Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Resulullah (sav) zamannda bize baya hurma veriliyordu. Bu muhtelif cins kuru hurmann bir karm idi. Bu baya hurmann iki leini bir lek iyi hurma mukabilinde satyorduk. Bu tarz Hz. Peygamber (sav)'in kulana ulanca yle buyurdu: "ki lek hurmaya bir lek hurma, iki lek budaya bir lek buday iki dirheme bir dirhem olmaz."

[ Buhari, Byu 21; Mslim, Msakat 98, (1594, 1595, 1596); Tirmizi, Byu 23, (1241); Nesai, Byu 41, 5 ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/MESCDLER BLM/Mescidlerin na Edilmesi

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 5493
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) Medine'ye geldii zaman, Medine'nin yksek ksmnda, kendilerine Beni Amr bni Avf denen bir kabileye indi. Onlarn yannda ondrt gece kald. Sonra Beni Neccar'a haber gnderdi. Onlar klnlarn kuanm olarak geldiler. Ben (u anda) Resulullah (sav)' devesi zerinde Ebu Bekr'i de terkisinde, Beni Neccar'n ileri gelenleri etraflarn sarm olarak grr gibiyim. Aleyhissalatu vesselam, (ykn) Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinin avlusuna indirdi. "Ey Beni Neccar!" buyurdular, "u bahenin fiyatnda pazarlk edelim!" buyurdu. Onlar: "Hayr! dediler. Vallahi biz senden onun bedelini istemiyoruz, Allah'tan istiyoruz!" Bu arsada hurma aalar, mriklere ait kabirler ve baz ykntlar vard. Resulullah (sav) hurma aalarnn kesilmesini, mrik kabirlerinin kaldrlmasn, harabelerin de dzlenip arazinin tesviyesini emretti. Hurma ktkleri mescidin kble tarafna (direkler halinde) dizildiler, kapnn iki yan tala rld. (Bu inaat devam ederken Mslmanlar) u beyti terennm ediyorlard, Resulullah da onlara katlyordu: "Ey Rabbimiz, ahiret hayrndan baka hayr yok! yleyse muhacir ve ensara yardm et!"

Kaynak: Buhari, Salat 48, Fezailu'l-Medine 1, Byu 41, Vesaya 27, 30, 34, Menakbu'l-Ensar 46; Mslim, Mesac

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5494
Ravi: Abdullah bnu mer
Tanım: Mescid, Resulullah Aleyhissalatu vesselam zamannda kerpiten yaplmt. Tavan hurma dallaryla rtlmt. Direklerini hurma ktkleri tekil ediyordu. Hz. Ebu Bekr (ra) buna (gerek tezyin ve gerekse tevsi ynyle) hibir ilave getirmedi. Hz. mer (ra), (enini boyunu) artrarak mescidi, Resulullah devrindeki tarz zere [kerpi ve hurma dallaryla] yeniden ina etti. Onu esasl ekilde Hz. Osman (ra) (hem tezyin hem tevsi ynleriyle) deitirdi ve pek ok ilavelerde bulundu. Duvarlarn nakl talarla ve kirele ina etti. Direklerini de naklanm talardan yapt. Tavann da (pek kymetli olan) sac aacndan yapt.

Kaynak: Buhari, Salat 62; Ebu Davud, Salat 12, (451)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5495
Ravi: Amr bnu Abese
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim ierisinde Allah(n ad) zikredilsin diye bir mescid bina ederse, Allah da ona cennette bir ev bina eder."

Kaynak: Nesai, Mesacid 1, (2, 31)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5496
Ravi: Ebu'l-Velid
Tanım: bnu mer (ra)'e Mescid(i-Nebevi)deki akldan sordum. Dedi ki: "Bir gece yamura yakalanmtk. Yerler hep sland. Kii giysisinin iinde akl ta tad ve onu altna yayd. Resulullah (sav) namaz tamamlaynca: "Bu (yaptnz) ne iyi!" buyurdular."

Kaynak: Ebu Davud,Salat 15, (458)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5497
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "(Mesciddeki) akllar, kendilerini dar karan kimsenin tekrar mescide koymas iin Allah'a talebde bulunur."

Kaynak: Ebu Davud, Salat 15, (459)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5498
Ravi: Seleme bnu'l-Ekva
Tanım: Minberle duvar arasnda bir koyun geecek kadar aralk vard.

Kaynak: Buhari, Salat 91, 95; Mslim, Salat 263, (509); Ebu Davud, Salat 222, (1082)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5499
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) mescidin kble (duvarnda) balgam grd. Bu onun arna gitti, kalkp eliyle kazd ve: "Sizden biri namaza halknca, Rabbine hususi hitapta bulunur veya Rabbi(nin kblesi) kendisi ile kblesinin arasndadr. yleyse hi biriniz kble cihetine tkrmesin, (illa tkrecekse bari) soluna veya ayann altna tkrsn!" buyurdular. Sonra, (gstermek iin) ridasnn bir kenarn alp iine tkrerek elbisesinin kenarn st ste katlad, sonra da: "Veya yle yapsn!" buyurdu [ve tkr katlar arasinda ovdu].

Kaynak: Buhari, Salat 33, 35, 36, 39, Mevakitu's-Salat 8, el-Amel f's-Salat 12; Mslim, Mesacid 54, (551);

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5500
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mescidde tkrk hatadr, onun kefareti defnedilmesidir."

Kaynak: Buhari, Salat 37; Mslim, Mesacid 55, (552); Ebu Davud, Salat 22, (474, 475, 476); Tirmizi, Salat 40

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5501
Ravi:
Tanım: bnu mer (ra), Resulullah (sav)'n: "Birinizin hanm mescide gitmek iin izin talep ederse ona mani olmasn (izin versin)" dediini haber vermiti. Bilal bnu Abdillah: "Allah'a yemin olsun biz onlara mani olacaz!" dedi. Bunun zerine Abdullah (ra), ona yaklap yle hakaretamiz sz sarfetti ki, bylesini hi iitmedim. Sonra unu ekledi: "Ben sana Resulullah (sav)'dan haber veriyorum; sen ise durmu, "Vallahi mani olacaz" diyorsun!"

Kaynak: Buhari, Cum'a 12, Ezan 162, 166, Nikah 116; Mslim, Salat 134, (442); Muvatta, Kble 12, (1, 197); E

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 5502
Ravi: bnu Mes'ud
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kadnn odasndaki namaz holndeki namazndan stndr. Mahda'ndaki namaz ise odasndaki namazndan stndr."

Kaynak: Ebu Davud, Salat 54, (570)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]