Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Hz. mer (ra), ierisinde Amr bnu'l-As'n da bulunduu bir grupla yola kmt. Bir havuza geldiler. Amr bnu'l-As (ra): "Ey havuz sahibi, havuzunda vahi hayvan sulanyor mu?" diye sordu. Hz. mer, hemen araya girip: "Ey havuz sahibi bize bunu syleme: Zira biz, vahinin peinden su alacaz, o da bizim peimizden sulanacak. nk ben, Resulullah (sav)'n "Vahinin karnna ald onundur, geri kalan da bize temizdir ve ieceimizdir" dediini iittim" dedi.

[ Muvatta, Taharet 14, (1, 23,24) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/KESB (KAZAN) BLM/Mekruh Kazanlar

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 5171
Ravi: Ebu Mes'ud
Tanım: Resulullah (sav) kpein semenini, fahienin mehrini ve kahinin cretini yasaklad.

Kaynak: Buhari, Byu 113, care 20, Talak 51, Tb 46; Mslim, Msakat 39, 1567; Muvatta, Byu 68, (2, 656);

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5172
Ravi: Ebu Cuheyfe
Tanım: Resulullah (sav) kan mukabilinde alnan semenden, kpek semeninden, fuhu kazancndan men etti. Dvme yapan, dvme yaptran, faiz yiyeni, faiz yedireni ve musavverleri lanetledi.

Kaynak: Buhari, Byu 113, 25, Talak, Libas 86, 96; Ebu Davud, Byu 65, (3483)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5173
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav) cariyenin kesbini nehyetti. [Ebu Davud, Rafi bnu Hadi'ten yapt rivayette u ziyadeyi kaydeder: "..Kazancn nereden olduunu bilinceye kadar..."]

Kaynak: Buhari, care 20, Talak 61; Ebu Davud, Byu 40, (3425)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5174
Ravi: Osman
Tanım: ocuklar kesbe mecbur etmeyin. Siz onlar kesbe mecbur ettiiniz zaman hrszlk yaparlar. San'at sahibi olmayan cariyeleri de kesbe zorlamayn. Zira siz onlar kesbe zorladnz takdirde ferleriyle kazanrlar. Onlarn getirecei paraya kar istina gsterin ki, Allah da sizi mstani klsn. Size temiz olan yiyecekler yarar.

Kaynak: Muvatta, sti'zan 42, (2,981)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5175
Ravi: Aie
Tanım: Hz. Ebu Bekr (ra)'in bir klesi vard. Bu kle alp kendisine belli bir hara dyordu. Hz. Ebu Bekr onun kazancndan yiyordu. Bir gn yine bir eyler getirdi. Ebu Bekr (ra) bundan da yedi. Ancak klesi: "Bu yediin nedir, biliyor musun?" dedi. Hz. Ebu Bekir: "Neymi o?" deyince kle aklad: "Ben cahiliye devrinde kahinlik yapardm. Aslnda bu iin ehli de deildim. Bu sebeple (kafadan atp bir) adam aldatmtm. (Bugn yolda) bana rastlad ve (kahinliimden kalma eski) bir borcunu dedi. Yediiniz ite bu idi!" Bunun zerine Ebu Bekr elini boazna atp, midesinde her ne varsa kusup kard.

Kaynak: Buhari, Menakbu'l-Ensar, 26

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5176
Ravi: bnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) kpein semeninden nehiy buyurdular. Eer (sahibi, ldrlen) kpein semenini istemeye gelirse, avucunu toprakla doldurun. (Metin Ebu Davud'a, aittir.)

Kaynak: Ebu Davud, Byu 68, (3482); Nesai, Byu 91, (7,309)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5177
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav), av kpei hari, kpein semenini yasaklad.

Kaynak: Tirmizi, Byu 50, (1281)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5178
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) kedinin yenmesini ve semenini yasaklad.

Kaynak: Ebu Davud, Byu 64, (3480); Tirmizi, Byu 49, (1280)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5179
Ravi: bnu Muhayysa el-Ensari
Tanım: Babasndan anlattna gre, babas Muhayysa haccamn kiralanmas hususunda izin istedi. Resulullah onu menetti. Muhayysa'nn haccam bir azadls vard. Sorup izin istemeye ara vermedi. Sonunda (sav) kendisine: "Onunla deveni ve kleni bele, (kendin yeme!)" buyurdular.

Kaynak: Muvatta, sti'zan 28 (2, 970); Ebu Davud, Byu 28, (3422); Tirmizi, Byu 47, (1277); bnu Mace, Tica

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5180
Ravi:
Tanım: Resulullah (sav) yle buyurmutur: "Ben teyzeme bir kle baladm ve ben onun teyzem hakknda mbarek olmasn diliyorum. Teyzeme: "Onu haccama teslim etme, kuyumcuya ve kasaba da teslim etme!" dedim."

Kaynak: Ebu Davud, Byu 49, (3430)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]