Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Resulullah (sav) yle buyurdular: "Ben kimin dostu (mevlas) isem, Ali de onun dostudur."

[ Tirmizi, Menakb, (3714) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/FTNELER HEVALAR VE HTLAFLAR BLM/Zamanla Vukua Gelecek Fitne Ve Hevalar

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 4753
Ravi: Huzeyfe
Tanım: Hz. mer (ra)'in yannda idik: Bize: "Resulullah (sav)'n fitne hakkndaki hadisini kim hafzasnda tutuyor?" dedi. Ben atlp: "Ben biliyorum!" dedim. "Sen iyi cr'etlisin, naslm syle bakalm!" dedi. Ben de anlattm: "Resulullah (sav)' iittim. Demiti ki: "Kiinin fitnesi ehlinde, malnda, ocuunda, nefsinde ve komusundadr. Oru, namaz, sadaka, emr-i bi'l-maruf ve nehy-i ani'l-mnker bu fitneye kefaret olur!" mer (ra) atlp: "Ben bu fitneyi kastetmemitim. Ben ncelikle denizin dalgalar gibi dalgalanacak (btn cemiyeti sarsacak) fitneyi kastetmitim!" dedi. Bunun zerine ben: "Ey m'minlerin emiri! O fitne ile sizin ne alakanz var! Sizinle onun arasnda kapal bir kap mevcut!" dedim. "Bu kap krlacak m, alacak m?" dedi. "Hayr almayacak bilakis krlacak!" dedim. Hz. mer (hayflanarak): "(Eyvah) yleyse ebediyen kapanmayacak!" buyurdu." Ravi der ki: "Biz Huzeyfe (ra)'ye sorduk: "mer bu kapnn kim olduunu biliyor muydu?" "Evet," dedi, "yYarndan nce bu gecenin olacani bildii katiyyette onu biliyordu. Ben hadis rivayet ettim; bo sz (ve efsane) anlatmadm." Huzeyfe (ra)'ye soruldu: "O kap kimdir?" "mer (ra)'dir!" buyurdu.

Kaynak: Buhari, Mevakitu's-Salat 4, Zekat 23, Savm 3, Menakb 25, Fiten 17; Mslim, Fiten 17, (144); Tirmizi

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4754
Ravi: Huzeyfe
Tanım: Resulullah (sav)' iittim. Demiti ki: "Fitneler, tpk (kamlardan rlen) hasr gibi, (insanlarn kalbine) ubuk ubuk atlr. Hangi kalbe bir fitne nfuz ederse onda siyah bir leke hasl olur. Hangi kalp de onu reddederse onda beyaz bir benek hasl olur. Bylece iki ayr kalp ortaya kar: Biri cilal ta gibi bembeyazdr; dnyalar durduka buna hibir fitne zarar vermez. Dieri ise, alaca siyahtr. Tepetaklak duran testi gibidir; bu kalp, ne iyiyi iyi bilir, ne de kty kt. O, hevadan (beeri deerlerden) kendisine ne yutturulmusa, onu (hak veya batl) bilir." Bu rivayette Huzeyfe (ra) der ki: "(Ey mer!) Seninle o fitne arasnda kapal bir kap vardr krlmas yakndr!" Hz. mer atld: "Ey babasz kalasca! O krlacak m? Keke alsayd. Bylece tekrar (kapatlarak eski normal hale) dnlrd!" Huzeyfe der ki: "Ben ona bu kap ile ldrlecek veya lecek bir ahsn kinaye edildiini bildiren bir hadis syledim. Mugalata (ve efsane anlatp bo laf) etmedim." Ravi der ki: "Sa'd bnu Tark'a (hadiste geen) "esved mrbad" tabiri ne demektir?" diye sordum. "Siyah zerine iddetli beyazlktr" dedi. Ben tekrar "el-kuzu mehyy" nedir?" dedim. "Tepetaklak (ters evrilmi) testi!" diye cevap verdi."

Kaynak: Mslim, man 231, (144)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4755
Ravi: Ebu Bekr
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "mmetimden bir ksm insanlar Dicle denen bir nehir yannda, Basra denen geni bir dzle inerler. Nehrin zerinde bir kpr vardr. Orann halk (ksa zamanda) oalr ve muhacirlerin (Mslmanlarn) beldelerinden biri olur. Ahir zamanda geni yzl, kk gzl olan Beni Kantura gelip nehir kenarna inerler. Bundan byle (Basra) halk frkaya ayrlr: Bir frka sr ve kr develerinin pelerine taklp (kr ve ziraat hayatna dnerler, bunlar) helak olurlar. Bir frka nefislerini(n kurtuluunu esas) alrlar (ve Beni Kantura ile sulh yolunu) tutarlar. Bylece bunlar kfre derler. Bir frka da ocuklarn geride brakp onlarla savarlar, ite bunlar ehit olurlar."

