uyurken namaz klan kimse(lere) ait!" buyurdu.

Kaynak: Tirmizi, Birr 53, (1985)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4657
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri diyor ki: "Ben, kulumun hakkmdaki zann gibiyim. O, beni andka ben onunla beraberim. O, beni iinden anarsa ben de onu iimden anarm. O, beni bir cemaat iinde anarsa, ben de onu daha hayrl bir cemaat iinde anarm. O, ayet bana bir kar yaklaacak olursa, ben ona bir zira yaklarm. Eer o, bana bir zira yaklarsa ben ona bir kula yaklarm. Kim bana yryerek gelirse ben ona koarak giderim. Kim bana irk komakszn bir arz dolusu gnahla gelse, ben de onu bir o kadar mafiretle karlarm."

Kaynak: Buhari, Tevhid 16, 35; Mslim, Zikr 2, (2675), Tevbe 1, (2675)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2 3 4   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]