Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Resulullah (sav) buyurdular ki: (Kur'an' Kerimede zikri geen) sofra gkten ekmek ve et olarak indirildi. Bu mucizeye mazhar olanlara, ihanet etmemeleri ve ertesi gn iin, o yiyeceklerden ayrmamalar emredildi. Ancak onlar bunu dinlemediler, hem ihanet ettiler hem de yemeklerinden ayrp ertesi gn iin sakladlar. Bunun zerine ceza olarak maymun ve hnzr suretine evrildiler."

[ Tirmizi, Tefsir, Maide (3063) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/KADER BLM/Kaderle Amel

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 4818
Ravi: bnu Amr bni'l-As
Tanım: Resulullah (sav), elinde iki kitap olduu halde yanmza geldi ve: "Bu iki kitap nedir biliyor musunuz?" buyurdular. Cevaben: "Hayr, ey Allah'n Resul! bilmiyoruz. Ancak bildirmenizi istiyoruz!" dedik. Bunun zerine sa elindekini gstererek: "Bu Rabblalemin'den (gelmi) bir kitaptr, ierisinde cennet ehlinin isimleri mevcuttur. Hatta onlarn babalarnn ve kabilelerinin isimleri de mevcuttur ve sonunda da icmal yapmtr. Bunlara asla ne ilave yaplr, ne de onlardan eksiltmeye yer verilir. Hi deimeden ebedi olarak sabit kalr" buyurdular. Sonra sol elindekini gstererek: "Bu da Rabblalemin'den bir kitaptr. Bunun iinde de ate ehlinin isimleri, onlarn atalarnn isimleri ve kabilelerinin isimleri vardr. En sonda da icmallerini yapmtr. Bunlara asla ne ziyade yaplr, ne de eksiltmeye yer verilir!" buyurdular. Ashab sordu: "yleyse ey Allah'n Resul, niye amel ediliyor? Madem ki her ey nceden olmu bitmi, yazlm ve artk yazma iinden fari olunmu (bir daha yapma gayreti de niye)?" Resulullah u cevab verdi: "Siz amelinizle doruyu ve istikameti arayn! tidali koruyun. Zira, cennetlik olan kimsenin ameli, cennet ehlinin ameliyle sonlanr; (daha nce) ne eit amel yapm olursa olsun. Keza cehennemlik olann ameli de cehennem ehlinin ameliyle sonlanr, hangi eit amel ile amel etmi olursa olsun!" Resulullah (sav), sonra elindeki kitaplar atp, elleriyle iaret ederek dedi ki: "Rabbiniz kullardan artk fari oldu, bir ksm cennetlik, bir ksm da cehennemliktir."

Kaynak: Tirmizi, Kader 8, (2142)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4819
Ravi: Ali
Tanım: Biz bir cenaze vesilesiyle Bakiu'l-Garkad'da idik. Derken yanmza Resulullah (sav) kageldi ve oturdu. Biz de etrafnda (halka yapp) oturduk. Elinde bir ubuk vard. ubuuyla yere bireyler izmeye balad. Sonra: "Sizden kimse yok ki, u anda cennet veya cehennemdeki yeri yazlmam olsun!" buyurdular. Cemaat: "Ey Allah'n Resul," dedi. "yleyse hakkmzda yazlmasna itimad edip ona dayanmayalm m?" "aln," buyurdular. "Herkes kendisi iin yaratlm olana erecektir. Cennetlik olanlar, saadet(e gtren) amelde (muvaffak) olacaktr. ekavet ehli olanlar da ekavet(e gtren) amelde (muvaffak) olacaktr!" Sonra u ayeti tilavet buyurdular. (Mealen): "Kim bata bulunur, gnahtan kanr ve dinin en gzelini tasdik ederse, biz de ona hayr ve kolaylk yolunu kolaylatrrz" (Leyl 5-7)

Kaynak: Buhari, Tefsir, Leyl, Cenaiz 83, Edeb 120, Kader 4, Tevhid 54; Mslim, Kader 6, (2647); Ebu Davud, S

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4820
Ravi: Cabir
Tanım: Sraka bnu Malik bnu Cu'em (ra) gelerek sordu: "Ey Allah'n Resul! Bize dinimizi akla. Sanki yeni yaratlm gibiyiz. imdi amel ne husustadr: Kalemlerin kuruduu, miktarlarn kesinletii eylerde mi, yoksa istikbale ait eylerde mi alacaz?" "Hayr (istikbale ait eylerde deil). Bilakis kalemlerin kuruduu, miktarlarn cereyan ettii (kesinletii hususta!" buyurdular. Sraka tekrar: "yleyse niye amel edelim (boa zahmet ekelim)?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: "aln! Herkes yaratld eye erecektir! Herkes, (yazld) ameliyle amil olacaktr!" buyurdular.