Kaynak: Ebu Davud, Mehalim 10, (4306)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4756
Ravi: Hassan bnu Atiyye
Tanım: Hassan bnu Atiyye, Cbeyr bnu Nfeyr'den, o da Resulullah (sav)'n Zi-Mihber denen bir sahabisinden naklen anlatyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rumlarla gvenilir bir sulh yapacaksnz. Onlar arkanzda (bakalarna) dman olacaklar, sizler (de dier dmanlarnzla) savaacak ve (Allah'n keremiyle) yardma mazhar olacaksnz; ganimet elde edecek, selamete ereceksiniz. Sonra dnp tepelikli bir ayra ineceksiniz. Hristiyanlardan biri salibi kaldracak ve: "Salib galebe ald!" diyecek. Mslmarlardan bir adam fkelenip onu (salibi) kracak. Bunun zerine Rum, (antlamasna) ihanet edip byk bir sava iin toplanacak. Mslmanlar da silaha sanlp savaacaklar. Allah bu orduya ehadet lutfedecek."

Kaynak: Ebu Davud, Melahim 2, (4292, 4293)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4757
Ravi: mm Seleme
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir halifenin lm annda (ehl-i hal ve akd arasnda) ihtilaf olacak. (O zaman) Medine ahalisinden bir adam (Mehdi) kaarak Mekke'ye gidecek. Mekke halkndan bir ksm ona gelecek ve (fitne kar korkusuyla) istemedii halde onu (evinden) karacaklar. Rkn ile Makam arasnda ona biat edecekler. Onlar (ortadan kaldrmak iin) am'dan bir ordu gnderilecek. Ordu Mekke-Medine arasndaki el-Beyda'da yere batrlacak. nsanlar bu (kerameti) grnce am'n ebdal ve Irak ahalisinin velileri ona gelip biat ederler. Sonra Kurey'ten daylar Kelb kabilesinden olan bir adam zuhur eder ve (Mehdi ve adamlarna) kar bir ordu gnderir. Ama onlar bu orduya galebe alarlar. Bu ordu, Kelbi'nin (ihtirasyla karlm) bir ordudur. Bu Kelbi'nin ganimetine itirak edemeyen zarara uramtr. (Mehdi, mal taksim eder. Halk arasnda peygamberlerinin snnetini (ihya eder ve onun) ile amel eder. slam yeryznde yerleir. Yedi yl hayatta kalr. -Baz raviler dokuz yl demitir.- Sonra lr ve Mslmanlar cenaze namazn klarlar."

Kaynak: Ebu Davud, Melahim 1, (4286, 4288, 4289)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4758
Ravi: Sevban
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Size ullanmak zere, yabanc kavimlerin, tpk sofraya aran yiyiciler gibi, birbirlerini aracaklar zaman yakndr." Orada bulunanlardan biri: "O gn sayca azlmzdan m?" diye sordu: "Hayr," buyurdular. "Bilakis o gn siz oksunuz. Lakin sizler bir selin getirip yd er-pler gibi hibir arl olmayan er-pler durumunda olacaksnz. Allah, dmanlarnzn kalbinden size kar korku duygusunu karacak ve sizin kalplerinize zaaf atacak!" "Zaaf da nedir ey Allah'n Resul?" denildi. "Dnya sevgisi ve lm korkusu!" buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Melahim 5, (4297)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4759
Ravi: Huzeyfe
Tanım: Vallahi bilemiyorum! Arkadalarm gerekten unuttular m yoksa unutmu mu gzkyorlar? Allah'a kasem olsun, Resulullah (sav) kyamete kadar gelecek fitne balardan yz ve daha fazla etba bulunan herkesi, hibirini brakmadan, bize ismiyle, babasnn ismiyle, kabilesiyle syleyip haber verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Fiten 1, (4243)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4760
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Karanlk gecenin paralar gibi olan fitnelerden nce, hayrl ameller ilemede acele edin. O fitne geldi mi kii m'min olarak sabaha erer de kafir olarak aksama girer. M'min olarak akama erer de kafir olarak sabaha ular; dinini basit bir dnya menfaatine satar."

Kaynak: Mslim, man 186, (118); Tirmizi, Fiten 30, (2196)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4761
Ravi: bnu Mes'ud
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu mmette drt (byk) fitne olacak. Sonuncusunda kyamet kopacak!"

Kaynak: Ebu Davud, Fiten 1, (4241)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4762
Ravi: Arfece
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "erler ve fesadlar olacak. Kim, birlik iinde olan bu mmetin iinde tefrika karmak isterse, kim olursa olsun klla boynunu uurun." -Bir rivayette: "...onu ldrn!" denmitir-.

Kaynak: Mslim, maret 59, (1852); Ebu Davud, Snnet 30, (4762); Nesai, Tahrim 6, (7, 93)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2 3 4   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]