Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Resulullah (sav)'a hayzl kadnlarla beraber yemek hususunda sordum. "Onunla beraber yiyin!" buyurdular.

[ Tirmizi, Taharet 100, (133) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/KESB (KAZAN) BLM/Mbah Olan Kazanlar

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 5154
Ravi: Aie
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Muhakkak ki yediinizin en temizi kendi kesbinizden olandr. Muhakkak ki evladlarnz da kendi kesbinizdendir."

Kaynak: Ebu Davud, Byu 79; Tirmizi, Ahkam, 22, (1358); Nesai, Byu 1, (7, 249); bnu Mace, Ticarat 1, (2137

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5155
Ravi: Sa'd bnu Ebi Vakkas
Tanım: Sanki Mudar kabilesine mensup uzun boylu bir kadn ayaa kalkp: "Ey Allah'n Resul! Biz (kadn)lar babalarmz ve evladlarmz ve kocalarmz zerine ykz. Onlarn mallarnda emirleri dnda, tasarrufu bize helal olan nedir?" diye sualde bulundu. Aleyhissalatu vesselam: "Size helal olan "taze"dir. Ondan hem yiyin, hem de hediye edin!" buyurdular." Ebu Davud der ki: "Tazeden maksad ekmek, sebze ve taze meyve gibi fazla kalnca bozulan yiyecekleridir."

Kaynak: Ebu Davud, Zekat 44, (1686)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5156
Ravi: Aie
Tanım: Ebu Sfyan'n kars Hind, (Bir gn gelerek) "Ey Allah'n Resul" dedi. "Ebu Sfyan cimri bir adamdr. Bana ve ocuuma yetecek miktarda (nafaka) vermiyor. Durumu idare iin, onun bilmez tarafndan, almam gerekiyor! (Ne yapaym?)" Aleyhissalatu vesselam: "rfe gre sana ve ocuuna kifayet edecek miktarda al!" buyurdular."

Kaynak: Buhari, Byu 95, Mezalim 1, Nafakat 5, 9, 14, Eyman 3, Ahkam 14, 180; Mslim, Akdiye 7, (1714); Ebu

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5157
Ravi: Kasm bnu Muhammed
Tanım: Bir adam bnu Abbas (ra)'a: "Yanmda bir devesi olan bir yetim var. Devesinin stnden iebilir miyim?" diye sormutu. bnu Abbas u cevab verdi: "Eer deve kaybolunca aryor, katran vesairesini srerek tedavisini yapyor, su yalan onaryor, sulama gnnde suyunu iiriyorsan yavruya zarar vermeden ve memeyi tamamen kurutmadan iebilirsin."

Kaynak: Muvatta, Sfatu'n-Nebi 33, (2, 934)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5158
Ravi: bnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "zerine cret almada en hakl olduunuz ey Kitabullah'tr."

Kaynak: Buhari, care 16 (muallak olarak kaydetmitir), Tbb 34

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5159
Ravi: bnu Abbas
Tanım: Anlatldna gre, kendisine mushaf yazmann creti hakknda sorulmutu. u cevapta bulundu: "Bunda bir beis yok. Onlar, bu ite, ressam durumundadrlar, ellerinin emeini yemektedirler." [Rezin tahric etmitir.]

Kaynak: Rezin

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5160
Ravi: Aie
Tanım: Hz. Ebu Bekr (ra) halife seildii zaman: "Kavmim biliyor ki, benim mesleim ailemin nafakasn te'minden aciz deildir. Ancak imdi Mslmanlarn ileriyle megulm. Bu sebeple Ebu Bekr'in ailesi beyt'l-malden yiyecek, o da Mslmanlar iin alacak" dedi.

Kaynak: Buhari, Byu 15

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5161
Ravi: Breyde
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biz kimi bir ie tayin eder, bir rzk tahsis edersek, bu tahsis edilenden maada ald gulldr (devlet malndan hrszlktr)."

Kaynak: Ebu Davud, Hara 10, (2943)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5162
Ravi: Mstevrid bnu eddad
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bize memur olursa, kendine bir zevce edinsin. Hizmetisi yoksa bir de hizmeti edinsin. Meskeni yoksa bir mesken edinsin." Hz. Ebu Bekr (radyallahu anh) dedi ki: "Resulullah aleyhissalatu vesselamm yle buyurduklar bana haber verildi: "Kim bunun dnda bir ey edinirse, bu kimse haindir, hrszdr."

Kaynak: Ebu Davud, Hara 10, (2945)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5163
Ravi: Abdullah bnu Amr es-Sa'di
Tanım: Hilafeti srasnda Hz. mer'in yanna geldim. Hz. mer: "Bana haber verildiine gre, sen Mslmanlarn ilerinden bir ksmn zerine almsn ve sana maa verilince almaktan kanmsn (doru mu)?" diye sordu. Ben de: "Evet!" dedim. Bunun zerine Hz. mer: "Bundan maksadn ne?" dedi. Ben de: "Benim atlarm var, klelerim var (halim vaktim iyidir), hayr zereyim. Ben maamn Mslmanlara sadaka olmasm istiyorum" dedim. Hz. mer: "Hayr! Byle yapma! nk (bir ara ben de senin gibi dnm), senin arzu ettiin eyi arzu etmitim. Resulullah (sav) bana ihsanda bulunuyordu. Ben de: "Bu paray ona benden daha ok muhta olan birine ver!" diyordum. Hatta bir seferinde (aleyhissalatu vesselam) yine bana mal vermiti. Ben yine: "Bunu, onu benden daha ok muhta olan kimseye ver!" demitim. Aleyhissalatu vesselam: "Onu al, kendi maln yap, sonra tasadduk et! Bu maldan, sen talep etmeden, bekler vaziyeti almadan, gelen olursa onu al. Byle olmayana gnln balama!" buyurdular."

Kaynak: Buhari, Ahkam 17; Mslim, Zekat 111, (1045); Nesai, Zekat 94, (5,103)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]