Kaynak: Mslim, Kader 78, (2648)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4821
Ravi: bnu Mes'ud
Tanım: Sadk ve Masduk olan Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden birinin yaratl, annesinin karnnda krk gnde cem olur. Sonra bu kadar mddette "alaka" olur. Sonra bu kadar mddette "mudga" olur. Sonra Allah bir melei drt kelimeyle gnderir: (Bu melek) rzkn, ecelini, amelini, aki veya said olacan yazar, sonra ona ruh flenir. Kendinden baka ilah olmayan Zat'a yemin olsun, sizden biri, (hayat boyunca) cennet ehlinin ameliyle amel eder. yle ki, kendisiyle cennet arasnda bir ziralk mesafe kald zaman ona yaz galebe alar ve cehennem ehlinin ameliyle amel ederek cehenneme girer. Ayn ekilde sizden biri (hayat boyunca) cehennem ehlinin amelini iler. Kendisiyle cehennem arasnda bir ziralk mesafe kalnca yaz ona galebe alar ve cennet ehlinin amelini isteyerek cennete girer." [Rezin u ziyadede bulundu: "Resulullah unu da buyurdular: "Nutfe dt m, krk gn rahimde uar. Sonra krk gnde alaka olur. Sonra krk gnde mudga olur. Bir nefis olarak yaratlma safhasna gelince, Allah onu tasvir edecek (ekillendirecek) bir melek gnderir. Melek iki parmann arasnda toprak olduu halde gelir. Onu mudgaya kartrr. Sonra onu yourur, sonra da emredildii zere onu tasvir eder."]

Kaynak: Buhari, Kader 1, Bed''l-Halk 6, Enbiya 1, Tevhid 28; Mslim, Kader 1, (2643); Ebu Davud, Snnet 17,

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4822
Ravi: Amr bnu Vasta
Tanım: Abdullah bnu Mes'ud (ra)'u dinledim. Demiti ki; "aki, annesinin karnnda iken aki olandr. Said de bakasndan ibret alandr." (Bunu iittikten sonra) Resulullah (sav)'n ashabndan Huzeyfe denen zata urad ve bnu Mes'ud'un sylediini anlatt ve sordu: "Kii amelsiz nasl aki olur?" Huzeyfe (ra): "Buna hayret mi ediyorsun? Ben Resulullah (sav)'n yle sylediini iittim: "Nutfenin (rahme dmesinden sonra) krk iki gece geti mi, Allah ona bir melek gnderir (ve onun vastasyla) nutfeyi ekillendirir; iitmesini, grmesini, derisini, etini, kemiini yaratr. Sonra melek sorar: "Ey Rahim! Bu erkek mi, dii mi?" Rabbin dilediini hkmeder, melek de yazar. Sonra sorar: "Ey Rabbim! Eceli nedir?" Rabbin dilediini hkmeder, melek de yazar. Tekrar sorar: "Ey Rabbim! Rzk nedir?" Rabbin dilediini hkmeder, melek de yazar. Sonra melek elinde sahife olduu halde kar. Artk buna ne bir ey ilave eder ne de eksiltir."

Kaynak: Mslim, Kader 3, (2645)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4823
Ravi: bnu Mes'ud
Tanım: Resulullah (sav) (bir gn) aramzda dorulup: "(Hastalk nev'inden) hibir ey hibir eye sirayet etmez!" buyurmulard ki bir bedevi: "Ey Allah'n Resul! Nasl olur? Bir deve srsne, kuyruu ile haefesini uyuzlam bir deve gelince hepsini uyuzlu yapar!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Pekala, birincisini kim uyuzlad? Ne sirayet, ne safer (inancnzda hakikat) vardr. uras muhakkak ki, Allah her nefsi yaratm, onun hayatn, lmn, rzkn ve urayaca musibetlerini yazmtr."

Kaynak: Tirmizi, Kader 9, (2144)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4824
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) (bir gn): "Allah Teala hazretleri bir kulun hayrn diledi mi onu isti'mal eder!" buyurmutu. Kendisine: "Onu nasl istimal eder?" diye soruldu. "lmden nce salih amel ilemede muvaffak klar!" buyurdu."

Kaynak: Tirmizi, Kader 8, (2134)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4825
Ravi: Ebu Hreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kii vardr, uzun mddet cennet ehlinin amelini iler, sonra da ameli cehennem ehlinin ameliyle hitam bulur. Yine kii vardr, uzun mddet cehennem ehlinin ameliyle amel eder de sonunda cennet ehlinin ameliyle hitam bulur."

Kaynak: Mslim, Kader 11, (2651)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4826
Ravi: bnu Amr bni'l-As
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah (cin ve ins dahil) mahlukatn bir karanlk iinde yaratt. Sonra zerlerine kendi nurundan serpti. Bu nur, kimlere isabet ettiyse hidayeti buldular, kimlere de isabet etmediyse sapttlar. Bu sebeple diyorum ki: "Kalem, Allah Teala'nn ilmi hususunda kurumutur."

Kaynak: Tirmizi, man 18, (2644)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]