Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Sleyman Mevla Meymune'nin bnu mer (ra)'den naklettiine gre, bnu mer unu anlatmtr: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir gnde ayn namaz iki sefer klmayn."

[ Ebu Davud, Salat 68, (579); Nesai, mamet 56, (2,114) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/LUKATA (BULUNTULAR) BLM/Lukata (Buluntular) Hakknda

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 5292
Ravi: Yezid Mevla'l-Mnbais
Tanım: Zeyd bnu Halid (ra)'i iittim. Diyordu ki: "Resulullah (sav)'a altn veya gm buluntu hakknda sorulmutu. "Kesesini ve ban belle sonra onu bir yl ilan et. (Sahibini) bilemezsen, onu harca. O yannda bir emanet olsun. Gnn birinde arayan gelecek olursa, ona dersin" buyurdu. Bunun zerine Aleyhissalatu vesselam'a kaybolmu develerden soruldu. "Kaybolan develerden sana ne? Onlar (kendi haline) brak. Zira sahibi onu buluncaya kadar, ayanda ar, srtnda su tulumu vardr. Suya gider, ottan yer" buyurdular. Bu sefer (kaybolmu) davardan soruldu: "Onlar aln. Zira onlar ya senindir, ya (kaybeden) kardeinindir, ya da kurdundur" buyurdular."

Kaynak: Buhari, lm 28, rb 12, Lukata 2, 3, 4,11, Talak 22, Edeb 75; Mslim, Lukata 1, (1722); Muvatta, Ak

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5293
Ravi: Amr bnu uayb an ebihi an ceddihi
Tanım: Resulullah (sav)'a (dalnda) asl meyve hakknda sorulmutu: "htiya sahibi, sepetine almakszn azyla ularsa, kendisine bir vebal gelmez. Ancak kim de, eteinde (bireyler) alarak oradan karsa, aldnn iki kat deeriyle borlanr. Ayrca (ta'zir nevinden) ceza da yer. Kim de yn yapldktan sonra meyveden alarsa ve bunun deeri mifer fiyatn bulursa, eli kesilir" buyurdu. Sonra kendisine lukata (buluntu)dan sorulmutu: "lek yolda bulunmu olanla, insanlarn oka yaad meskun karyede bulunmu olan bir yl boyu ilan et. Eer sahibi gelirse hemen ver. Eer gelmezse artk o senin olmutur. Harabede bulunmu ise, bununla, maden iin humus (bete bir) vergisi vardr" buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Lukata 1, (1710, 1711, 1712, 1713); Nesai, Kat'u's-Sarik 11, (8, 84-85)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5294
Ravi: Sehl bnu Sa'd
Tanım: Ali bnu Ebi Talib (ra), (bir gn), Hz. Fatma (ra)'nn yanna girmi idi. O srada Hz. Hasan ve Hseyin alamakta idiler. "Niye alyorsunuz?" diye sordu. Hz. Fatma: "Acktlar!" dedi. Hz. Ali (bir yiyecek temin etmek zere) kt. Derken yolda bir dinar para buldu. Dnp Hz. Fatma'ya gelerek haber verdi. O da: "Falan Yahudiye git, bununla un satn al!" dedi. Ali (ra) ona vard ve un ald. Yahudi ona: "Sen, kendini Allah elisi zanneden u zatn damad msn?" dedi. Hz. Ali'nin "evet"i zerine: "Dinarn al, un da senin olsun!" dedi. Ali oradan aynlp, Fatma (ra)'ya unu ve dinar getirdi, durumu da anlatt. Hz. Fatma: "imdi de u falan kasaba git, bize bir dirhemlik et al!" dedi. Hz. Ali gidip, dinar bir dirhemlik et mukabilinde rehin brakt. Eti Hz. Fatma'ya getirdi. O hamur yapt , (tencereye) koydu, ekmek piirdi. Babasna haber gnderdi. Resulullah yanlarna gelince, Hz. Fatma: "Ey Allah'n Resul! (u yemein) hikayesini size anlataym da eer helalse yiyelim, bizimle siz de yiyin. Bunun mahiyeti yle yledir..." diye anlatt. Aleyhissalatu vesselam: "Allah'n adyla yiyin!" buyurdular ve hep beraber ekmekten yediler. Onlar daha yerlerinde iken, bir kle gelip, Allah ve slam adna dinar bulan var m?" diye sormaya balad. Resulullah (sav) onu anp (dinar hakknda) sordu. Kle: "arda benden dt!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Ey Ali! Haydi kasaba git. Ona: "Resulullah (sav) sana "Dinar bana gndersin, dirhemini ben deyeceim!" diyor de!" emretti. Kasap dinar gnderdi. Resulullah (sav) onu leye verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Lukata 1, (1714)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5295
Ravi: yaz bnu Hmar
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir buluntu ele geirirse, buna adalet sahibi birini ahid klsn, ne filan terkederek buluntuyu gizlesin, ne de (bir baka yere yollayarak) nazardan karsn. Sahibini buldu mu hemen ona versin. Sahibini bulamazsa (bilsin ki) bu mal Allah'n maldr, Allah onu dilediine verir."

Kaynak: Ebu Davud, Lukata 1, (1709)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5296
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) denek, kam, ip ve benzeri eylerde ruhsat tand. Bunlar bulan kimse (ilan etmeksizin) onlardan faydalanabilir.

Kaynak: Ebu Davud, Lukata 1, (1717)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5297
Ravi: Amiru'-a'bi
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: Kim, sahibinin beslemekten aciz kalarak brakverdii bir hayvan bulur da, onu alp ihya edecek olursa o onun olur."

Kaynak: Ebu Davud, Byu 77, (3524, 3525)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5298
Ravi: Ebu Hureyre ve Enes
Tanım: Resulullah (sav) yolda giderken bir hurma tanesine rastlamt. "Eer sadakadan (dm) olacandan korkmasaydm bunu yerdim!" buyurdular.

Kaynak: Buhari, Byu 4, Lukata 6; Mslim, Zekat 165, (1071); Ebu Davud, Zekat 29, (1651)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5299
Ravi: Abdurrahman bnu Osman et-Teymi
Tanım: Resulullah (sav) hacnn lukatasn nehyetti.

Kaynak: Mslim, Lukata 11, (1724); Ebu Davud, Lukata 1, (1719)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5300
Ravi: bnu Mes'ud
Tanım: Anlattna gre: "[Yedi yz dirheme] bir cariye satn alm ve (borcunu demeden) sahibini kaybetmitir. Bir yl sahibini arayan bnu Mes'ud onu bulamaz ve bu paray, bir dirhem, iki dirhem eklinde para para vermeye balar ve: "Ey Allahm, bunu falanca adna sadaka kabul et! Eer adam gelirse sadaka benim adma olacak, bor da uhdemde kalacak!" der. bnu Mes'ud der ki: "Sahibini bulamadnz buluntu hakknda byle hareket edin!"

Kaynak: Buhari, Talak 22, [Tercmede (bab balnda) muallak olarak kaydedilmitir]

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]