Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim abdest alır ve abdestini güzel yaparsa hataları vücudundan tırnak diplerine varıncaya kadar çıkar dökülür."

[ Buhari, Vudu 25; Müslim, Taharet 8, (229) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR
A'la Suresi A'la Suresi (1)     A'raf Suresi A'raf Suresi (7)
Abese Suresi Abese Suresi (2)     Ahkaf Suresi Ahkaf Suresi (2)
Ahzab Suresi Ahzab Suresi (13)     Al-i İmran Suresi Al-i İmran Suresi (23)
Amme Suresi Amme Suresi (1)     Ankebut Suresi Ankebut Suresi (2)
Bakara Suresi Bakara Suresi (71)     Benu İsrail Suresi Benu İsrail Suresi (10)
Beraet (Tevbe) Suresi Beraet (Tevbe) Suresi (0)     Büruc Suresi Büruc Suresi (1)
Cin Suresi Cin Suresi (1)     Cum'a Suresi Cum'a Suresi (1)
Duha Suresi Duha Suresi (2)     Duhan Suresi Duhan Suresi (5)
En'am Suresi En'am Suresi (13)     Enfal Suresi Enfal Suresi (11)
Fatiha Suresi Fatiha Suresi (4)     Fatır Suresi Fatır Suresi (2)
Fecr Suresi Fecr Suresi (1)     Fetih Suresi Fetih Suresi (3)
Furkan Suresi Furkan Suresi (2)     Fussilet Suresi Fussilet Suresi (3)
Hacc Suresi Hacc Suresi (4)     Hadid Suresi Hadid Suresi (3)
Haşr Suresi Haşr Suresi (7)     Hicr Suresi Hicr Suresi (0)
Hucurat Suresi Hucurat Suresi (5)     Hud (as) Suresi Hud (as) Suresi (0)
İbrahim Suresi İbrahim Suresi (0)     İhlas Suresi İhlas Suresi (8)
İkra' (Alak) Suresi İkra' (Alak) Suresi (1)     İnşikak Suresi İnşikak Suresi (1)
Kadr Suresi Kadr Suresi (9)     Kaf Suresi Kaf Suresi (1)
Kamer Suresi Kamer Suresi (1)     Kasas Suresi Kasas Suresi (3)
Kehf Suresi Kehf Suresi (9)     Kevser Suresi Kevser Suresi (2)
Kıyamet Suresi Kıyamet Suresi (1)     Lokman Suresi Lokman Suresi (1)
Maide Suresi Maide Suresi (15)     Maun Suresi Maun Suresi (1)
Meryem (a.s.) Suresi Meryem (a.s.) Suresi (8)     Mü'min Suresi Mü'min Suresi (2)
Mu'minun Suresi Mu'minun Suresi (2)     Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri (7)
Mücadele Suresi Mücadele Suresi (4)     Müddessir Suresi Müddessir Suresi (3)
Mülk Suresi Mülk Suresi (2)     Mumtahine Suresi Mumtahine Suresi (2)
Münafikun Suresi Münafikun Suresi (3)     Mürselat Suresi Mürselat Suresi (1)
Mutaffifin Suresi Mutaffifin Suresi (1)     Müzemmil Suresi Müzemmil Suresi (2)
Nahl Suresi Nahl Suresi (0)     Nasr Suresi Nasr Suresi (2)
Necm Suresi Necm Suresi (7)     Neml Suresi Neml Suresi (1)
Nisa Suresi Nisa Suresi (48)     Nuh Suresi Nuh Suresi (1)
Nun (Kalem) Suresi Nun (Kalem) Suresi (2)     Nur Suresi Nur Suresi (8)
Ra'd Suresi Ra'd Suresi (0)     Rahman Suresi Rahman Suresi (1)
Rum Suresi Rum Suresi (1)     Sad Suresi Sad Suresi (1)
Saff Suresi Saff Suresi (1)     Saffat Suresi Saffat Suresi (3)
Sebe Suresi Sebe Suresi (3)     Secde Suresi Secde Suresi (4)
Şems Suresi Şems Suresi (1)     Şuara Suresi Şuara Suresi (2)
Şura (Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf) Suresi Şura (Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf) Suresi (1)     Tahrim Suresi Tahrim Suresi (3)
Talak Suresi Talak Suresi (1)     Tegabün Suresi Tegabün Suresi (2)
Tekasür Suresi Tekasür Suresi (2)     Tekvir Suresi Tekvir Suresi (2)
Tur Suresi Tur Suresi (2)     Vakıa Suresi Vakıa Suresi (6)
Ya-sin Suresi Ya-sin Suresi (5)     Yunus Suresi Yunus Suresi (0)
Yusuf Suresi Yusuf Suresi (0)     Zariyat Suresi Zariyat Suresi (1)
Zilzal Suresi Zilzal Suresi (4)     Zuhruf Suresi Zuhruf Suresi (1)
Zümer Suresi Zümer Suresi (5)     

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)
Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]